2018-01-30

Minskat antal ansökningsorter när färre människor söker asyl i Sverige

Från och med den 1 februari ska den som vill söka asyl i Sverige för första gången komma till ansökningsenheten i Stockholm, Göteborg eller Malmö.

Färre människor söker asyl i Sverige idag, och de flesta lämnar redan idag in sin ansökan om asyl i någon av våra storstadsregioner Stockholm, Göteborg eller Malmö. Migrationsverket vill nu effektivisera ansökningsprocessen genom att bara ta emot nya asylansökningar på dessa tre orter.  

Ensamkommande barn kan vända sig till Migrationsverket på fler orter för att få sin ansökan om asyl registrerad. Detsamma gäller den som vill ansöka om förlängning av sitt uppehållstillstånd på grund av asyl.

Asylsökande föräldrar som vill registrera sitt nyfödda barn ska kontakta sin mottagningsenhet.

Hitta adresser till Migrationsverket