2019-05-24

Ansök om förlängt uppehållstillstånd per post

Nu behöver du inte boka tid och besöka Migrationsverket för att ansöka om förlängning.

Du som har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen behöver inte längre boka tid och besöka Migrationsverket personligen för att lämna in din ansökan om förlängt uppehållstillstånd. Istället ska du fylla i ansökningsblanketten och skicka in den per post. Det gäller även dina familjemedlemmar som kom till Sverige för att återförenas med dig efter att du fick uppehållstillstånd. Hela familjen ska ansöka om förlängt uppehållstillstånd samtidigt.

Skicka din ansökan till det kontor som ligger närmast där du bor, eller dit du har lättast att ta dig ifall vi skulle behöva träffa dig. Alla som söker förlängt uppehållstillstånd behöver inte komma på intervju.

Läs om hur du ska göra för att skicka in din ansökan