Nya gymnasielagen 1 juli till 30 september

Sveriges riksdag har fattat beslut om nya bestämmelser i den så kallade gymnasielagen. De nya bestämmelserna gör det möjligt för dig som har fått avslag på din asylansökan att ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiestudier. För att omfattas av de nya bestämmelserna måste du uppfylla vissa krav. Lagändringen är tillfällig och ansökan måste skickas in mellan den 1 juli och 30 september 2018.

Migrationsverket avvaktar tills vidare med bifallsbeslut som gäller den nya gymnasielagen. Bifallsbeslut kommer inte att fattas förrän rättslig vägledning finns från Migrationsöverdomstolen.

Du måste fortfarande ansöka innan den 30 september

Migrationsverket avvaktar med bifallsbeslut som gäller den nya gymnasielagen

Frågor och svar kring Migrationsverkets beslut att tillfälligt stoppa uppehållstillstånd för gymnasiestudier enligt nya gymnasielagen

För att få uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen ska följande villkor vara uppfyllda:

 • Du ansökte om asyl första gången den 24 november 2015 eller tidigare. Alternativt att du kom till Sverige innan den 24 november 2015 och uppgav för kommunen som du kom till att du ville söka asyl, men fick asylansökan registrerad hos Migrationsverket först efter den 24 november 2015.
  Läs nyheten Fler ungdomar kan omfattas av nya gymnasielagen
 • Du registrerades som ensamkommande barn vid ansökan och blev anvisad till en kommun som skulle ordna ditt boende.
 • När du fick beslutet om utvisning var du 18 år eller äldre.
 • Du fick vänta mer än 15 månader på att få ett beslut.
 • Du fick ditt beslut om utvisning den 20 juli 2016 eller senare.
 • Du studerar, eller har studerat och har för avsikt att studera på gymnasienivå i Sverige.
 • Du ska befinna dig i Sverige när du ansöker.

Migrationsverket kommer också att kontrollera om du har begått något brott eller om det finns något som pekar på att du skulle kunna utgöra en säkerhetsrisk.

Du som fortfarande väntar på ett beslut om din asylansökan kan också omfattas om du får ett avslag på din ansökan och uppfyller alla villkor.

Så ansöker du

Du ska fylla i ansökningsblanketten och skicka den till Migrationsverket.

Ansökan om uppehållstillstånd för gymnasiala studier, blankett nummer 168011PDF

I blanketten ska du intyga att du studerar eller har för avsikt att studera. Tillsammans med blanketten ska du skicka in

 • en individuell studieplan eller motsvarande planeringsdokument för att visa att du studerar på gymnasienivå
  eller
 • ett dokument som visar att du tidigare har studerat i Sverige på grundskolenivå eller gymnasienivå.

Du kan skicka in din ansökan med e-post eller med vanlig post.

Om du vill e-posta din ansökan

Fyll i blanketten på dator. Skanna in dokumentet med din individuella studieplan eller motsvarande dokument som visar att du har studerat. Den e-postadress du ska använda beror på var någonstans i landet du bor. På kartan kan du se vilken e-postadress som är aktuell för just dig.

Om du vill posta din ansökan

Skriv ut blanketten för ansökan och fyll i den. Lägg den i ett kuvert tillsammans med din individuella studieplan eller motsvarande dokumentation som visar att du har studerat. Den adress du ska använda beror på var någonstans i landet du bor. På kartan kan du se vilken adress som är aktuell för just dig.

Du kan också lämna in ansökan till något av Migrationsverkets kontor.

Efter att Migrationsverket har prövat din ansökan får du beslutet i ett brev som skickas till den adress du har angett i din ansökan.

Adresser

Nummer 1

Migrationsverket
Box 1323
751 43 UPPSALA

Nummer 1

Migrationsverket
Box 507
169 29 SOLNA

Nummer 1

Migrationsverket
Box 1087
405 23 GÖTEBORG

Nummer 1

Migrationsverket
Box 3147
200 22 MALMÖ

Karta över kontaktuppgifter för nya gymnasielagen

Klicka på bilden för att se den i större format

Frågor och svar kring Migrationsverkets beslut att tillfälligt stoppa uppehållstillstånd för gymnasiestudier enligt nya gymnasielagen
 • Varför har Migrationsverket tillfälligt beslutat att stoppa beslut som beviljar uppehållstillstånd för gymnasiestudier?

  Om Migrationsverket inte skulle avvakta med beslut i vissa ärenden gällande den nya gymnasielagen skulle det leda till en rättsosäker situation i Sverige där beslutet skulle bero på om ärendet prövas av Migrationsverket eller domstolen.

