Migrationsverket logotyp

2020-04-24

Till dig som riskerar att inte hinna slutföra dina gymnasiestudier på grund av pandemin

Migrationsverket får just nu många frågor från elever som undrar hur deras uppehållstillstånd påverkas av coronavirusets spridning.

Många elever med uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå får sedan en tid tillbaka undervisning på distans. Det kan leda till att en del av dem som läser sista terminen på sin utbildning inte hinner klart som planerat. Det kan till exempel bero på ett oplanerat uppehåll när skolan ställde om till distansundervisning, att vissa kurser inte kan ges på distans, eller att praktik eller examination har skjutits upp.

Ansök om förlängt uppe­hålls­till­stånd om du behöver mer tid för att studera klart

Om du behöver mer tid på dig för att slutföra dina studier kan du ansöka om förlängt uppehållstillstånd. Du ska då skicka in en ny studieplan som visar när du planerar att bli färdig med dina studier, utdrag ur betygskatalog eller motsvarande som visar att du har deltagit aktivt i dina studier, och ett intyg som förklarar varför du behöver mer tid. Om ditt behov av förlängt uppehållstillstånd beror på ett oplanerat studieuppehåll, eller om du just nu studerar på deltid, ska det framgå av intyget vad detta beror på. Detsamma gäller om du kommer att studera på deltid under kommande studieperiod.

Huvudregeln för uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå är att studierna ska bedrivas på heltid. Undantag kan göras för deltidsstudier om detta beror på åtgärder som skolan har vidtagit för att minska spridning av coronaviruset. Migrationsverket kommer att pröva varje ansökan individuellt.

Läs mer om hur uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå påverkas av coronavirusets spridning

Läs om hur du ansöker om förlängt uppehållstillstånd