2019-04-03

Ansök om förlängning innan ditt uppehållstillstånd tar slut

Du som har ansökt om asyl och fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd kan få förlängt uppehållstillstånd om du fortfarande har behov av skydd eller om du har andra skäl att stanna i Sverige.

Du kan få förlängt uppehållstillstånd om du fortfarande har behov av skydd. Det kan vara samma skäl som vid din förra ansökan eller nya skäl som du inte har berättat om för Migrationsverket tidigare. Du kan också få uppehållstillstånd om du kan visa att du kan försörja dig själv genom inkomst från anställning eller eget företag. Om du uppfyller alla villkor som anställd eller egen företagare kan du få permanent uppehållstillstånd.

Läs mer om permanent uppehållstillstånd som anställd eller egen företagare

Boka tid för att lämna in din ansökan

Det är viktigt att du ansöker om förlängning innan ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd går ut, men inte tidigare än tre månader innan. För att ansöka om förlängning måste du personligen besöka Migrationsverket. Barn utan vårdnadshavare måste ha med sig sin gode man eller särskilt förordnade vårdnadshavare när de ansöker om förlängning. Boka tid för att förlänga tillstånd på www.migrationsverket.se/tidsbokning

Samtalstiden kan variera

När du bokar tid kan du läsa om vilka blanketter och handlingar du ska ta med dig till ditt besök på Migrationsverket. Fyll i alla papper innan du kommer.

På Migrationsverket kommer du att få lämna fingeravtryck och bli fotograferad. Fotot och fingeravtrycken används till ditt nya uppehållstillståndskort om din ansökan godkänns. Du får lämna in din ansökningsblankett och de bilagor som visar dina skäl för att stanna i Sverige.

Handläggaren som tar emot din ansökan kommer att ställa några frågor för att kontrollera att du har lämnat in rätt dokument, och för att bedöma hur mycket din ansökan behöver utredas. Om du har nya skäl jämfört med din förra ansökan kan vi behöva ställa flera frågor. Om du har samma skäl som tidigare blir det ett kortare samtal.

Just nu provar Migrationsverket på några orter att ha mycket korta samtal med de personer som inte uppger några nya skäl för att stanna i Sverige. Det här gör vi för att vi vill effektivisera vårt arbete och ta hand om din ansökan på bästa möjliga sätt. Under försöksperioden innebär det att samtalstiden kan variera mellan olika orter, och från person till person. Om det sedan skulle visa sig att vi behöver mer information om din ansökan kommer vi att kontakta dig.

Här kan du läsa mer om vad som krävs för att du ska få förlängt uppehållstillstånd