Migrationsverket logotyp

Om du snart fyller 18 år

Enligt svensk lag blir du myndig (vuxen) när du fyller 18 år. Det innebär att du inte längre är ett barn. Du kallas då till ett 18-årssamtal där du får information om vad som händer när du blir myndig.

Ditt ärende hanteras därför enligt de regler som gäller för vuxna asylsökande. Du måste själv ansvara för att sköta kontakterna med Migrationsverket. Samma sak gäller om Migrationsverket bedömer att du är 18 år, även om du har sagt att du är yngre än 18 år.

Dagersättning

Du ansvarar för din ekonomi när du har fyllt 18 år. Vid samtalet får du information om hur din dagersättning fungerar.

Boende

Ditt boende är inte längre socialtjänstens ansvar. Om du behöver hjälp med bostad kan du bo på ett av Migrationsverkets boenden. Det är lägenheter som Migrationsverket hyr på vissa orter i Sverige. Du har inte möjlighet att välja ort. Du kan ordna boendet själv, till exempel hos släktingar eller vänner. Socialtjänsten kan i vissa fall välja att erbjuda dig ett boende fram till dess att du fyller 21 år om det föreligger särskilda behov.

God man

Din gode man slutar sitt uppdrag. Det är i stället du som har ansvaret. Det är du som har kontakt med ditt offentliga biträde och Migrationsverket.

Offentligt biträde

Inte alla vuxna asylsökande har rätt till ett offentligt biträde. Det betyder att ditt offentliga biträde kanske inte kan hjälpa dig längre och du får själv ansvara för kontakterna med Migrationsverket.

Hälso- och sjukvård

Andra regler för hälso- och sjukvård gäller för dig som är vuxen. Du får akut sjuk- och tandvård och vård som inte kan vänta. Det är personalen på sjukhuset eller vårdcentralen som bedömer om du ska få vård.

Återvändande

Om det finns ett beslut om att du ska återvända till hemlandet finns det inte längre något krav på att det ska finnas någon som tar emot dig i hemlandet. Det betyder att du kan resa hem utan att någon vuxen tar emot dig.

Om du har ett beslut om att återvända ska du lämna Sverige inom den tidsfrist som står skriven i beslutet eller omedelbart om det inte står någon tidsfrist. Om du inte reser inom den tidsfrist som gäller finns det en risk att du får ett återreseförbud, det vill säga att du inte får resa tillbaka in i Sverige inom en viss tidsperiod.

Din rätt till boende och rätt till bistånd enligt LMA upphör om du har fått ett beslut om avvisning eller utvisning och beslutet har börjat gälla, eller när din tidsfrist för frivillig avresa har tagit slut. Detta gäller dig som är vuxen och inte har egna barn under 18 år som också har sökt asyl i Sverige.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-27

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?