Överklagande – Migrationsöverdomstolen

Migrationsdomstolens dom kan överklagas till en annan domstol som kallas Migrationsöverdomstolen. För att din dom ska kunna prövas där måste du få något som kallas prövningstillstånd.

Det är sällsynt att domar tas upp i Migrationsöverdomstolen. Den tar bara upp domar om det finns mycket starka skäl eller om en viktig laglig fråga måste prövas.

Om du inte får prövningstillstånd av Migrationsöverdomstolen så gäller migrationsdomstolens dom.

Om du får prövningstillstånd betyder det att din dom blir prövad av Migrationsöverdomstolen.

Om Migrationsöverdomstolen prövar ditt ärende och ger dig bifall

Ett bifall betyder att Migrationsöverdomstolen tycker att du ska få stanna i Sverige. Då får du uppehållstillstånd. Du och din gode man kallas då till ett samtal med personal på mottagningsenheten.

Om Migrationsöverdomstolen inte prövar ditt ärende eller om du får avslag

Om Migrationsöverdomstolen väljer att inte pröva ditt ärende kan du inte överklaga detta.

Om Migrationsöverdomstolen beslutar om avslag (nej) i ditt ärende kan du inte överklaga detta.

De skäl som du har berättat om har inte räckt för att få uppehållstillstånd i Sverige.

Sidan senast uppdaterad: 2017-11-09

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.