Asylprocessen

Här finns information om asylprocessen, tolkar och biträden som kan vara bra för dig som sökt skydd att veta.

Asylprocessen innehåller flera olika samtal med handläggare på Migrationsverket. Du kommer tillexempel att kallas till ett utredningssamtal och en asylutredning. Här kan du se informationsfilmer om hur asylprocessen går till.

Du har möjlighet att framföra önskemål om kön på tolk, handläggare och biträde för att du ska känna dig trygg under asylprocessen.

Du som är över 18 år har rätt att träffa ditt biträde och din handläggare ensam utan andra medsökande.

Är du under 18 år och vårdnadshavare är med dig till Sverige, ska Migrationsverket rådgöra med vårdnadshavaren om vi ska träffa dig för en utredning, utan att vårdnadshavaren är närvarande. Om din vårdnadshavare ska vara närvarande under utredningen med dig avgörs från fall till fall.
För dig som är under 18 år finns mer information om asylprocessen här.

Du har rätt till kostnadsfri hälsoundersökning och vård som inte kan vänta. Läs mer om hälso- och sjukvård. I vissa städer finns mottagningar för till exempel sexuell hälsa och rådgivning för särskilda målgrupper. Exempel på målgrupper kan vara kvinnor, unga eller hbtq-personer. Fråga din handläggare för mer information.

Du har alltid rätt att kontakta frivilligorganisationer under asylprocessen för att få råd och stöd. Ju mer information du har om dina rättigheter och möjliga alternativ, desto bättre förberedd är du inför de olika stegen i asylprocessen. RFSL är en sådan frivilligorganisation som arbetar för HBTQ-personers rättigheter. RFSL erbjuder särskilt stöd och sociala mötesplatser för asylsökande HBTQ-personer.

Läs mer på https://www.rfsl.se/newcomerslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När du träffar Migrationsverkets asylhandläggare

Asylhandläggarens uppgift är att utreda varför du söker skydd i Sverige. Under asylutredningen kommer du att få många frågor. Om du upplever att den handläggare som genomför din utredning inte förstår vad det är du säger, eller om du har information som handläggaren inte frågar om, måste du berätta detta så fort som möjligt. Vänta inte tills du har fått ett beslut i ditt ärende.

En del av handläggarens ansvarsuppgifter är att utreda vem du är och hur din identitet hänger samman med vad du har råkat ut för. Av den anledningen kan handläggaren behöva fråga om din sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Var gränsen går för vad som uppfattas som personligt och privat är olika för alla. Om du upplever att handläggarens frågor blir för närgångna, säg ifrån och berätta istället med egna ord hur du lever eller önskar att du skulle kunna leva i ditt hemland.

När du träffar Migrationsverkets tolkar

Om du inte talar svenska kommer vi att använda tolk vid inbokade samtal under asylprocessen.

Alla tolkar Migrationsverket använder är skyldiga att översätta allt som sägs i rummet utan att blanda in sina privata, politiska eller religiösa uppfattningar i sitt arbete. I samband med din asylansökan får du en fråga om du önskar en man eller kvinna som handläggare i ditt ärende och en man eller kvinna som tolk i dina bokade samtal med oss.

Om du inte förstår tolken eller om du upplever att tolken möjligen inte opartiskt översätter det du säger, ska du säga till. Du ska också säga till om du är bekant med tolken sedan tidigare. Har du andra funderingar kring tolken inför samtalet, ta upp det med oss.

Ofta förstår handläggaren inte ditt språk, därför kan vi inte påverka situationen om du inte påpekar för oss om något är fel. Tänk också på att tolken inte alltid känner till specifika ord som används inom en rörelse eller viss grupp. Det kan därför vara bra att förklara ordens innebörd även för tolken.

Berätta om dina skäl

En bedömning av dina asylskäl är framåtsyftande. Kanske skulle du vilja leva och uttrycka dig på ett sätt, men menar att det inte är möjligt idag utifrån situationen i ditt hemland. Utveckla då varför situationen i ditt hemland gör att du är rädd och inte kan leva och uttrycka dig så som du skulle vilja.

Om du menar att en enskild händelse i ditt förflutna hör hemma i ett sammanhang som påverkar din livssituation om du återvänder till ditt hemland, förklara detta så noga du kan så att asylhandläggaren kan göra en framåtsyftande bedömning av din rätt till skydd.

Lämna in dina dokument

Lämna in ditt pass eller andra id-handlingar så fort som möjligt. Under asylprocessen är en del av ditt ansvar att visa vem du är genom att lämna in giltiga ID handlingar som styrker din identitet och ditt medborgarskap.

Du bör dessutom om möjligt lämna in dokument som kan ge stöd för din rädsla. Det kan vara intyg från hemlandet, hotbrev, fotografier, läkarintyg eller något annat som stödjer din berättelse.

Du har rätt att begära kopior på alla dokument från Migrationsverket och ditt biträde. Det är bra om du förstår vad som står om dig och situationen i ditt land.

Stöd från ett biträde

Under asylprocessen kan du få hjälp av ett biträde för att föra fram dina asylskäl till Migrationsverket. Du har möjlighet att framföra önskemål om vilket biträde du vill ska hjälpa dig. Har du möjlighet, ta med dig namn och kontaktuppgifter till önskat biträde när du söker asyl. Har du inget namn på ett särskilt biträde, kan du framföra önskemål om ett särskilt kompetensområde du önskar att ditt biträde ska ha.

Om Migrationsverket redan har tilldelat dig ett biträde som har börjat arbeta tillsammans med dig, kommer det att krävas särskilda skäl för att du ska få byta.

Efter asylutredningen kommer du och ditt biträde att få en sammanfattning av utredningen som sedan tillsammans med landinformation ligger till grund för Migrationsverkets beslut. Om handläggaren har missförstått något eller om du har ytterligare information att tillägga så måste du själv eller ditt biträde omgående meddela oss detta.

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-23

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.