2020-01-28

Du som har uppehållstillstånd för gymnasiestudier måste flytta från Migrationsverkets tillfälliga bostäder

Från och med den 31 januari kommer du som har uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen, få ett beslut om att du behöver flytta. Du måste i stället ordna ett nytt boende åt dig själv inom tre dagar. Du kommer inte heller att få dagersättning från Migrationsverket.

Det här gäller dig som

  • har uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå (nya gymnasielagen)
  • söker förlängning av uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå
  • har ett uppehållstillstånd på grund praktiskt verkställighetshinder.

Även du som har sökt uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen och fortfarande väntar på besked från domstolen kan behöva flytta, om domstolen beslutar att du får uppehållstillstånd.

Därför har du inte rätt till boende och dagersättning från Migrationsverket

Orsaken till att du inte kan bo kvar hos Migrationsverket och inte heller kommer att få dagersättning är att Migrationsverket gör en ny tolkning av en dom från Kammarrätten. Den handlar om vem som har rätt till boende och dagersättning. Migrationsverkets tolkning är att personer som har fått uppehållstillstånd inte ska bo kvar på Migrationsverkets tillfälliga bostad, utan måste ordna boende på egen hand.

Börja leta boende redan nu

Om detta gäller dig kommer du, från och med den 31 januari, få ett beslut från Migrationsverket om att du är utskriven från mottagningsenheten. När du har fått beslutet har du inte längre rätt till dagersättning och du måste flytta från Migrationsverkets tillfälliga bostad inom tre dagar.

Det betyder att du redan nu måste leta efter ett eget boende, om du inte redan har gjort det. Om du inte lyckas hitta ett boende på egen hand får du vända dig till socialtjänsten i din kommun. Socialtjänsten får pröva om du har rätt till hjälp med boende. Du kommer också att få lämna tillbaka ditt bankkort och LMA-kort till Migrationsverket.

Du som berörs ska sedan tidigare ha fått information om detta från Migrationsverket.

Det här behöver du göra nu

Boende

Du måste nu försöka ordna ett boende på egen hand. Om du ändå inte kan ordna något boende själv behöver du ta kontakt med socialtjänsten i din kommun och tala om att du behöver hjälp. Socialtjänsten får pröva om du har rätt till hjälp med boende.

Pengar för att kunna köpa mat och betala hyran

Eftersom du inte kan få dagersättning från Migrationsverket när du har fått ditt beslut om att du ska skrivas ut, behöver du en annan inkomst. Du som studerar kan ansöka om studiestöd. Studiestöd är pengar för till exempel mat och hyra för boendet som man kan få när man studerar.

Vilken typ av studiestöd du kan få beror på hur gammal du är. Fram till och med vårterminen det år du fyller 20 kan du ansöka om studiehjälp. Det består av olika bidrag. Efter det kan du ansöka om studiemedel som är både bidrag och lån. Lånet måste du betala tillbaka. Om du inte vill låna pengar kan du ansöka om bara bidraget. Det är myndigheten Centrala Studiestödsnämnden, CSN som betalar ut pengarna. Det är också dit du vänder dig för att ansöka. Mer information om hur man gör finns på olika språk på CSN:s webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du har ett akut behov av pengar får socialtjänsten i kommunen pröva om du även har rätt till försörjningsstöd.

Om du inte studerar och inte heller har någon annan inkomst (till exempel lön för att du arbetar), är det socialtjänsten i kommunen som får pröva om du har rätt till försörjningsstöd.