Migrationsverket logotyp

Fotografering

När du söker asyl fotograferar Migrationsverket dig. Migrationsverket använder fotografiet i sitt datasystem och till LMA-kort.

Vad är ett LMA-kort? 

LMA betyder lag om mottagande av asylsökande. Ett LMA-kort är ett plastkort med foto på dig. Du får kortet när du har sökt asyl i Sverige. Det är ett bevis på att du är asylsökande och att du får vara i Sverige under tiden som du väntar på beslut.

Om du är 16 år eller äldre och har hjälpt till att visa vem du är kan du ha rätt att arbeta i Sverige under tiden som du är asylsökande. Då kommer det att stå på ditt LMA-kort att du får arbeta.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-27

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?