Migrationsverket logotyp

Uppehållstillstånd – vad händer då?

Uppehållstillstånd betyder att du har fått JA på din ansökan om asyl. Du får stanna i Sverige.

Om du får uppehållstillstånd blir du och din gode man kallade till ett samtal med personal på mottagningsenheten. På mötet får du veta varför du har fått uppehållstillstånd. Du får ett papper som visar att du har fått uppehållstillstånd.

Permanent uppehållstillstånd betyder att du har rätt att stanna i Sverige så länge du vill. Tidsbegränsat uppehållstillstånd betyder att du får stanna i Sverige en viss tid, oftast tre år eller 13 månader. När ditt uppehållstillstånd går ut kan du ansöka om förlängning. Om du fortfarande behöver skydd kan du få uppehållstillstånd i två år till. Om du är mellan 17 och 24 år och läser på gymnasiet kan du i vissa fall få förlängt uppehållstillstånd för att läsa färdigt din gymnasieutbildning.

Vad du och din gode man ska göra när du har fått uppehållstillstånd

Du och din gode man ska besöka Skatteverket för att folkbokföra dig. Det innebär bland annat att du får ett personnummer med de fyra sista siffrorna.

En månad efter att du har fått uppehållstillstånd blir du utskriven från Migrationsverket. Då får du inte längre dagersättning och ditt bankkort slutar fungera. Om du behöver pengarna som finns på kortet är det viktigt att du tar ut dem innan du blir utskriven från Migrationsverket. Ditt asylärende är sedan avslutat. Kommunen där du bor har i fortsättningen hela ansvaret för dig.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-27

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?