Migrationsverket logotyp

2020-12-01

Nya områden listas för asylsökande som väljer att bo i eget boende

Nu har Migrationsverket sammanställt en ny lista över de anmälda områdena som anses ha sociala utmaningar. Om du som asylsökande väljer att bosätta dig i något av dessa områden kommer du som regel att förlora din rätt till dagersättning och särskilt bidrag.

Regeringen har valt ut 32 kommuner där det finns områden med sociala och ekonomiska utmaningar. Dessa kommuner kan anmäla områden till Migrationsverket där de anser att särskilda regler för eget boende ska gälla. Den nya listan över områden börjar gälla 1 januari 2021 och ersätter den som gäller fram till och med 31 december 2020.

Hela kommuner som omfattas av särskilda regler

I tre kommuner, Filipstad, Perstorp och Åstorp, gäller de särskilda reglerna för eget boende i hela kommunen. Det betyder att om du som asylsökande flyttar till ett eget boende i någon av dessa orter kommer du som regel att förlora rätten till dagersättning och särskilt bidrag.

Delar av kommu­nerna omfattas av särskilda regler

I kommunerna Borlänge, Borås, Botkyrka, Eskilstuna, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Huddinge, Järfälla, Jönköping, Kristianstad, Landskrona, Malmö, Norrköping, Nyköping, Perstorp, Stockholm, Södertälje, Uddevalla, Uppsala, Växjö och Örebro har delar av kommunen anmälts.

Migrationsverket har tagit fram en e‑tjänst där du kan ta reda på om en adress ligger i ett område som påverkar rätten till ersättning. När du söker på adresser i denna e‑tjänst ser du vilka områden som är aktuella fram till och med 31 december 2020. Mer information kring de områden som kommer att omfattas av särskilda regler för eget boende från och med 1 januari 2021 finns i kartorna under denna text.

Alla asyl­sö­kande har rätt att bo i Migra­tions­ver­kets boende

Om du inte längre kan bo kvar i det boende som du har ordnat själv kan du kontakta din mottagningsenhet. Som asylsökande har du rätt till en plats i något av Migrationsverkets boenden.

Läs mer om eget boende och prova e‑tjänsten

Titta på kartor över kommuner med aktuella områden: