Nya gymnasielagen

Sveriges riksdag har fattat beslut om nya bestämmelser i den så kallade gymnasielagen. De nya bestämmelserna gör det möjligt för dig som har fått avslag på din asylansökan att få uppehållstillstånd för gymnasiestudier. För att omfattas av de nya bestämmelserna måste du uppfylla vissa krav. Sista dagen för att ansöka om uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen var den 30 september 2018.

För att få uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen ska följande villkor vara uppfyllda:

 • Du ansökte om asyl första gången den 24 november 2015 eller tidigare. Alternativt att du kom till Sverige innan den 24 november 2015 och uppgav för kommunen som du kom till att du ville söka asyl, men fick asylansökan registrerad hos Migrationsverket först efter den 24 november 2015.
  Läs nyheten Fler ungdomar kan omfattas av nya gymnasielagen
 • Du registrerades som ensamkommande barn vid ansökan och blev anvisad till en kommun som skulle ordna ditt boende.
 • När du fick beslutet om utvisning var du 18 år eller äldre.
 • Du fick vänta mer än 15 månader på att få ett beslut.
 • Du fick ditt beslut om utvisning den 20 juli 2016 eller senare.
 • Du studerar, eller har studerat och har för avsikt att studera på gymnasienivå i Sverige.
 • Du ska befinna dig i Sverige när du ansöker.

Migrationsverket kommer också att kontrollera om du har begått något brott eller om det finns något som pekar på att du skulle kunna utgöra en säkerhetsrisk.

Du som fortfarande väntar på ett beslut om din asylansökan kan också omfattas om du får ett avslag på din ansökan och uppfyller alla villkor.

I väntan på beslut om uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen

För att Migrationsverket ska kunna fatta beslut i ditt ärende krävs det att alla uppgifter är ifyllda och att alla nödvändiga dokument finns med. Det innebär att handläggningstiden blir kortare om allt som krävs finns med från början, än om du behöver komplettera din ansökan i efterhand.

Observera att Migrationsverket i vissa fall kan behöva utreda ansökan ytterligare, även om alla uppgifter är ifyllda och alla dokument har skickats med.

Om Migrationsverket behöver mer information från dig

Migrationsverket kommer att kontakta dig om vi behöver fler uppgifter eller dokument från dig. Du behöver inte kontakta Migrationsverket.

Boende och ekonomiskt stöd medan du väntar på beslut

På bilden kan du se vad som gäller för boende och ekonomiskt stöd för dig som väntar på beslut om uppehållstillstånd. Klicka på bilden för att göra den större. Bilden finns också som pdf att ladda ner.

Detta gäller för rätt till boende och ekonomiskt stöd under tiden du väntar på beslut

Klicka på bilden för att förstora den.

Efter beslut

Om du får ett uppehållstillstånd för gymnasiestudier gäller det i tretton månader. Du har samma rätt till vård som en person med permanent uppehållstillstånd.

Som bevis för ditt uppehållstillstånd behöver du besöka Migrationsverket för att lämna fingeravtryck och fotograferas så att ett uppehållstillståndskort kan tillverkas åt dig. I samband med att du får ditt beslut om uppehållstillstånd kommer du även att få information till hur du kan komma i kontakt med Migrationsverket för att fotograferas och lämna fingeravtryck.

Kortet är inte en identitetshandling eller en resehandling. Du kan resa in och ut ur landet, men när du åker från Sverige måste du ha ett giltigt pass och ditt uppehållstillståndskort för att kunna återvända.

Läs mer om beställning av uppehållstillståndskort under fråga och svar.

Här finner ni allmän information om uppehållstillståndskort.

När du har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd ska du folkbokföra dig hos Skatteverket så snart som möjligt. Folkbokföringen behövs för att du ska få ta del av det svenska socialförsäkringssystemet. När du har blivit folkbokförd kan du också skaffa en svensk identitetshandling som till exempel behövs för att öppna ett bankkonto.

För att folkbokföra dig ska du vända dig till Skatteverket.

Skatteverkets information om folkbokföring
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du får avslag på din ansökan

Om Migrationsverket avslår din ansökan om uppehållstillstånd för gymnasiestudier (med ansökningsperiod från 1 juli till 30 september 2018) betyder det att du inte har rätt till uppehållstillstånd i Sverige. Du kan välja att acceptera eller överklaga beslutet.

Om du har ett utvisningsbeslut som fått laga kraft måste du lämna landet även om du väljer att överklaga. Kontakta Migrationsverket om du behöver hjälp att planera ditt återvändande.