  För att det inte ska uppstå har Migrationsverket tills vidare bestämt att avvakta beslut som beviljar uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Beslutet gäller till dess att rättslig vägledning finns från Migrationsöverdomstolen.

 • Hur länge gäller det tillfälliga stoppet?

  I dagsläget kan vi inte svara på det. Beslutet gäller till dess att rättslig vägledning finns från Migrationsöverdomstolen.

 • Betyder det här att Migrationsverket kommer att stoppa all handläggning av ansökningar enligt nya gymnasielagen?

  Nej, Migrationsverket kommer fortsätta att fatta beslut om avslag i ärenden där den sökande uppenbart inte uppfyller grundkraven för ett uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen. Det kan till exempel handla om ärenden där den sökande kom till Sverige efter den 24 november 2015 eller inte har väntat på beslut i 15 månader eller mer.

 • Vad behöver ske för att ni ska börja bevilja uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen igen?

  Det är svårt att säga exakt, men vi följer rättsutvecklingen noggrant och inväntar en rättslig vägledning från Migrationsöverdomstolen.

 • Kan jag fortfarande ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiestudier trots att ni har ett tillfälligt beslutsstopp?

  Ja du kan fortfarande ansöka fram till den 30 september. De ansökningar som kommit in kommer sedan att avgöras när Migrationsverket börjar handlägga alla ärenden igen.

 • Jag har redan ansökt om uppehållstillstånd för gymnasiestudier vad händer med min ansökan nu?

  Vi kommer att fortsätta att handlägga ansökningar som kommer in, enbart med förändringen att vi just nu inte kommer att bevilja några uppehållstillstånd för gymnasiestudier enligt nya gymnasielagen.

Frågor och svar om gymnasielagen – allmänna
 • Vad krävs för att jag ska få uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen?

  För att få uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen ska följande villkor vara uppfyllda:

  • Du ansökte om asyl första gången den 24 november 2015 eller tidigare. Alternativt att du kom till Sverige innan den 24 november 2015 och uppgav för kommunen som du kom till att du ville söka asyl, men fick din asylansökan registrerad hos Migrationsverket först efter den 24 november 2015.
   Läs nyheten Fler ungdomar kan omfattas av nya gymnasielagen
  • Du registrerades som ensamkommande barn vid ansökan.
  • När du fick beslutet om utvisning var du 18 år eller äldre.
  • Du fick vänta mer än 15 månader på att få ett beslut.
  • Du fick ditt beslut om utvisning den 20 juli 2016 eller senare.
  • Du studerar, eller har studerat och har för avsikt att studera i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan, på heltid på en annan motsvarande utbildning eller på heltid på en sammanhållen yrkesutbildning inom komvux eller särvux
  • Du ska befinna dig i Sverige när du ansöker.

  Migrationsverket kommer också att kontrollera om du har begått något brott eller om det finns något som pekar på att du skulle kunna utgöra en säkerhetsrisk.

 • Jag vet inte när jag fick mitt beslut från Migrationsverket och minns inte jag exakt när jag sökte asyl. Hur får jag reda på det? 

  Om du inte har kvar det beslut du en gång fick, eller är osäker på viktiga datum och vad som stod i beslutet, går det bra att komma till någon av våra mottagningar och begära ut en kopia på beslutet.

  Om det finns en tjänsteanteckning hos Migrationsverket eller hos någon annan myndighet, som exempelvis den kommun du först kom till, där det framgår att du redan innan den 24 november 2015 berättade att du ville söka asyl, kan vi utgå ifrån det datumet.

  För att vi ska kunna utgå från det datumet måste du ha bekräftat att du vill söka asyl i kontakten med Migrationsverket, och du måste ha gjort det inom kort efter att du också berättat det för kommunen.

 • Jag ville söka asyl direkt när jag kom till Sverige innan 24 november 2015, men jag hann inte. Min asylansökan registrerades hos Migrationsverket först efter 24 november 2015. Kan jag ändå få uppehållstillstånd?

  Ja, om det finns en tjänsteanteckning hos Migrationsverket eller hos någon annan myndighet, som exempelvis den kommun du först kom till, där det framgår att du redan innan den 24 november 2015 berättade att du ville söka asyl, kan vi utgå ifrån det datumet.

  För att vi ska kunna utgå från det datumet måste du ha bekräftat att du vill söka asyl i kontakten med Migrationsverket, och du måste ha gjort det inom kort efter att du också berättat det för kommunen.

  Du måste också uppfylla de övriga villkoren för att omfattas av den nya gymnasielagen. Exempelvis måste du ha fått avslag på din asylansökan och väntat mer än 15 månader på beslutet.

