Ny bedömning av afghanska pass

Migrationsverket bedömer att afghanska pass uppfyller de svenska kraven på pass.

Tidigare bedömde Migrationsverket att det var oklart om afghanska pass uppfyllde de svenska kraven på pass, men Migrationsverket har ändrat sin bedömning i frågan.

I nuläget behöver du som är afghansk medborgare och som saknar pass inte skaffa ett nytt pass när du ansöker om uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder, för att du studerar på gymnasial nivå, eller för att söka arbete efter studier på gymnasial nivå. Det kommer dock krävas framöver att du skaffar ett nytt pass när det blir möjligt.