2020-11-06

Permanent uppehållstillstånd enligt den till­fäl­liga lagen – provanställning kan godkännas i vissa fall

Enligt den tillfälliga lagen måste du som vill ha permanent uppehållstillstånd visa att du kan försörja dig genom anställning eller eget företag. Migrationsverket ändrar nu bedömningen av vilka anställningsformer som kan leda till permanent uppehållstillstånd.

Tidigare har Migrationsverkets bedömning varit att en person som har en pågående provanställning inte kan få permanent uppehållstillstånd, eftersom det är osäkert om anställningen kommer att fortsätta. Migrationsverket bedömer nu att det i vissa fall kan vara möjligt att få ett permanent uppehållstillstånd trots att man har en provanställning, om det är tydligt att provanställningen kommer att övergå i en tillsvidareanställning. Om du har en provanställning när du ansöker om permanent uppehållstillstånd kan du eller din arbetsgivare bli kontaktad av handläggaren som vill veta mer om din anställning.

Ansök innan ditt till­stånd slutar gälla

Du kan bara beviljas permanent uppehållstillstånd i samband med att ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd slutar gälla. Det innebär att du behöver uppge att du kan försörja dig själv i samband med att du ansöker om förlängt uppehållstillstånd. Du kan alltid uppge flera skäl för att ansöka om förlängt uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen, och om du inte uppfyller alla krav för permanent uppehållstillstånd kan du ändå beviljas förlängt uppehållstillstånd om du har andra skäl för att stanna i Sverige. Migrationsverket kan inte bevilja permanent uppehållstillstånd medan du har ett giltigt tidsbegränsat uppehållstillstånd, men du kan ansöka om permanent uppehållstillstånd igen nästa gång det är dags för dig att ansöka om förlängning.

Om du har ansökt om förlängt uppehållstillstånd av andra anledningar, men börjar arbeta innan Migrationsverket har fattat ett beslut kan du komplettera din ansökan med dokument som visar att du har börjat arbeta och uppfyller alla kraven för att få permanent uppehållstillstånd.

Uppe­hålls­till­stånd för att söka arbete efter gymna­si­estu­dier

I den tillfälliga lagen står det att den som är under 25 år måste ha fullföljt en utbildning på gymnasial nivå (eller motsvarande utländsk utbildning) för att kunna få permanent uppehållstillstånd som anställd eller egen företagare. Migrationsverket kan inte göra några undantag från det kravet.

Enligt den tillfälliga lagen kan den som har uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå ha rätt till sex månaders uppehållstillstånd för att söka arbete efter fullföljda studier. Observera att många uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå gäller för studietiden och ytterligare sex månader från planerat examensdatum. Om du av någon anledning har mindre än sex månader kvar på ditt uppehållstillstånd när du tar examen, kan du ansöka om förlängt uppehållstillstånd för att söka arbete. Du kan då få ett förlängt uppehållstillstånd så att den sammanlagda tiden för att söka arbete blir sex månader från det datum som du tog examen.

Migrationsverket får många frågor och synpunkter om att det är svårt för unga personer att hitta ett arbete tillräckligt snabbt efter att de har fullföljt sina gymnasiestudier. Lagen ger dock inte Migrationsverket någon möjlighet att bevilja ett längre uppehållstillstånd än maximalt sex månader för att söka arbete och etablera dig på arbetsmarknaden.

Läs om hur du ansöker om förlängt uppehållstillstånd

Läs mer om vad som krävs för att få permanent uppehållstillstånd som anställd

Frågor och svar om permanent uppehållstillstånd som anställd