Verkställighetsstopp för avvisning och utvisning av tigreaner till Etiopien

Den senaste tiden har Migrationsverket fått rapporter om att situationen för tigreaner i Etiopien har blivit allt svårare. Migrationsverket har därför beslutat om tillfälligt verkställighetsstopp av avvisningar och utvisningar av tigreaner till Etiopien.

Beslutet gäller personer av tigreansk etnicitet från Etiopien. Bakgrunden är rapporter om att myndigheterna i Etiopien begår allvarliga övergrepp mot medlemmar ur denna grupp.

Ett verkställighetsstopp betyder att Migrationsverket inte kommer att skicka tillbaka personer av tigreansk etnicitet som har fått ett avvisnings- eller utvisningsbeslut till Etiopien. Migrationsverket följer utvecklingen i landet och fortsätter att pröva alla ansökningar individuellt. Du behöver inte ansöka om att få omfattas av det generella verkställighetsstoppet.

Läs mer om verkställighetsstopp

Om din situation har förändrats och du har nya asylskäl som gör att just du inte kan återvända till Etiopien kan du lämna in en ansökan om individuella verkställighetshinder.

Läs om hur du gör för att ansöka om individuella verkställighetshinder