Vilka rättigheter har du?

I Sverige är du barn tills du har fyllt 18 år.

Dina rättigheter

Sverige har skrivit under FN:s konvention om barnets rättigheter. FN betyder Förenta Nationerna. I FN ingår nästan alla världens länder. Det är en organisation som samarbetar för fred och mänskliga rättigheter.
 
Barnkonventionen innehåller de rättigheter som alla barn ska ha. Sverige och nästan alla andra länder i världen har lovat att följa barnkonventionen. Barnkonventionen består av regler som beskriver vad du som barn har rätt till. Reglerna kallas för artiklar och i dem står det att

 • du har samma rättigheter som andra barn (artikel 2)
 • ditt bästa alltid ska vara viktigt (artikel 3)
 • du har rätt att leva och utvecklas (artikel 6)
 • du har rätt att säga vad du tycker (artikel 12).

Asylsökande barn har samma rättigheter som andra barn i det svenska samhället. Det betyder till exempel att

 • du har rätt att komma till tals. Det betyder att om du vill, har du rätt att säga vad du tycker och känner och vuxna måste lyssna på dig och dina behov när de fattar beslut som rör dig
 • du har rätt till sjukvård och tandvård om du behöver det
 • du har rätt att gå i skolan.

Vuxna får inte fatta vilka beslut som helst som rör dig, inte ens dina föräldrar. Till exempel får vuxna inte slå dig eller hota dig. Du har rätt till din egen kropp och ingen får utsätta den för skada. Du har rätt att själv bestämma till exempel vem du blir kär i och vem du vill gifta dig med.

Du kommer att träffa personer från olika myndigheter

Migrationsverket ansvarar bland annat för att

 • utreda och fatta beslut om du har rätt till asyl eller inte
 • utse ett offentligt biträde. Det är en person som kan svenska lagar och som hjälper dig med din ansökan om asyl. Ett offentligt biträde är jurist eller advokat och jobbar inte på Migrationsverket
 • ge dig ekonomiskt stöd om du inte har egna pengar
 • hjälpa dig att få kontakt med dina föräldrar om det är möjligt
 • ge stöd i samband med din resa från Sverige om du inte får stanna här
 • se till att en kommun ger dig boende.

Kommunen ansvarar bland annat för

 • att utreda ditt behov och fatta beslut om insatser och placering i lämpligt boende
 • att du får gå i förskola, skola och gymnasium
 • att du får en god man
 • något som heter socialtjänsten. Inom socialtjänsten arbetar personalen efter en lag som heter socialtjänstlagen. Lagen handlar om rätten att få vård och omsorg. Den innehåller regler för hur samhället ska hjälpa alla som behöver hjälp och inte kan få det av någon annan.

Sjukvården ansvarar för att

 • du får tand- och sjukvård.

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-11

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.