2019-11-11

Du som har uppehållstillstånd för gymnasiestudier måste flytta från Migrationsverkets boende

Du som bor i något av Migrationsverkets boenden och som har fått uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen, kommer att behöva flytta. Du måste i stället ordna ett nytt boende åt dig själv. Du kommer inte heller att få dagersättning från Migrationsverket.

Det här gäller dig som

  • har uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå (nya gymnasielagen)
  • söker förlängning av uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå
  • har ett uppehållstillstånd på grund praktiskt verkställighetshinder.

Även du som har sökt uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen och fortfarande väntar på besked från domstolen kan behöva flytta, om domstolen beslutar att du får uppehållstillstånd.

Därför har du inte rätt till boende och dagersättning från Migrationsverket

Orsaken till att du inte kan bo kvar hos Migrationsverket och inte heller kommer att få dagersättning är att Migrationsverket gör en ny tolkning av en dom från Kammarrätten. Den handlar om vem som har rätt till boende och dagersättning. Migrationsverkets tolkning är att personer som har fått uppehållstillstånd inte ska bo kvar på Migrationsverkets boende, utan måste ordna boende på egen hand.

Börja leta boende redan nu

Om detta gäller dig kommer du snart att få ett brev med en kallelse till ett möte. Från och med den 31 januari 2020 får du ett beslut från Migrationsverket om att du är utskriven från mottagningsenheten. När du har fått beslutet har du inte längre rätt till dagersättning och du måste flytta från Migrationsverkets boende inom tre dagar.

Det betyder att du redan nu måste leta efter ett eget boende. Om du inte lyckas hitta ett boende på egen hand får du vända dig till socialtjänsten i din kommun. Socialtjänsten får pröva om du har rätt till hjälp med boende.

Det här behöver du göra nu

Boende: Du måste nu försöka ordna ett boende på egen hand. Om du ändå inte kan ordna något boende själv behöver du ta kontakt med socialtjänsten i din kommun och tala om att du behöver hjälp. Socialtjänsten får pröva om du har rätt till hjälp med boende.

Pengar för att kunna köpa mat och betala hyran: Eftersom du inte kan få dagersättning från Migrationsverket när du har fått ditt beslut om att du ska skrivas ut, behöver du som studerar ansöka om studiestöd. Studiestöd är pengar för till exempel mat och hyra för boendet som man kan få när man studerar.

Vilken typ av studiestöd du kan få beror på hur gammal du är. Fram till och med vårterminen det år du fyller 20 kan du ansöka om studiehjälp. Det består av olika bidrag. Efter det kan du ansöka om studiemedel som är både bidrag och lån. Lånet måste du betala tillbaka. Om du inte vill låna pengar kan du ansöka om bara bidraget. Det är myndigheten Centrala Studiestödsnämnden, CSN som betalar ut pengarna. Det är också dit du vänder dig för att ansöka. Mer information om hur man gör finns på olika språk på CSN:s webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du har ett akut behov av pengar får socialtjänsten i kommunen pröva om du även har rätt till försörjningsstöd.

Om du inte studerar och inte heller har andra pengar (till exempel lön för att du arbetar), är det socialtjänsten i kommunen som får pröva om du har rätt till försörjningsstöd.