Om du har ett utvisningsbeslut som ännu inte fått laga kraft får du stanna i Sverige under tiden din överklagan prövas i domstol.

Boende och ekonomiskt stöd för dig som får uppehållstillstånd

En månad efter att du har fått ett uppehållstillstånd blir du utskriven från Migrationsverket om du bor i eget boende. Då får du inte längre dagersättning och ditt bankkort slutar fungera. Om du behöver pengarna som finns på kortet är det viktigt att du tar ut dem innan du blir utskriven från Migrationsverket. Ditt asylärende är sedan avslutat. Kommunen där du bor har i fortsättningen hela ansvaret för dig.

Om du studerar på gymnasienivå har du rätt till studiehjälp.

Läs mer om hur du kan få studiebidrag på CSN:s webbplatslänk till annan webbplats

Om du däremot bor vid något av Migrationsverkets boenden när du får ditt beslut om uppehållstillstånd, har du rätt att bo kvar i boendet. Då får du också dagersättning från Migrationsverket och din rätt att ta del av andra förmåner blir begränsad jämfört med om du flyttar till eget boende. Läs mer under frågor och svar om boende och ekonomisk ersättning.

På bilden kan du se vad som gäller för boende och ekonomiskt stöd om du får uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Klicka på bilden för att göra den större. Bilden finns också som pdf att ladda ner.

Detta gäller för rätt till boende och ekonomiskt stöd för dig som fått uppehållstillstånd för gymnasiestudier

Klicka på bilden för att förstora den

Efter studierna

Efter avslutade gymnasiestudier kan du ansöka om förlängning av ditt uppehållstillstånd. Om du har avslutat dina studier kan du ansöka om ett sex månader långt uppehållstillstånd som ger dig tid att hitta ett arbete i Sverige. När du har fått ett jobb kan du ansöka om permanent uppehållstillstånd om du kan visa att du kan försörja dig själv genom inkomst från anställning eller eget företag.

Läs mer om permanent uppehållstillstånd som anställd eller egen företagare

Om du inte hinner avsluta din utbildning på den tid som du har fått uppehållstillstånd för kan du, under vissa förutsättningar, få ett förlängt uppehållstillstånd för att avsluta studierna. Om du studerar på ett nationellt program måste du visa att du aktivt har deltagit i studierna.

Frågor och svar om gymnasielagen – allmänna
 • Vad krävs för att jag ska få uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen?

  För att få uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen ska följande villkor vara uppfyllda:

  • Du ansökte om asyl första gången den 24 november 2015 eller tidigare. Alternativt att du kom till Sverige innan den 24 november 2015 och uppgav för kommunen som du kom till att du ville söka asyl, men fick din asylansökan registrerad hos Migrationsverket först efter den 24 november 2015.
   Läs nyheten Fler ungdomar kan omfattas av nya gymnasielagen
  • Du registrerades som ensamkommande barn vid ansökan.
  • När du fick beslutet om utvisning var du 18 år eller äldre.
  • Du fick vänta mer än 15 månader på att få ett beslut.
  • Du fick ditt beslut om utvisning den 20 juli 2016 eller senare.
  • Du studerar, eller har studerat och har för avsikt att studera i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan, på heltid på en annan motsvarande utbildning eller på heltid på en sammanhållen yrkesutbildning inom komvux eller särvux
  • Du ska befinna dig i Sverige när du ansöker.

  Migrationsverket kommer också att kontrollera om du har begått något brott eller om det finns något som pekar på att du skulle kunna utgöra en säkerhetsrisk.

 • Jag vet inte när jag fick mitt beslut från Migrationsverket och minns inte jag exakt när jag sökte asyl. Hur får jag reda på det? 

  Om du inte har kvar det beslut du en gång fick, eller är osäker på viktiga datum och vad som stod i beslutet, går det bra att komma till någon av våra mottagningar och begära ut en kopia på beslutet.

  Om det finns en tjänsteanteckning hos Migrationsverket eller hos någon annan myndighet, som exempelvis den kommun du först kom till, där det framgår att du redan innan den 24 november 2015 berättade att du ville söka asyl, kan vi utgå ifrån det datumet.

  För att vi ska kunna utgå från det datumet måste du ha bekräftat att du vill söka asyl i kontakten med Migrationsverket, och du måste ha gjort det inom kort efter att du också berättat det för kommunen.

