Migrationsverket logotyp

Efter registrering – vad händer då?

När du har ansökt om asyl kommer du att skrivas in på en mottagningsenhet.

Mottagningsenheten ansvarar för att ha kontakt med dig och din gode man under tiden som du väntar på ditt beslut och en tid efter beslutet. Personalen på mottagningsenheten arbetar bland annat med att

  • bestämma om du har rätt till dagersättning eller särskilt bidrag – om du inte har egna pengar
  • berätta när det har kommit ett beslut i ditt ärende – om du har fått ja eller nej på din ansökan om asyl
  • ge stöd om du får nej på din ansökan om asyl och ska återvända till hemlandet
  • hjälpa dig att få kontakt med dina föräldrar.

Du och din gode man kallas till samtal på mottagningsenheten. Vid detta samtal får du berätta om vem du är, varifrån du kommer, om din familj och släkt och hur du mår. Ni samtalar om vad som händer under tiden du är asylsökande. Du får möjlighet att ställa frågor.

På mottagningsenheten kan du även få hjälp med att ringa till dina föräldrar eller andra släktingar för att tala om var du är och hur du mår.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-27

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?