  Läs även Fler ungdomar kan omfattas av nya gymnasielagen

 • Hur lång tid tar det innan jag får beslut, blir det när höstterminen 2018/19 startar?

  Det kan vi inte svara på eftersom lagen från den 1 juli 2018 är ny. Migrationsverket har inte prövat dessa ansökningar tidigare. Något som gör väntan på beslut kortare är om du redan från början lämnar in en komplett ansökan, det vill säga både en ifylld blankett och en individuell studieplan.

 • Om jag får uppehållstillstånd, har jag även rätt att arbeta då?

  Ja, när du beviljas uppehållstillstånd får du samtidigt ett arbetstillstånd för samma tid.

 • Om jag har ett lagakraftvunnet beslut (ett beslut som inte längre går att överklaga) i mitt asylärende och ansöker om uppehållstillstånd för gymnasiestudier, finns risken att jag kommer att behöva återvända under tiden jag väntar på beslut?

  Från och med den 1 juli har Migrationsverket möjlighet att besluta om inhibition (att verkställigheten skjuts upp) för den som har ett verkställbart utvisningsbeslut och ansöker om uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Det kommer att göras en individuell bedömning om Migrationsverket ska skjuta upp verkställigheten.

 • Om jag får uppehållstillstånd för gymnasiestudier, kan jag sedan förlänga mitt uppehållstillstånd?

  Den första gången du ansöker har du möjlighet att få ett uppehållstillstånd på 13 månader. Sedan kan du ansöka om att få förlängt uppehållstillstånd och det tillståndet är olika långt beroende på utbildningens längd.

  Exempel: Om man läser på introduktionsprogrammet har man möjlighet att senare få ytterligare 13 månaders uppehållstillstånd. Om man läser på ett nationellt program kan man få uppehållstillstånd för utbildningens längd plus sex månader.

 • Vad är det för krav på att få förlängt uppehållstillstånd?

  Vi kommer efter 13 månader att kontrollera om den sökande har varit aktivt deltagande i studierna. Exakt vad som ska anses vara aktivt deltagande kommer vi att ta fram regler för under 2018.

 • Kan jag senare få ett arbetstillstånd istället för uppehållstillstånd för gymnasiestudier?

  För att kunna få ett arbetstillstånd efter att ha haft ett uppehållstillstånd för gymnasiestudier måste du ha fullföljt en gymnasieutbildning. Det gäller oavsett vilken sorts gymnasieutbildning du har
  gått.

 • Ett krav i nya gymnasielagen är att jag ska ha väntat på beslut om asyl i minst 15 månader. Hur räknar jag ihop min väntetid?

  Din väntetid börjar räknas från och med det datum när din asylansökan registrerades vid
  Migrationsverket fram till det datum som avslagsbeslutet i ditt asylärende fattades.

  Om det finns en tjänsteanteckning hos Migrationsverket eller hos någon annan myndighet, som
  exempelvis den kommun du först kom till, där det framgår att du redan innan den 24 november 2015 berättade att du ville söka asyl, kan vi utgå ifrån det datumet och då börjar din väntetid räknas från och med det datumet. För att vi ska kunna utgå från det datumet måste du ha bekräftat att du vill söka asyl i kontakten med Migrationsverket, och du måste ha gjort det inom kort efter att du också berättat det för kommunen.

 • Måste jag styrka min identitet för att kunna få uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen?

  Migrationsverkets utgångspunkt är att vi redan har utrett din identitet när vi prövade ditt ärende. Endast i undantagsfall kommer vi att utreda identiteten ytterligare, exempelvis om nya uppgifter lämnas. Ligger ditt ärende hos Migrationsdomstolen behöver du vända dig till dem i denna fråga.

 • Har jag som sökt uppehållstillstånd för gymnasiestudier rätt till sjukvård och/eller LMA-kort?

  Så länge du är inskriven i mottagningssystemet och har ett giltigt LMA-kort så har du rätt till vård som asylsökande och får då ett LMA-kort som visar att du har rätt till vissa förmåner som asylsökande.

  Är du däremot utskriven från mottagningssystemet och beslut om uppehållstillstånd (gymnasiestudier) ännu inte har fattats så har du rätt till sjukvård som tillståndssökande. Det vill säga att du får vård på samma villkor som tredjelandsmedborgare som är i Sverige som turister; landstingen ska erbjuda icke subventionerad omedelbar (akut) vård om de vistas i landstinget. Du kan då inte få ett LMA-kort.

Frågor och svar om studierna
 • Vilka utbildningar räknas?

