Migrationsverket logotyp

2020-12-02

Risk för inkallelse i syriska armén kan ge flyktingstatus

Migrationsverket bedömer nu att personer som riskerar att kallas in till statlig militärtjänstgöring om de återvänder till Syrien kan ha rätt till flyktingstatus i Sverige.

Den syriska staten har det senaste året ökat sin rekrytering till militären. Samtidigt rapporterar FN att den syriska armén begår krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten. Dessutom riskerar den som vägrar militärtjänst eller deserterar att få stränga straff.

Lagen säger att den som riskerar att tvingas utföra eller medverka till krigsförbrytelser eller brott mot mänskligheten har rätt till skydd i Sverige. Därför bedömer Migrationsverket nu att personer som riskerar att behöva göra militärtjänst om de återvänder till Syrien kan ha rätt till flyktingstatus.

Det är främst män i åldern 18 till 42 år som berörs, men varje ansökan kommer att prövas individuellt.

Ny pröv­ning av skydds­skäl

Du som har ett beslut om avvisning eller utvisning som inte längre går att överklaga, och som anser att det finns risk att du kan bli inkallad till militärtjänst om du måste återvända till Syrien, kan kontakta Migrationsverket. Vi kommer då att göra en individuell bedömning av omständigheterna i ditt ärende och ta ställning till om det du berättar innebär att du kan få stanna i Sverige.

Läs om nya händelser efter avslag

Du som ska ansöka om förlängt uppehållstillstånd

Du som kommer från Syrien och har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd med status som alternativt skyddsbehövande, men riskerar att kallas in till militärtjänst om du måste återvända, ska uppge att du behöver skydd när du ansöker om förlängt uppehållstillstånd. I din ansökan ska du svara på om du har samma skyddsskäl som vid din senaste ansökan, eller om du har nya skyddsskäl som du inte har berättat om tidigare. Om du redan har berättat för Migrationsverket att du riskerar att behöva göra militärtjänst i Syrien ska du uppge att du har samma skäl som vid din förra ansökan. När Migrationsverket utreder din ansökan om förlängning kommer vi att läsa vad du har sagt tidigare och göra en ny prövning utifrån den nya bedömningen av läget i Syrien. Om vi behöver mer information kommer vi att kontakta dig.

Du behöver bara uppge att du har nya skäl om du aldrig har pratat med Migrationsverket om att du riskerar att behöva göra militärtjänsten. Det gäller till exempel om du var barn när du kom till Sverige eller om du har uppehållstillstånd som familjemedlem och inte har ansökt om asyl tidigare.

Du som ännu inte har fått svar på din första ansökan om asyl behöver inte göra något alls. Migrationsverket kommer att ta hänsyn till de nya bedömningarna när vi prövar din ansökan.