Migrationsverket logotyp

Asylutredning – vad händer då?

När du har ansökt om asyl kommer du att kallas till en asylutredning. Det kan ta lång tid innan du får komma till en asylutredning. Väntetiderna kan också variera från person till person.

Hur går en asylutredning till?

Asylutredningen är ett samtal med Migrationsverket då handläggaren kommer att fråga dig om vad du har varit med om i ditt hemland och vad som skulle hända om du återvände dit. Migrationsverket kommer också att fråga hur du tog dig till Sverige och undersöka din identitet, till exempel din ålder och din familj. Till utredningen ska du ta med dig sådant som kallas för bevisning. Det är identitetshandlingar och annat som visar att det du berättar stämmer.

Att vara med om en asylutredning kan vara jobbigt. En asylutredning tar mellan två och tre timmar och du kommer att få frågor om saker som kan vara jobbigt eller pinsamt att prata om. Det är viktigt att du berättar sanningen för Migrationsverket, även om det är jobbigt, och försöker svara på alla frågor så noga du kan. Om du får samma fråga flera gånger betyder det inte att du har svarat fel, utan att handläggaren behöver mer information. Om du behöver ta en paus kan du be handläggaren om att få en paus.

Precis som vid alla andra samtal hos Migrationsverket är det viktigt att du förstår tolken så att du förstår vad som sägs och vad du ska göra. Kom ihåg att säga till om du inte förstår tolken.

Din berättelse skrivs ner i ett protokoll. Ett protokoll är anteckningar om det du har sagt. Migrationsverket skickar protokollet till ditt biträde som går igenom det tillsammans med dig och din gode man efter samtalet. Om det finns några fel är det viktigt att ditt biträde meddelar Migrationsverket så att det blir rätt – annars kan det bli svårt för dig att förklara vad som är rätt vid ett senare tillfälle.

Vilka är med vid asylutredningen?

Du, din gode man och ditt offentliga biträde är med vid asylutredningen. En person från Migrationsverket håller i utredningen och skriver ner det som ni pratar om i ett protokoll. Ibland kan det vara två personer från Migrationsverket med vid en utredning, då är det en person som håller i utredningen och den andra personen skriver protokoll. I rummet finns också en tolk. Tolken är inte anställd av Migrationsverket, utan kommer från ett företag som hyr ut tolkar.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-27

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?