  Alla utbildningar på gymnasienivå räknas. Introduktionsprogram, nationella program, Komvux, Särvux, folkhögskola och de så kallade yrkespaketen. Exempel på olika gymnasieutbildningar finns på Skolverkets webbplats gymnasieinfo.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Var finns utbildningarna?

  Exempel på olika gymnasieutbildningar finns på Skolverkets webbplats gymnasieinfo.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Där finns också information på andra språk än svenska. Du kan även gå in på kommunens hemsida och titta efter vilka utbildningar som erbjuds i skolor i den kommun som är aktuell för just dig.

 • Måste jag studera på heltid?

  Ja, i de flesta fall måste du studera på heltid. Om du studerar på deltid kan du bara i undantagsfall beviljas uppehållstillstånd, till exempel vid sjukdom eller vid funktionsnedsättning.

 • Spelar det någon roll att jag inte har studerat tidigare?

  Det finns ett krav på att den sökande ska ha studerat eller studerar just nu. Om du aldrig tidigare har studerat i Sverige så omfattas du inte av bestämmelserna.

Frågor och svar om ansökan
 • När kan jag ansöka?

  Du kan ansöka från 1 juli till och med 30 september 2018.

 • Vad är en individuell studieplan?

  Det är ett dokument som talar om att du studerar. I den står det vilka ämnen du studerar och hur länge du har studerat. Det är en rektor eller någon annan som jobbar på skolan som skriver ett sådant dokument när du ber om det. På skolverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns exempel på hur det kan se ut. Det kostar inget att få ett en individuell studieplan.

 • Hur gör jag för att få tag i en studieplan?

  Du kontaktar skolan eller skolexpeditionen i den kommun där skolan ligger och ber dem skicka studieplanen till dig, eller så går du till skolan och hämtar den. Observera att det är du som måste kontakta skolan och be om studieplanen. Migrationsverket gör inte detta.

 • Varför behöver Migrationsverket se min studieplan?

  För att lagen säger att för att få stanna i Sverige och få uppehållstillstånd så behöver du visa för Migrationsverket att du studerar, eller har studerat och tänker fortsätta studera.

 • Jag fick avslag på min asylansökan och har överklagat till domstol. Hur gör jag för att ansöka?

  Du ansöker hos Migrationsverket. Migrationsverket kontaktar domstolen och meddelar att du har ansökt.

 • Måste jag gå till Migrationsverket och ha ett möte när jag har ansökt?

  Nej. Kontakten mellan dig och Migrationsverket sker per brev.

 • Kan jag ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiestudier om jag befinner mig utomlands?

  Nej det kan du inte. När du ansöker om uppehållstillstånd för gymnasiestudier måste du befinna dig i Sverige.

 • Jag har ett offentligt biträde, kan hon/han hjälpa mig med min ansökan?

  Ja, ditt offentliga biträde kan hjälpa dig i rimlig omfattning.

 • Behöver jag ha ett juridiskt ombud för att ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiestudier?

  Nej, det behöver du inte, det är en enkel prövning som görs av Migrationsverket. Du fyller i blanketten och skickar den till Migrationsverket tillsammans med underlag från skolan. Om Migrationsverket ser att det finns något som behöver utredas vidare, har vi i undantagsfall möjlighet att ordna ett offentligt biträde.

 • Kommer ni att avslå ansökningar där det saknas underlag från skolan?

  Nej, det kommer vi inte att göra. Vi kommer att kontakta den sökande och be personen lämna in intyg från skolan. Det bästa är att skicka med allt som behövs när du skickar in ansökningsblanketten.

 • Kan jag ta tillbaka min ansökan om uppehållstillstånd för gymnasiestudier och ansöka igen?

  Ett av kraven är att du enbart kan ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiestudier en gång, vilket innebär att du kan ta tillbaka din ansökan men du kan inte ansöka på nytt eftersom du endast får ansöka vid ett tillfälle.

 • Om jag får ett avslag på min ansökan enligt nya gymnasielagen kan jag överklaga det? Och har jag då rätt till LMA-ersättning under tiden jag väntar på beslut?

  Ja, du kan överklaga ditt beslut. Du har rätt till LMA-ersättning från din kommun så länge som beslut om avslag gäller. 

 • Jag vill ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiestudier och i ansökan står det att jag ska ange vilken adress jag vill bli kontaktad på. Vilken adress ska jag uppge?

  Du ska ange den adress du kan nås på. Bor du i Migrationsverkets boende är det den adressen du ska ange. Anger du en så kallad ebo-adress (eget boende) kan det innebära att du registreras på den inlämnade adressen och då kanske förlorar din boendeplats.