 • Jag ville söka asyl direkt när jag kom till Sverige innan 24 november 2015, men jag hann inte. Min asylansökan registrerades hos Migrationsverket först efter 24 november 2015. Kan jag ändå få uppehållstillstånd?

  Ja, om det finns en tjänsteanteckning hos Migrationsverket eller hos någon annan myndighet, som exempelvis den kommun du först kom till, där det framgår att du redan innan den 24 november 2015 berättade att du ville söka asyl, kan vi utgå ifrån det datumet.

  För att vi ska kunna utgå från det datumet måste du ha bekräftat att du vill söka asyl i kontakten med Migrationsverket, och du måste ha gjort det inom kort efter att du också berättat det för kommunen.

  Du måste också uppfylla de övriga villkoren för att omfattas av den nya gymnasielagen. Exempelvis måste du ha fått avslag på din asylansökan och väntat mer än 15 månader på beslutet.

  Läs även Fler ungdomar kan omfattas av nya gymnasielagen

 • Hur lång tid tar det innan jag får beslut?

  Migrationsverket beräknar att de som har ansökt om uppehållstillstånd för gymnasiestudier kommer att få sitt beslut senast till årsskiftet. Detta gäller de som får sin ansökan prövad av Migrationsverket. De som får sin ansökan prövad i domstol behöver vända sig till respektive domstol för att få en uppskattning kring handläggningstiden.

 • Om jag får uppehållstillstånd, har jag även rätt att arbeta då?

  Ja, när du beviljas uppehållstillstånd får du samtidigt ett arbetstillstånd för samma tid.

 • Om jag har ett lagakraftvunnet beslut (ett beslut som inte längre går att överklaga) i mitt asylärende och ansöker om uppehållstillstånd för gymnasiestudier, finns risken att jag kommer att behöva återvända under tiden jag väntar på beslut?

  Från och med den 1 juli har Migrationsverket möjlighet att besluta om inhibition (att verkställigheten skjuts upp) för den som har ett verkställbart utvisningsbeslut och ansöker om uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Det kommer att göras en individuell bedömning om Migrationsverket ska skjuta upp verkställigheten.

 • Om jag får uppehållstillstånd för gymnasiestudier, kan jag sedan förlänga mitt uppehållstillstånd?

  Den första gången du ansöker har du möjlighet att få ett uppehållstillstånd på 13 månader. Sedan kan du ansöka om att få förlängt uppehållstillstånd och det tillståndet är olika långt beroende på utbildningens längd.

  Exempel: Om man läser på introduktionsprogrammet har man möjlighet att senare få ytterligare 13 månaders uppehållstillstånd. Om man läser på ett nationellt program kan man få uppehållstillstånd för utbildningens längd plus sex månader.

 • Vad är det för krav på att få förlängt uppehållstillstånd?

  Vi kommer efter 13 månader att kontrollera om den sökande har varit aktivt deltagande i studierna. Exakt vad som ska anses vara aktivt deltagande kommer vi att ta fram regler för under 2018.

 • Kan jag senare få ett arbetstillstånd istället för uppehållstillstånd för gymnasiestudier?

  För att kunna få ett arbetstillstånd efter att ha haft ett uppehållstillstånd för gymnasiestudier måste du ha fullföljt en gymnasieutbildning. Det gäller oavsett vilken sorts gymnasieutbildning du har
  gått.

 • Ett krav i nya gymnasielagen är att jag ska ha väntat på beslut om asyl i minst 15 månader. Hur räknar jag ihop min väntetid?

  Din väntetid börjar räknas från och med det datum när din asylansökan registrerades vid Migrationsverket fram till det datum som avslagsbeslutet i ditt asylärende fattades.

  Om det finns en tjänsteanteckning hos Migrationsverket eller hos någon annan myndighet, som exempelvis den kommun du först kom till, där det framgår att du redan innan den 24 november 2015 berättade att du ville söka asyl, kan vi utgå ifrån det datumet och då börjar din väntetid räknas från och med det datumet. För att vi ska kunna utgå från det datumet måste du ha bekräftat att du vill söka asyl i kontakten med Migrationsverket, och du måste ha gjort det inom kort efter att du också berättat det för kommunen.

 • Måste jag styrka min identitet för att kunna få uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen?

  Migrationsverkets utgångspunkt är att vi redan har utrett din identitet när vi prövade ditt ärende. Endast i undantagsfall kommer vi att utreda identiteten ytterligare, exempelvis om nya uppgifter lämnas. Ligger ditt ärende hos Migrationsdomstolen behöver du vända dig till dem i denna fråga.

