Migrationsverket logotyp

God man

I Sverige är du barn om du är under 18 år. Det betyder att du inte själv kan bestämma om sådant som rör dig på samma sätt som en vuxen. Om du kommer till Sverige utan någon förälder får du en god man, en vuxen som kan hjälpa till med olika saker. En god man ska till exempel vara med när du ska tala med Migrationsverket, om du ska skriva under avtal eller om du är under 16 år och ska ansöka om dagersättning.

När personalen på ansökningsenheten har registrerat din ansökan om asyl kommer de att anmäla behov av god man för dig. Migrationsverket skickar anmälan till kommunen. Det är kommunen som du ska bo i som ska utse en god man. Ibland dröjer det ett tag innan du får en god man. Kommunen kommer att ge dig information när du har fått en god man.

Du kommer inte att bo hos din gode man. Det är inte god mans ansvar att försörja dig, det vill säga att se till att du har mat, kläder och någonstans att bo. Det är Migrationsverkets och kommunens ansvar. En god man har inte tystnadsplikt. Det beror på att din gode man är i stället för dina föräldrar och ska ta tillvara ditt bästa. Föräldrar har ingen tystnadsplikt.

Din gode man ska hjälpa dig med flera saker. Han eller hon kommer att

  • hjälpa dig att ansöka om asyl genom att hjälpa dig i kontakten med biträdet
  • ansvara för din ekonomi (ansöka om pengar vid behov, ansvara för bankkortet)
  • vara med vid utredningen hos Migrationsverket
  • ta kontakt med din skola och delta i utvecklingssamtal på skolan
  • vid behov hjälpa till att boka tid hos läkare, tandläkare eller psykolog
  • vara med när du har kontakt med myndigheter, till exempel Migrationsverket, socialtjänsten eller Skatteverket
  • fungera som stöd vid kontakt med föräldrar eller andra släktingar.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-27

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?