Migrationsverket logotyp

2020-12-07

Distansundervisning på gymnasieskolor

För att minska spridningen av coronaviruset ska Sveriges gymnasieskolor återigen övergå till distansundervisning. Migrationsverkets krav på personer som har uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå är desamma, även om studierna kommer att se annorlunda ut ett tag.

Du som studerar på gymnasial nivå ska varje år redovisa för Migrationsverket att du deltar aktivt i den undervisning som skolan bedriver. Det påverkas inte av att studierna sker på distans. Det är skolan som ska intyga att du deltar aktivt, även om undervisningsformerna har ändrats.

När undervisningen nu ska ske på distans kan däremot vissa delar av utbildningen, till exempel praktiska kursmoment, praktik eller examination blir uppskjutna. Det kan leda till att vissa elever, vars uppehållstillstånd snart tar slut, behöver mer tid på sig för att slutföra sina studier. Om detta gäller dig kan du ansöka om förlängt uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå.

Så ansöker du om förlängt uppe­hålls­till­stånd för studier

Om du behöver ansöka om förlängt uppehållstillstånd för att få mer tid att slutföra dina studier ska du bifoga följande dokument:

  • en ny studieplan som visar när du planerar att bli färdig med dina studier,
  • utdrag ur betygskatalog eller motsvarande som visar att du har deltagit aktivt i dina studier, och
  • ett intyg som förklarar varför du behöver mer tid.

Huvudregeln för uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå är att studierna ska bedrivas på heltid. Undantag kan göras för deltidsstudier om det beror på åtgärder som skolan har vidtagit för att minska spridning av coronaviruset. Om du just nu studerar på deltid, eller om du kommer att studera på deltid framöver, ska intyget förklara vad det beror på.

Uppehållstillstånd för att söka arbete efter studier

När du har slutfört dina studier på gymnasial nivå kan du få förlängt uppehållstillstånd för att söka arbete. Enligt den tillfälliga lagen har den som söker arbete efter studierna rätt till uppehållstillstånd i maximalt sex månader från examensdatum. Migrationsverket har inga möjligheter att bevilja längre uppehållstillstånd för att söka arbete.

Läs mer om hur uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå påverkas av coronavirusets spridning

Läs om hur du ansöker om förlängt uppehållstillstånd