2019-08-29

Så påverkas du av Migrationsverkets bedömning av säkerhetsläget i Syrien

Migrationsverket har kommit med ett nytt rättsligt ställningstagande om situationen i Syrien. Detta kan påverka möjligheten för vissa nya asylsökande att få uppehållstillstånd i Sverige. Däremot påverkar det inte den som redan har beviljats asyl i Sverige och har uppehållstillstånd med status som flykting eller alternativt skyddsbehövande.

Migrationsverket bedömer i det rättsliga ställningstagandet att säkerhetsläget är fortsatt allvarligt i Syrien, men att konfliktnivån har sjunkit något.

Fram tills nu har asylsökande syrier, oavsett var de bott i landet, beviljats asyl i Sverige. I och med Migrationsverkets nya bedömning av säkerhetsläget kommer det inte vara lika självklart att nya asylsökande syriska medborgare får skydd i Sverige. Det görs som tidigare en individuell prövning, men en aspekt som vägs in är vilken provins du bott i.

Om du redan har beviljats asyl och har uppehållstillstånd i Sverige som flykting eller alternativt skyddsbehövande, påverkas du inte av Migrationsverkets nya rättsliga ställningstagande.

Du behåller din skyddsstatus som flykting eller alternativt skyddsbehövande och det betyder att du behåller ditt uppehållstillstånd.

Om du planerar att ansöka om förlängt uppehållstillstånd, behöver du inte ange några nya asylskäl i din ansökan, om skälen är desamma som du angav första gången du sökte asyl.

Den nya säkerhetsbedömningen påverkar inte heller möjligheten för dig att återförenas med din familj. Du som har uppehållstillstånd med status som flykting eller alternativt skyddsbehövande har precis som tidigare möjlighet att återförenas med din familj.

Läs mer om det rättsliga ställningstagandet om säkerhetssituationen i Syrien

Läs om hur du ansöker om förlängning av ditt uppehållstillstånd

Läs om vem som har möjlighet till familjeåterförening