 • Har jag som sökt uppehållstillstånd för gymnasiestudier rätt till sjukvård och/eller LMA-kort?

  Så länge du är inskriven i mottagningssystemet och har ett giltigt LMA-kort så har du rätt till vård som asylsökande och får då ett LMA-kort som visar att du har rätt till vissa förmåner som asylsökande.

  Är du däremot utskriven från mottagningssystemet och beslut om uppehållstillstånd (gymnasiestudier) ännu inte har fattats så har du rätt till sjukvård som tillståndssökande. Det vill säga att du får vård på samma villkor som tredjelandsmedborgare som är i Sverige som turister; landstingen ska erbjuda icke subventionerad omedelbar (akut) vård om de vistas i landstinget. Du kan då inte få ett LMA-kort.

Frågor och svar om studierna
 • Vilka utbildningar räknas?

  Alla utbildningar på gymnasienivå räknas. Introduktionsprogram, nationella program, Komvux, Särvux, folkhögskola och de så kallade yrkespaketen. Exempel på olika gymnasieutbildningar finns på Skolverkets webbplats gymnasieinfo.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Var finns utbildningarna?

  Exempel på olika gymnasieutbildningar finns på Skolverkets webbplats gymnasieinfo.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Där finns också information på andra språk än svenska. Du kan även gå in på kommunens hemsida och titta efter vilka utbildningar som erbjuds i skolor i den kommun som är aktuell för just dig.

 • Vad är ett yrkespaket?

  En yrkesinriktad utbildning som syftar till att underlätta etablering på arbetsmarknaden och som ges inom ramen för ett introduktionsprogram i gymnasieskolan eller på heltid på en sammanhållen yrkesutbildning inom komvux eller särvux.

 • Spelar det någon roll att jag inte har studerat tidigare?

  Det finns ett krav på att den sökande ska ha studerat eller studerar just nu. Om du aldrig tidigare har studerat i Sverige så omfattas du inte av bestämmelserna.

 • Måste jag studera på heltid?

  Ja, i de flesta fall måste du studera på heltid. Om du studerar på deltid kan du bara i undantagsfall beviljas uppehållstillstånd, till exempel vid sjukdom eller vid funktionsnedsättning.

 • När måste man ha börjat studera efter att man fått sitt uppehållstillstånd för gymnasiestudier?

  Om du har fått uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen för att studera eller har för avsikt att börja studera på gymnasial nivå, så kommer Migrationsverket inte att kontrollera om eller vad du studerar under den första tillståndstiden. När uppehållstillståndet löper ut måste du däremot ha påbörjat dina studier på ett introduktionsprogram eller utbildning på gymnasial nivå för att kunna få ett förlängt uppehållstillstånd.

 • Vissa kommuner har program som enbart startar till nästa höst. Hur gör jag om jag behöver vänta tills höstterminen 2019 innan jag börjar plugga?

  Migrationsverket kommer inte att kontrollera om eller vad du studerar under den första tillståndstiden. När  uppehållstillståndet löper ut måste du däremot ha påbörjat dina studier på ett introduktionsprogram eller utbildning på gymnasial nivå för att kunna få ett förlängt uppehållstillstånd.

 • Är det möjligt att byta utbildning under tillståndstiden? Kan det påverka möjligheterna att få förlängt uppehållstillstånd?

  Det beror på vilken utbildning du läser. Om du läser ett yrkespaket kan du inte byta utbildning och ha kvar uppehållstillståndet. Om du läser en annan utbildning kan du byta utbildning, så länge du fortsätter att aktivt studera.

 • När räknas det att man har slutfört sina studier om man inte pluggar på ett nationellt program?

  Om du studerar på ett nationellt program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller utbildning på gymnasial nivå inom Komvux eller Särvux har du fullföljt din utbildning när du har ett examensbevis eller studiebevis om minst 2 500 poäng.

  Om du studerar på folkhögskolans allmänna kurs har du fullföljt din utbildning om du har ett utfärdat intyg om grundläggande omfattningskrav motsvarande tre år på gymnasieskola.

Frågor och svar om ansökan
 • När kan jag ansöka?

  Du kunde ansöka mellan 1 juli och 30 september 2018.

 • Om jag får ett avslag på min ansökan enligt nya gymnasielagen kan jag överklaga det?

  Ja, du kan överklaga ditt beslut. Information om hur du överklagar framgår i beslutet. Om du har ett utvisningsbeslut som fått laga kraft ska du lämna landet även om du överklagar. Om du har ett utvisningsbeslut som inte fått laga kraft får du stanna i Sverige under tiden din överklagan prövas i domstol.

