Migrationsverket logotyp

Socialtjänsten

Eftersom du är under 18 år, får du inte själv bestämma var du ska bo. När du söker asyl kontaktar Migrationsverket socialtjänsten i kommunen där du är. Socialtjänsten finns i varje kommun och arbetar efter en lag som heter socialtjänstlagen. Socialtjänstlagen handlar om vilken rätt till vård och omsorg alla i kommunen har. Den innehåller regler för hur samhället ska hjälpa alla som behöver stöd. Det är socialtjänsten som bestämmer var du ska bo.

Om du har släktingar i Sverige som du vill bo med måste socialtjänsten godkänna att du bor där. Om du inte har släktingar i Sverige som du får bo med, kan du få bo hos en familj eller på ett särskilt boende. Det ska socialtjänsten hjälpa dig med. Du kommer inte att kunna välja en ort och det kan hända att du måste flytta till en annan ort under tiden som du väntar.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-27

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?