Frågor och svar om boende och dagersättning
 • Var ska jag bo under tiden som jag väntar på beslut om uppehållstillstånd?

  Om du fortfarande väntar på att få ett beslut i ditt asylärende så har du rätt till dagersättning från Migrationsverket enligt lagen om mottagande av asylsökande (LMA) och du får bo i Migrationsverkets anläggningsboende.

  Om din tidsfrist för frivillig avresa har löpt ut och din rätt till bistånd från Migrationsverket har upphört, kan du få rätt till dagersättning från kommunen som du bor i, om ditt utvisningsbeslut tillfälligt stoppas (inhiberas). Sådan dagersättning ansöker du om hos kommunens socialtjänst.

  Om din rätt till bistånd enligt LMA upphör får du inte längre bo kvar hos Migrationsverket. En ansökan om uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen innebär inte att du får rätt att bo i Migrationsverkets anläggningsboende, utan enligt Migrationsverkets tolkning är det upp till dig som sökande att själv ordna bostad. Om du har svårt att klara ditt uppehälle är det ytterst kommunen där du befinner dig som får pröva om du har rätt till ekonomiskt bistånd.

 • Var kommer jag att bo om jag får uppehållstillstånd och vem betalar för mitt boende medan jag studerar?

  Du måste själv ordna ett boende. Du kan ansöka om studiemedel och studiebidrag från Centrala Studiestödsnämnden, CSN.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Om du har svårt att klara ditt uppehälle får kommunen (socialtjänsten) bedöma om försörjningsstöd är aktuellt för dig.

 • Jag har sökt uppehållstillstånd för gymnasiestudier men ännu inte fått beslut i mitt asylärende, har jag rätt till dagersättning under tiden jag väntar på mitt beslut?

  Ja, så länge du väntar på beslut i ditt asylärende har du rätt till boende och dagersättning från Migrationsverket.

 • Jag har fått avslag på min ansökan om uppehållstillstånd för gymnasiestudier och fått ett beslut om utvisning. Har jag rätt till dagersättning?

  Rätten till dagersättning från Migrationsverket gäller tills ditt utvisningsbeslut vunnit laga kraft (inte längre går att överklaga) och eventuell tidsfrist för frivillig avresa har löpt ut.

 • Jag har sökt uppehållstillstånd för gymnasiestudier och fått beslut om inhibition. Har jag rätt till ersättning under tiden som jag väntar på beslut?

  Ett beslut om inhibition betyder att verkställigheten av din utvisning skjuts upp tillfälligt, det vill säga att du inte kommer att utvisas under tiden som Migrationsverket prövar ditt ärende om uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Under tiden har du inte rätt till boende, varken hos Migrationsverket eller hos kommunen. Du har inte heller rätt till dagersättning från Migrationsverket, men du kan ha rätt till ersättning från kommunen. Du måste då göra en anmälan till Migrationsverket som gör en tjänsteanteckning som du ska lämna till kommunen.

 • Jag har fått avslag på min asylansökan och har fått veta att min begäran om uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier hanteras som en ansökan om verkställighetshinder. Har jag rätt till dagersättning då?

  Om din begäran hanteras som ett verkställighetshinder innebär det att din utvisning inte kan verkställas förrän Migrationsverket har avgjort om en ny prövning ska ske. Trots att utvisningen då är tillfälligt stoppad kommer du inte ha rätt till dagersättning och boende varken från Migrationsverket eller kommunen.

  Det är bara om Migrationsverket fattar ett beslut om inhibition eller om en ny prövning av ditt asylärende som du kan du ha rätt till dagersättning och boende från Migrationsverket eller kommunen.

Frågor och svar om personer med utvisningsbeslut som inte längre går att överklaga
 • Jag har ett beslut om utvisning som inte längre går att överklaga. Eftersom jag inte har medverkat till att återvända har Migrationsverket överlämnat mitt ärende till polisen. Jag har hållit mig gömd. Om jag ansöker om att få stanna enligt nya gymnasielagen, kommer polisen att sluta leta efter mig då?

  Det är en fråga som polisen får svara på, inte Migrationsverket. Migrationsverket arbetar bara med självmant återvändande, alltså att man frivilligt lämnar landet efter ett utvisningsbeslut.

Frågor och svar kring överklagan av asylbeslut
 • Kan jag dra tillbaka min överklagan till domstol gällande mitt asylbeslut och istället ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiestudier hos Migrationsverket?

  Du kan alltid återkalla ett överklagande. Om du redan ansökt om uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen innebär det dock inte att du kan ansöka på nytt eftersom du endast får ansöka vid ett tillfälle.