Frågor och svar om boende och ekonomisk ersättning
 • Var ska jag bo under tiden som jag väntar på beslut om uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen?

  Om du har ansökt om uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen och dessutom väntar på att få beslut i ditt asylärende från Migrationsverket eller från domstol har du rätt bo i Migrationsverkets boende.

  Om du har fått avslag i ditt asylärende och detta inte längre går att överklaga (har vunnit laga kraft) och enbart söker uppehållstillstånd för gymnasiestudier ansvarar du själv för att ordna ditt boende.

 • Hur blir det med boende om jag får uppehållstillstånd för gymnasiestudier?

  Du ansvarar själv för att ordna ditt boende.

  Undantaget är om du bor i något av Migrationsverkets boenden när du får ditt beslut om uppehållstillstånd. Då får du bo kvar i detta boende så länge uppehållstillståndet gäller. Du kan också välja att ordna ditt eget boende.

 • Vilket ekonomiskt stöd (pengar) kan jag få medan jag väntar på beslut om uppehållstillstånd?

  Om du har ansökt om uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen och dessutom väntar på att få beslut i ditt asylärende eller att det ska prövas av domstol, har du rätt till dagersättning. Den betalas ut av Migrationsverket.

  Läs mer om dagersättning

  Om du har fått avslag i ditt asylärende och detta inte längre går att överklaga (har vunnit laga kraft) och enbart söker uppehållstillstånd för gymnasiestudier, kan du ha rätt till dagersättning från kommunen där du bor.

  Om du har fått avslag i ditt asylärende och har ansökt om verkställighetshinder och om uppehållstillstånd för gymnasiestudier, har du inte rätt till dagersättning varken från Migrationsverket eller kommunen.

  I vissa ärenden fattar Migrationsverket beslut om inhibition i samband med att en ansökan om uppehållstillstånd för gymnasiestudier inkommer. Med detta beslut kan du ansöka om dagersättning från din kommun.

  Om Migrationsverket eller domstol beslutar om en ny prövning av ditt asylärende får du rätt till dagersättning och boende från Migrationsverket.

 • Vilket ekonomiskt stöd (pengar) kan jag få när jag har fått uppehållstillstånd för gymnasiestudier?

  Om du har ordnat eget boende kan du ansöka om studiehjälp från CSN. Om du har svårt att klara ditt uppehälle är det ytterst kommunen (socialtjänsten) där du befinner dig som får pröva om du har rätt till försörjningsstöd.

  Om du bor i något av Migrationsverkets boenden har du rätt till dagersättning som betalas ut av Migrationsverket. Istället för dagersättning kan du söka studiehjälp hos CSN. Observera att du inte kan få både dagersättning och studiehjälp samtidigt.

Frågor och svar om förlängning av uppehållstillstånd för gymnasiestudier
 • När måste jag ansöka om att förlänga mitt uppehållstillstånd för gymnasiestudier och hur gör jag det?

  Du måste ansöka om förlängning innan det uppehållstillstånd du har löper ut. Det gör du mot slutet av tillståndstiden. Blankett finns på Migrationsverkets hemsida.

 • Vad ska finnas med en förlängningsansökan?

  Du måste visa att du faktiskt studerar på en sådan utbildning som omfattas av gymnasielagen. Det kan du göra med en individuell studieplan, eller motsvarande planeringsdokument från skolan.

 • Vilka krav ska vara uppfyllda för att jag ska få förlängt uppehållstillstånd?

  När uppehållstillståndet löper ut måste du ha påbörjat dina studier på ett introduktionsprogram eller utbildning på gymnasial nivå för att kunna få ett förlängt uppehållstillstånd. Du ska ha påbörjat dina studier på en sådan utbildning som omfattas av nya gymnasielagen. Utgångspunkten är att du ska studera på heltid.

  Vi kommer efter 13 månader att kontrollera om du har varit aktivt deltagande i studierna. Exakt vad som ska anses vara aktivt deltagande kommer vi att ta fram regler för under början av 2019.

 • Vad menas med "aktivt deltagande" i studierna och hur kan jag visa för Migrationsverket att jag har varit det?

  Om du har fått ett uppehållstillstånd för gymnasiestudier som är längre än tretton månader kommer Migrationsverket att kontrollera att du aktivt deltar i studierna.

