2021-07-26

Tillfälligt stopp för att fatta och verkställa beslut till Afghanistan

I mitten av juli beslutade Migrationsverket om verkställighetsstopp till Afghanistan. Det betyder att inga beslut om avvisning eller utvisning kommer att genomföras så länge stoppet gäller. Migrationsverket har också infört ett tillfälligt beslutsstopp för av- och utvisningsbeslut för afghanska ärenden.

Bakgrunden till beslutet är att säkerhetsläget i Afghanistan har blivit sämre och talibanrörelsen fortsätter att öka sin kontroll över landet. De senaste månaderna har situationen förändrats snabbt i en stor del av landet. Det gör att det just nu är svårt att få tillräckligt med information för att kunna bedöma rätten till asyl för asylsökande från Afghanistan.

Migrationsverket har därför nu också infört ett beslutsstopp för ärenden från Afghanistan. Det innebär att inga nya beslut om av- eller utvisning kommer att fattas tills vidare.

Frågor och svar om stopp för att fatta och verkställa beslut till Afghanistan

Verkställighetsstoppet innebär att Migrationsverket inte kommer att genomföra (verkställa) avvisnings- eller utvisningsbeslut till Afghanistan (sända någon till Afghanistan) så länge som stoppet gäller. Däremot betyder det inte att ditt beslut om asyl omprövas av Migrationsverket.

Alla som har ett beslut om av- eller utvisning omfattas av beslutet om verkställighetsstopp till Afghanistan. Det gäller oavsett om du ansökt om asyl, arbetstillstånd eller uppehållstillstånd av någon annan anledning. Verkställighetsstoppet gäller också om ditt ärende har överlämnats till polisen.

Stoppet gäller tills vidare. Migrationsverket följer utvecklingen i Afghanistan mycket noga och kommer att fortsätta att analysera händelseutvecklingen för att på sikt se om ändringar behöver göras i den rättsliga styrningen.

Verkställighetsstoppet innebär att Migrationsverket inte genomför avvisningar och utvisningar till Afghanistan. Det gäller oavsett om en person har ansökt om asyl, arbetstillstånd eller tillstånd på någon annan grund. Det utvisnings- eller avvisningsbeslut som har fattats gäller fortfarande men kan för tillfället inte verkställas på grund av den osäkra situationen i landet.

Beslutsstoppet innebär att Migrationsverket kommer att pausa ärenden från Afghanistan och inte fatta några beslut om avvisning eller utvisning för personer som sökt asyl i Sverige så länge stoppet gäller.

Tanken med både beslutsstopp och verkställighetsstopp är att det ska upphöra så snart det är möjligt. Att Migrationsverket har infört ett tillfälligt stopp kommer inte att påverka vilket beslut man får. Däremot kan den förändrade säkerhetssituationen i Afghanistan förstås påverka utgången hur Migrationsverket kommer att bedöma i vissa enskilda ärenden. Allt beror på hur situationen utvecklas i Afghanistan.

Beslutsstoppet innebär att Migrationsverket inte fattar beslut i asylärenden där personen har Afghanistan som hemvist. Du som asylsökande har samma rättigheter och skyldigheter som tidigare.

Du behöver inte ansöka om att få omfattas av det generella verkställighetsstoppet. Om din situation har förändrats och du har nya skäl som gör att du inte kan återvända till Afghanistan kan du lämna in en ansökan om individuella verkställighetshinder. Detta gäller även om ditt ärende handläggs av polisen. En ansökan om verkställighetshinder kan påverka din rätt till bistånd enligt LMA. Vänd dig till din närmaste mottagningsenhet för mer information.

Om din situation har förändrats och du har nya skäl som gör att du inte kan återvända till Afghanistan kan du lämna in en ansökan om verkställighetshinder.

Du kan alltid återvända frivilligt till ditt hemland. Ett verkställighetsstopp ändrar inte på det. Vänd dig till din närmaste mottagningsenhet för mer information.

Om beslutet om avvisning eller utvisning redan har börjat gälla måste vissa förutsättningar vara uppfyllda för att du ska ha rätt till bistånd igen. Först måste du skicka in en ansökan om att ditt ärende ska inhiberas (det vill säga ett formellt beslut om att verkställigheten avbryts) eller att du beviljats ny prövning av ditt ärende. Om du får ett individuellt beslut om inhibition eller ny prövning kan du göra en anmälan om rätt till bistånd enligt LMA (bostad och pengar). Du gör anmälan genom att uppsöka din närmsta mottagningsenhet där du kan lämna in en ansökan om bistånd, detta gäller också om ditt ärende är överlämnat till polisen. Om ditt ärende hanteras av polisen och du får ett beslut om inhibition ska du informera polisen om din adress och beslut om inhibition. Observera att om du har varit utrest eller haft ett uppehållstillstånd tidigare räcker det inte med ett beslut om inhibition för att kunna få rätt till bistånd igen.

Om du har ett beslut från Migrationsverket eller domstol som säger att du ska avvisas eller utvisas till Afghanistan och tidsfristen för frivillig utresa är på väg att gå ut har du möjlighet till fortsatt bistånd enligt LMA. Du kommer i så fall att få ett beslut om det från din mottagningsenhet.

Både beslutsstoppet och verkställighetsstoppet är tillfälligt men kommer att pågå så länge Migrationsverket bedömer att det saknas tillräcklig information för att göra en ny rättslig bedömning. Hur lång tid det tar vet vi ännu inte.

Läs Migrationsverkets senaste landrapport från Afghanistanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Undantag från skyldigheten att ha arbetstillstånd (AT-UND) innebär att en asylsökande kan ha rätt att arbeta under tidsperioden som personen väntar på beslut i sitt asylärende. Om du har en pågående asylprocess, eller har beviljats en ny prövning av din rätt till skydd, och därmed inväntar ett beslut i ditt ärende kan du ha rätt till AT-UND.

Om du fortfarande är inskriven i mottagningssystemet så kan du ha rätt till AT-UND även om du har ett utvisnings- eller avvisningsbeslut.

I samtliga fall behöver du uppfylla kraven för att få AT-UND.

Läs mer om vad som krävs för få AT-UND

Om du har blivit utskriven ur Migrationsverkets mottagningssystem och har ett lagakraftvunnet utvisnings- eller avvisningsbeslut har du inte rätt till AT-UND.

Vänd dig till din närmaste mottagningsenhet för mer information om du är osäker på vad som gäller för dig.