2019-09-12

Ska du ansöka om förlängning och vill visa att du kan försörja dig själv?

När du ansöker om förlängning av ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd har du möjlighet att få permanent uppehållstillstånd om du kan visa att du kan försörja dig själv som anställd eller egen företagare.

Detta gäller dig som tidigare har sökt asyl, eller som är anhörig till någon som tidigare har sökt asyl, och har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen.

För att ansöka om förlängt uppehållstillstånd på grund av att du kan försörja dig själv ska du, förutom webbansökan eller ansökningsblanketten, skicka in blanketten Uppgifter om försörjning, nummer 202011. Det står på blankett vilka andra bilagor du kan behöva skicka in.

För att din anställning ska godkännas måste du ha börjat arbeta innan ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd slutar gälla, och din arbetsgivare måste ha anmält din anställning till Skatteverket senast innan ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd slutar gälla.

Migrationsverket kontaktar Skatteverket för att kontrollera att din arbetsgivare har anmält din anställning i tid. Du ska inte skicka in något intyg om att din anställning är anmäld.

Om du inte uppfyller alla krav för att få permanent uppehållstillstånd på grund av ditt arbete kan du ändå få förlängt uppehållstillstånd av andra skäl som du anger i din ansökan.

Läs om vad som krävs för att få förlängt uppehållstillstånd som anställd

Läs om hur du ansöker om förlängt uppehållstillstånd