  Du kan visa aktivt deltagande på olika sätt beroende på vilken utbildning du studerar. Det kan exempelvis vara utdrag ur betygskatalog, dokument som visar dina studieresultat, intyg om närvaro eller underlag som visar att du följer din individuella studieplan. Om du inte visar att du deltar aktivt i studierna får Migrationsverket återkalla ditt uppehållstillstånd, eller ompröva längden på ditt uppehållstillstånd.

  Du behöver även visa aktivt deltagande när du ansöker om förlängning av ditt uppehållstillstånd för gymnasiestudier, för att Migrationsverket ska kunna ta ställning till din ansökan.

 • Krävs det att jag styrker min identitet för att kunna få permanent uppehållstillstånd?

  Migrationsverkets utgångspunkt är att samma beviskrav som gällt när du fått ditt tidigare uppehållstillstånd ska gälla vid ansökan om förlängning. Om du har fått uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå kommer det alltså inte krävas att du styrker din identitet för att få permanent uppehållstillstånd enligt 17 § tillfälliga lagen.

 • Jag kommer avsluta min gymnasieutbildning innan det att mitt uppehållstillstånd löper ut. Får jag fortfarande uppehållstillstånd i sex månader för att söka jobb och etablera mig på arbetsmarknaden?

  När du har fullföljt en utbildning på gymnasial nivå kan du få uppehållstillstånd för att etablera dig på arbetsmarknaden. Det uppehållstillståndet får du i sex månader räknat från den dag examensbeviset eller motsvarande är utfärdat.

 • Om jag får förlängt uppehållstillstånd, kan jag få permanent uppehållstillstånd då?

  Du kan få permanent uppehållstillstånd när du har fullföljt en utbildning, och har en anställning eller ett eget företag som uppfyller kraven för permanent uppehållstillstånd.

Frågor och svar om tillståndskort
 • Vem behöver ansöka om ett uppehållstillståndskort (Ut-kort)?

  Alla som beviljas tillstånd enligt gymnasielagen behöver beställa ett uppehållstillståndskort.

 • Var kan jag beställa mitt kort?

  Då du får ditt beslut om uppehållstillstånd får du även information om hur du kan beställa ett UT-kort.

 • Hur lång är väntetiden för att kunna få beställa ett UT-kort?

  Det kan skilja sig beroende på var du befinner dig i landet. Migrationsverkets målsättning är att du inom två veckor från att du fått ditt uppehållstillstånd ska kunna beställa ditt UT-kort. 

 • Hur kan jag boka tid för att beställa ett UT-kort?

  Tillsammans med ditt beslut om uppehållstillstånd så får du information om hur  du ska göra för att lämna biometriska uppgifter för ditt uppehållstillståndskort. Med biometri menas fotografering och upptagning av fingeravtryck. I vissa fall får du en tid då du ska komma till ett av Migrationsverkets kontor. I andra fall ber vi dig boka en tid själv via Migrationsverkets hemsida. Vilket alternativ det blir beror på var du bor.

 • I min region finns det inga bokningsbara tider, vad ska jag göra?

  Om det inte finns lediga tider att boka via Migrationsverkets hemsida så kommer du att få en bokad tid att besöka Migrationsverket i samband med ditt beslut.

 • Hur lång tid tar det innan jag får mitt UT-kort?

  När du fotograferas och lämnar fingeravtryck skickar Migrationsverket en beställning till ett företag som producerar korten. Det tar cirka 2 veckor för dig att få ditt kort levererat till din uppgivna adress.

 • Jag saknar fast adress, vart kommer mitt kort att skickas?

  UT-kortet kommer att skickas till den adress som finns registrerad hos Migrationsverket. Det är viktigt att du talar om till vilken adress du vill få kortet skickat när du lämnar biometri. Ditt namn måste finnas på dörren eller brevlådan. Om Migrationsverket saknar en svensk postadress till dig kommer ditt uppehållstillståndskort att skickas till ett av Migrationsverkets kontor. Då får du hämta kortet där.

 • Migrationsverket har dragit in mitt LMA-kort, hur ska jag kunna legitimera mig då jag hämtar ut kortet?

  Ta med dig ditt beslut om uppehållstillstånd till receptionen.

 • Jag arbetar inom en organisation / är volontär som vill hjälpa en person som beviljats uppehållstillstånd men som inte vet hur de ska beställa sitt UT-kort. Vad kan jag göra?

  Det ska framgå av beslutet hur personen ska kunna beställa sitt UT-kort. Om hänvisning saknas får ni ringa till Migrationsverket för information. Då denna information är personlig måste personen i fråga själv höra av sig till Migrationsverket.