2018-01-10

Ny webbsida och guide om gymnasielagen

Nu finns en ny webbsida om gymnasielagen. Den blir ett tillägg till de frågor och svar som sedan tidigare finns gällande lagen. På sidan finns det också en guide där du kan testa om du uppfyller kraven för uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

Den 1 juni 2017 började en ny lag att gälla som gör det möjligt för personer i åldern 17–24 år som har ansökt om asyl i Sverige att ansöka om uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier, den så kallade gymnasielagen. Nu finns en ny webbsida med information om lagen, hur du ansöker om uppehållstillstånd på den grunden, vilka krav som ställs på dig och vad som händer efter att du avslutat studierna. Där finns det också en guide där du kan testa om du uppfyller kraven för att bli beviljad uppehållstillstånd på denna grund. Webbsidan och guiden finns på svenska och engelska.

Läs mer om uppehållstillstånd för gymnasiestudier

Testa om du uppfyller kraven

Frågor och svar om gymnasielagen