Migrationsverket logotyp

Avslag – vad händer då?

Avslag betyder att du har fått NEJ på din ansökan om asyl. Du får inte stanna i Sverige.

Du och din gode man kallas till ett samtal hos Migrationsverket om du har fått nej på din ansökan om asyl. Under samtalet får du hjälp att förstå innehållet i beslutet. Oavsett om du överklagar beslutet eller inte kallas du till Migrationsverket för att samtala om din situation och hur du tänker om framtiden.

Om du vill acceptera beslutet kan du säga att du är nöjd med beslutet. Det kallas att nöjdförklara sig och betyder att du accepterar beslutet och inte vill överklaga det. Du kan inte ta tillbaka en nöjdförklaring.

Överklaga ett avslag

Du och din gode man kan med hjälp av ditt offentliga biträde överklaga beslutet om du tycker att det du har berättat inte har bedömts på rätt sätt.

Att överklaga betyder att du och din gode man skriver till Migrationsverket och berättar att du inte håller med om beslutet. Du vill att domstolen ska ändra på Migrationsverkets beslut.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-27

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?