Migrationsverket logotyp

2020-12-10

Akti­vi­teter medan du väntar på beslut

Du som är asylsökande kan vara med i olika aktiviteter för att börja lära dig det svenska språket, få kunskap om det svenska samhället och arbetsmarknaden eller för att förbättra din hälsa.

Många ideella organisationer ordnar aktiviteter för dig som är asylsökande. Det finns också studieförbund och folkhögskolor som erbjuder studiecirklar eller kurser i svenska och samhällsinformation. De allra flesta aktiviteter som organisationerna, studieförbunden och folkhögskolorna ordnar för asylsökande är en del av samhällets Tidiga insatser för asylsökande (TIA). De aktiviteterna är gratis att delta i när du visar ditt LMA-kort. Migrationsverket kan också betala dina resekostnader i vissa fall.

Om du vill delta i en studiecirkel, kurs eller annan aktivitet inom Tidiga insatser för asylsökande ska du kontakta ett studieförbund, folkhögskola eller ideell organisation där du bor.

https://www.informationsverige.se/sv/aktiviteter-i-sverige/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du aktiviteter inom Tidiga insatser för asylsökande där du bor.

Läs mer om reseersättning här