Permanent uppehållstillstånd för barn

Sedan 20 juli gäller nya krav för den som vill ansöka om permanent uppehållstillstånd. Migrationsverket får just nu många frågor om hur dessa nya krav påverkar barns möjlighet att få permanent uppehållstillstånd.

Enligt de nya reglerna är det inte längre möjligt för en hel familj att få permanent uppehållstillstånd därför att en förälder uppfyller kraven. Varje enskild person måste själv uppfylla kraven, och det kan leda till att medlemmar av samma familj får vänta olika länge på att få permanent uppehållstillstånd. Många föräldrar undrar därför vad som krävs för att deras barn ska få permanent uppehållstillstånd.

Barn som har uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning, skyddsbehov, verkställighetshinder eller särskilt ömmande omständigheter, kan få permanent uppehållstillstånd om

  • barnet uppfyller kraven för förlängt uppehållstillstånd
  • barnet har bott i Sverige med uppehållstillstånd i minst tre år.

Om barnet har fyllt 15 år krävs att han eller hon lever ett skötsamt liv. Man kan få avslag på sin ansökan om permanent uppehållstillstånd om man är misstänkt eller dömd för ett brott.

Det nya kravet att man ska kunna försörja sig själv för att få permanent uppehållstillstånd gäller bara personer som har fyllt 18 år. Barn kan få permanent uppehållstillstånd även om ingen av föräldrarna uppfyller försörjningskravet.

Ansök om permanent uppehållstillstånd för ditt barn i samband med att ni ansöker om förlängt uppehållstillstånd.

Läs om hur du ansöker om förlängt uppehållstillstånd för ett barn som har uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, på grund av verkställighetshinder, på grund av särskilt ömmande omständigheter, eller som familjemedlem till någon som tidigare har sökt asyl