Migrationsverket logotyp

2020-03-23

Nu kontrollerar Migrationsverket aktivt deltagande

Du som har ett uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå som gäller i mer än 13 månader ska varje år redovisa att du har deltagit aktivt i din utbildning. Om det har gått ett år eller mer sedan du fick ditt uppehållstillstånd kommer du snart att få ett brev från Migrationsverket med instruktioner om vilka dokument du ska skicka in.

I den så kallade gymnasielagen står att den som har uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå ska delta aktivt i sin utbildning. Detta ska redovisas till Migrationsverket varje år. Det gäller både dig som har uppehållstillstånd på grund av studier på gymnasial nivå, och dig som har uppehållstillstånd på grund av till exempel skyddsbehov, men som fick ett längre tillstånd än vad du annars skulle ha fått, därför att du studerar på gymnasial nivå.

Om du inte uppfyller kravet på aktivt deltagande kan Migrationsverket besluta att återkalla ditt uppehållstillstånd. Om ditt uppehållstillstånd återkallas måste du lämna Sverige. Om du har fått uppehållstillstånd därför att du till exempel behöver skydd (asyl), men längden på ditt tillstånd beror på att du studerar på gymnasial nivå, kan Migrationsverket istället besluta att ändra längden på ditt tillstånd om du inte kan visa att du deltar aktivt i din utbildning.

Olika dokument beroende på skolform

Vilka dokument du ska skicka in beror på vilken typ av skola du studerar vid. I första hand ska du skicka in en individuell studieplan och ett utdrag från betygskatalogen, eller liknande dokument som gäller för din skolform. Om du inte har fått betyg ännu, eller om du inte har fått godkänt betyg i alla kurser, ska du skicka in andra dokument som visar att du har deltagit aktivt och fullföljer utbildningen enligt din individuella studieplan eller motsvarande planeringsdokument.

Migrationsverket skickar brev till alla som berörs

Alla som ska redovisa aktivt deltagande kommer att få ett brev när det är dags att skicka in sina dokument. Migrationsverket börjar i mars och april 2020 att skicka ut brev till 412 personer som redan har haft sina tillstånd i ett år eller mer. Till övriga kommer brev att skickas ett år efter att de fick beslut om uppehållstillstånd. I brevet står det information om vilka dokument du ska skicka in, vilken adress du ska skicka dina dokument till, och hur lång tid du har på dig.

Läs mer om vilka dokument du ska skicka in

Vanliga frågor och svar om aktivt deltagande i studier på gymnasial nivå

Fakta om aktivt deltagande

Du ska redovisa att du deltar aktivt i dina studier om

  • du har ett uppehållstillstånd som är giltigt i mer än 13 månader
  • du har fått uppehållstillstånd enligt den så kallade gymnasielagen på grund av
    - studier på gymnasial nivå, eller
    - till exempel skyddsbehov, men har ett längre uppehållstillstånd just därför att du studerar på gymnasial nivå
  • det har gått ett år eller mer sedan du fick ditt beslut om uppehållstillstånd.