Kvinnor från Afghanistan ska få asyl i Sverige

Migrationsverket bedömer att livet som kvinna i Afghanistan nu har blivit så svårt att det räknas som förföljelse på grund av kön. Därför ska afghanska kvinnor och flickor som söker skydd i Sverige få uppehållstillstånd som flyktingar.

Sedan talibanrörelsen tog makten i Afghanistan har situationen för kvinnor gradvis försämrats. Den senaste tiden har fler regler införts som begränsar kvinnors rörelsefrihet och rättigheter. Det har nu blivit så svårt för afghanska kvinnor och flickor att studera, försörja sig, söka vård eller få skydd undan våld att de kan anses vara förföljda på grund av sitt kön. En person som riskerar förföljelse på grund av sitt kön har rätt till uppehållstillstånd som flykting.

Migrationsverket har länge bevakat utvecklingen i Afghanistan och det senaste året har så många som 89 procent av alla afghanska kvinnor som ansökt om asyl i Sverige fått uppehållstillstånd. Men nu bedömer alltså Migrationsverket att situationen för kvinnor i Afghanistan har blivit så svår att alla asylsökande kvinnor och flickor ska få status som flykting, vilket ger uppehållstillstånd i tre år.

Om du är kvinna eller flicka från Afghanistan och har fått avslag på din ansökan om asyl kan du ansöka om en ny prövning.

Läs om hur du ansöker om en ny prövning på grund av nya händelser efter avslag på din ansökan om asyl

Läs mer om hur Migrationsverket resonerar kring bedömningen av asylansökningar från afghanska kvinnor