Nya gymnasielagen

Under juli till och med september 2018 kunde du ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiestudier även om du tidigare fått avslag på din asylansökan och uppfyllde ett antal andra villkor. Sista dagen för att ansöka om uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen var den 30 september 2018.

Boende och ekonomiskt stöd medan du väntar på beslut

På bilden kan du se vad som gäller för boende och ekonomiskt stöd för dig som väntar på beslut om uppehållstillstånd från Migrationsverket eller en domstol. Klicka på bilden för att göra den större. Bilden finns också att ladda ner som pdf.PDF

Frågor och svar om boende och ekonomiskt stöd medan du väntar på beslut

Detta gäller för rätt till boende och ekonomiskt stöd under tiden du väntar på beslut

Klicka på bilden för att förstora den.

Efter beslut

Om du får ett uppehållstillstånd för gymnasiestudier gäller det i tretton månader.

Som bevis för på att du har uppehållstillstånd i Sverige behöver du ett uppehållstillståndskort. För att få ett sådant kort måste du besöka Migrationsverket för att lämna fingeravtryck och fotograferas så att ett uppehållstillståndskortet kan tillverkas åt dig. I samband med att du får ditt beslut om uppehållstillstånd får du information om hur du kan komma i kontakt med Migrationsverket för att fotograferas och lämna fingeravtryck.

Kortet är inte en identitetshandling eller en resehandling. Du kan resa in och ut ur landet, men när du åker från Sverige måste du ha ett giltigt pass och ditt uppehållstillståndskort för att kunna återvända.

Läs mer om uppehållstillståndskort

När du har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd ska du folkbokföra dig hos Skatteverket så snart som möjligt. Folkbokföringen behövs för att du ska få ta del av det svenska socialförsäkringssystemet. När du har blivit folkbokförd kan du också skaffa en svensk identitetshandling som till exempel behövs för att öppna ett bankkonto.

För att folkbokföra dig ska du vända dig till Skatteverket.

Skatteverkets information om folkbokföringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du blir sjuk och behöver vård

Om du har fått ett uppehållstillstånd och har du rätt att få vård precis som en person med permanent uppehållstillstånd.

Boende och ekonomiskt stöd för dig som får uppehållstillstånd

En månad efter att du har fått ett uppehållstillstånd blir du utskriven från Migrationsverket om du bor i eget boende. Då får du inte längre dagersättning och ditt bankkort slutar fungera. Om du behöver pengarna som finns på kortet är det viktigt att du tar ut dem innan du blir utskriven från Migrationsverket. Ditt ärende hos Migrationsverket är sedan avslutat.

Kommunen där du bor har i fortsättningen hela ansvaret för dig.

Om du studerar på gymnasienivå har du rätt till studiehjälp.

Läs mer om hur du kan få studiebidrag på CSN:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du bor vid något av Migrationsverkets boenden när du får ditt beslut om uppehållstillstånd, har du rätt att bo kvar i boendet. Då får du också dagersättning från Migrationsverket, men din rätt att ta del av annat ekonomiskt stöd blir begränsad jämfört med om du flyttar till eget boende.

Läs mer under frågor och svar om boende och ekonomisk ersättning

På bilden kan du se vad som gäller för boende och ekonomiskt stöd om du får uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Klicka på bilden för att göra den större. Bilden finns också som pdf att ladda ner.PDF

Detta gäller för rätt till boende och ekonomiskt stöd för dig som fått uppehållstillstånd för gymnasiestudier

Klicka på bilden för att förstora den

Om du får avslag på din ansökan

Om Migrationsverket avslår din ansökan om uppehållstillstånd för gymnasiestudier (med ansökningsperiod från 1 juli till 30 september 2018) betyder det att du inte har rätt till uppehållstillstånd i Sverige. Du kan välja att acceptera eller överklaga beslutet. Om du har ett utvisningsbeslut som fått laga kraft (inte längre går att överklaga) är huvudregeln att du måste förbereda dig för att återvända till ditt hemland även om du ansöker om verkställighetshinder.

Läs mer om verkställighetshinder

Kontakta Migrationsverket om du behöver hjälp att planera ditt återvändande.

Om du har ett utvisningsbeslut som ännu går att överklaga får du stanna i Sverige under tiden ditt överklagande prövas i domstol.

Förlänga uppehållstillstånd

Om du inte hinner avsluta din utbildning på den tid som du har fått uppehållstillstånd för kan du, under vissa förutsättningar, få ett förlängt uppehållstillstånd för att avsluta studierna. Du måste ansöka om förlängning innan ditt uppehållstillstånd slutar att gälla.

Om du studerar på ett nationellt program måste du visa att du aktivt har deltagit i studierna.

Läs mer om hur du ansöker om förlängt uppehållstillstånd

Efter studierna

När du har avslutat dina studier kan du har rätt till ett sex månader långt uppehållstillstånd som ger dig tid att hitta ett arbete i Sverige. När du har fått ett jobb kan du ansöka om permanent uppehållstillstånd om du kan visa att du kan försörja dig själv genom inkomst från anställning eller eget företag.

Läs mer om hur du ansöker om förlängt uppehållstillstånd

Vanliga frågor och svar om nya gymnasielagen