2020-01-16

Permanent uppehållstillstånd för dig som kan försörja dig själv

När du ansöker om förlängning av ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd kan du ha möjlighet att få permanent uppehållstillstånd om du kan visa att du kan försörja dig själv som anställd eller egen företagare.

Detta gäller dig som tidigare har sökt asyl och har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen. Du som har sökt asyl och har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd har rätt att arbeta i Sverige. När det är dags för dig att ansöka om förlängt uppehållstillstånd kan du ha rätt till permanent uppehållstillstånd om du kan visa att du kan försörja dig själv. Du kan räkna ihop inkomsten från flera anställningar, eller både anställning och eget företag, så länge anställningen uppfyller kraven, som du kan läsa mer om nedan.

För att du ska kunna få permanent uppehållstillstånd enligt 17 § i den tillfälliga lagen krävs att ett antal kriterier är uppfyllda. Du måste bland annat ha börjat arbeta vid arbetsplatsen innan ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd slutat gälla, och din arbetsgivare måste ha anmält din anställning till Skatteverket. För dig som är under 25 år gäller också att du måste ha fullföljt en utbildning på gymnasial nivå i Sverige eller motsvarande utländsk utbildning.

Är alla anställningsformer godkända?

Nej, alla anställningsformer är inte godkända. För att Migrationsverket ska kunna godkänna din ansökan måste du ha en fast anställning (det vill säga en tillsvidareanställning) eller ett anställningsavtal som gäller i minst två år från det att beslut fattas i ditt ärende. En pågående provanställning uppfyller till exempel inte kraven, eftersom en anställning inte kan anses vara varaktig under den tid som en provanställning löper. För att du ska kunna få ett permanent uppehållstillstånd måste provanställningen ha övergått i fast anställning när Migrationsverket prövar din ansökan.

Dina anställningsvillkor måste även vara minst i nivå med svenska kollektivavtal eller vad som räknas som brukligt inom yrket eller branschen du arbetar i. Din anställning får inte heller vara subventionerad med någon form av statligt bidrag, till exempel introduktionsjobb.

Läs mer om vad som gäller när du har tillfälligt uppehållstillstånd och är anställd

Läs mer om vad som gäller när du har tillfälligt uppehållstillstånd och är egen företagare

Om du inte uppfyller alla krav för att få permanent uppehållstillstånd på grund av ditt arbete kan du ändå få förlängt uppehållstillstånd av andra skäl som du anger i din ansökan.

Läs mer om hur du gör för att ansöka om förlängning av ditt uppehållstillstånd