2020-01-29

Ändrad tid för utskick av kod till webbansökan

Migrationsverket ändrar rutinerna för utskick av den kod som behövs för att ansöka om förlängt uppehållstillstånd på webben. Koden kommer att skickas ut två månader innan ditt uppehållstillstånd slutar gälla, istället för dagens tre månader.

Ändringen sker måndag den 3 februari, och påverkar dig som har ett tillstånd som slutar gälla den 3 april eller senare. Du kommer att ha två månader på dig att ansöka om förlängt uppehållstillstånd på webben.

Kortare handläggningstid

Migrationsverket gör den här ändringen för att det ska gå snabbare att handlägga din ansökan. De flesta som söker på webben gör det nämligen så snart de har fått sin kod, men i många fall är det för tidigt att fatta beslut när det är tre månader kvar på tillståndet. Genom att korta ner ansökningstiden kan Migrationsverket lägga resurser på att handlägga ansökningar och fatta beslut istället för att administrera köer av ansökningar. Det blir också färre personer som måste komplettera sina ansökningar genom att intyg och dylikt inte hinner bli gamla innan vi kan fatta beslut.

Tidpunkten för när du får koden till webbansökan är det enda som ändras. Kraven för att få förlängt uppehållstillstånd är desamma. Du kan förbereda din ansökan genom att läsa på om vad som krävs och förbereda dina bilagor.

Läs om hur du ansöker om förlängt uppehållstillstånd