Migrationsverket logotyp

2020-04-20

Migrationsverket återupptar utredningar och samtal

Den 30 mars pausade Migrationsverket tillfälligt längre utredningar och samtal för att minska smittspridningen av coronaviruset i samhället. Under tiden har Migrationsverket arbetat fram en lösning för hur längre utredningar och samtal ska kunna genomföras på ett säkert sätt.

För att minska smittspridningen kommer de flesta möten nu att genomföras via video. Den person som ska utredas och handläggaren från Migrationsverket kommer att sitta i varsitt videorum i Migrationsverkets lokaler. Tolk eller offentligt biträde kan antingen vara med på telefon eller i samma rum som den som utreds.

Om det finns något särskilt behov som gör det svårt att ha möte via video kan mötet lösas på ett annat sätt. Det kan till exempel handla om hörsel- eller synnedsättning eller att en svår och komplicerad händelse ska redas ut.

Kortare utredningar och samtal där det inte är lika viktigt att se varandra kommer att ske på telefon.

Stanna hemma om du är sjuk

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du inte träffa andra människor. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. För att inte riskera att smitta andra ska du vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du besöker Migrationsverket.

Om du har en bokad tid hos Migrationsverket och inte är helt frisk måste du avboka tiden. Det gäller även om du ska ha ett videomöte.