Migrationsverket logotyp

2020-06-12

Tillfälliga lagen – detta krävs för att få permanent uppehållstillstånd

Migrationsverket får just nu många frågor kring vad som krävs för att få permanent uppehållstillstånd på grund av att man kan försörja sig. Du som har sökt asyl och fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen kan få permanent uppehållstillstånd om du kan visa att du kan försörja dig som anställd eller egen företagare.

För att kunna få permanent uppehållstillstånd som anställd måste du kunna visa att dina anställningsvillkor är minst i nivå med svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen. I anställningsvillkoren ingår förutom lön även försäkringar. För att visa att du kan försörja dig själv på din inkomst få du även svara på frågor om dina boendekostnader, och måste till exempel visa hur mycket du betalar för hyra, hemförsäkring och hushållsel.

Fast anställ­ning eller avtal om minst två år

När Migrationsverket prövar din ansökan vill vi se att din anställning är varaktig. Med det menas att du ska ha en fast anställning eller ett avtal om minst två års anställning räknat från den dagen som vi fattar beslutet.

Många sökande undrar om en provanställning kan räknas som en varaktig anställning. Migrationsverkets bedömning är att du inte kan få permanent uppehållstillstånd så länge du har en pågående provanställning. Men du kan lämna in din ansökan när du har en provanställning, och om den har övergått i fast anställning (det vill säga om prövotiden är slut) när Migrationsverket prövar din ansökan kan du få permanent uppehållstillstånd.

För att du ska kunna beviljas permanent uppehållstillstånd krävs att din anställning inte är subventionerad med någon form av statliga bidrag (till exempel nystartsjobb) och att din arbetsgivare har anmält till Skatteverket att du har börjat arbeta innan Migrationsverket fattar beslut om din ansökan.

Ansök innan ditt till­stånd slutar gälla

Du kan bara beviljas permanent uppehållstillstånd i samband med att ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd slutar gälla. Det innebär att du kan uppge att du kan försörja dig själv i samband med att du ansöker om förlängt uppehållstillstånd. Du kan alltid uppge flera skäl för att ansöka om förlängt uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen, och om du inte uppfyller alla krav för permanent uppehållstillstånd kan du ändå beviljas förlängt uppehållstillstånd om du har andra skäl för att stanna i Sverige. Migrationsverket kan inte bevilja permanent uppehållstillstånd medan du har ett giltigt tidsbegränsat uppehållstillstånd, men du kan ansöka om permanent uppehållstillstånd igen nästa gång det är dags för dig att ansöka om förlängning.

Utbild­ning om du är under 25

I den tillfälliga lagen står det att den som är under 25 år måste ha fullföljt en utbildning på gymnasial nivå (eller motsvarande utländsk utbildning) för att kunna få permanent uppehållstillstånd som anställd eller egen företagare. Migrationsverket kan inte göra några undantag från det kravet.

Migrationsverket får också många frågor om att det är svårt för unga personer att hitta ett arbete tillräckligt snabbt efter att de fullföljt sina gymnasiestudier. Dessa frågor grundar sig i den tillfälliga lagens bestämmelse om att den som har uppehållstillstånd på grund av studier på gymnasial nivå kan få förlängt uppehållstillstånd i upp till sex månader för att söka arbete efter studierna. Lagen ger inte Migrationsverket någon möjlighet att bevilja ett längre uppehållstillstånd än maximalt sex månader för att söka arbete och etablera dig på arbetsmarknaden.

Om du har ansökt om förlängt uppehållstillstånd av andra anledningar än att du fått ett arbete, och skulle få ett arbete innan Migrationsverket har fattat ett beslut kan du komplettera din ansökan med dokument som visar att du har börjat arbeta och uppfyller alla kraven för att få permanent uppehållstillstånd.

Läs mer om vad som krävs för att få permanent uppehållstillstånd som anställd

Läs mer om vad som krävs för att få permanent uppehållstillstånd som egen företagare

Läs om hur du ansöker om förlängt uppehållstillstånd

Frågor och svar om permanent uppehållstillstånd som anställd eller egen företagare