Migrationsverket logotyp

2020-06-09

Nya regler för asylsökande som ordnar eget boende

Från och med 1 juli gäller nya regler för den som flyttar till ett eget boende, EBO, under sin väntan på beslut om uppehållstillstånd. Asylsökande som flyttar till vissa bostadsområden kan förlora rätten till dagersättning och särskilt bidrag från Migrationsverket.

Tanken med de nya reglerna är att få asylsökande att bo på platser där det finns bra förutsättningar för att ta emot nya invånare. På det sättet ska det bli lättare för människor som kommer till Sverige att integreras och bli en del av det svenska samhället.

Regeringen har valt ut 32 kommuner där det finns områden med sociala och ekonomiska utmaningar. Kommunerna har sedan meddelat Migrationsverket i vilka områden de nya reglerna ska gälla.

I vissa kommuner gäller de nya reglerna i hela kommunen

I 11 av de 32 kommunerna gäller de nya reglerna i hela kommunen: Botkyrka, Eskilstuna, Filipstad, Göteborg, Helsingborg, Katrineholm, Kristianstad, Landskrona, Malmö, Perstorp och Åstorp. Det betyder att en asylsökande som flyttar till ett eget boende i någon av dessa kommuner efter 30 juni förlorar sin rätt till dagersättning och särskilt bidrag.

I de flesta kommuner gäller reglerna i vissa områden

De flesta kommuner har beslutat att de nya reglerna ska gälla i vissa bostadsområden. Migrationsverket har tagit fram en e-tjänst där man kan ta reda på om en adress ligger i ett område som kan påverka rätten till ersättning.

Om du flyttar efter 30 juni

Den som efter den 30 juni 2020 flyttar till något av de områden som kommunen anmält till Migrationsverket, riskerar att förlora sin rätt till dagersättning och särskilt bidrag från Migrationsverket. Du har fortfarande rätt att bo kvar där du bor även om du inte längre får ersättning från Migrationsverket.

Du som redan bor i ett aktuellt område

Du som redan bor i ett av de områden som kommunen har anmält som ett område med sociala och ekonomiska utmaningar, påverkas inte av de nya reglerna.

Nya områden kan läggas till 1 januari 2021

Kommunerna kan både ta bort och lägga till områden som de bedömer har sociala och ekonomiska utmaningar. Förändringarna kommer i så fall att gälla från och med 1 januari 2021.

Alla asylsökande har rätt att bo i Migrationsverkets boende

Om du inte längre kan bo kvar i det boende du har ordnat själv kan du kontakta din mottagningsenhet. Som asylsökande har du rätt till en plats i något av Migrationsverkets anläggningsboenden.

Läs mer om eget boende och prova e-tjänsten

Titta på kartor över kommuner med aktuella områden