Nya gymnasielagen

Under juli till och med september 2018 kunde du ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiestudier även om du tidigare fått avslag på din asylansökan och uppfyllde ett antal andra villkor. Sista dagen för att ansöka om uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen var den 30 september 2018.

För att läsa om vilka villkor som skulle vara uppfyllda för att få ett sådant uppehållstillstånd, se frågor och svar om villkoren.

Boende och ekonomiskt stöd medan du väntar på beslut

På bilden kan du se vad som gäller för boende och ekonomiskt stöd för dig som väntar på beslut om uppehållstillstånd från Migrationsverket eller en domstol. Klicka på bilden för att göra den
större. Bilden finns också att ladda ner som pdfPDF.

Frågor och svar om boende ekonomiskt stöd medan du väntar på beslut.

Detta gäller för rätt till boende och ekonomiskt stöd under tiden du väntar på beslut

Klicka på bilden för att förstora den.

Efter beslut

Om du får ett uppehållstillstånd för gymnasiestudier gäller det i tretton månader.

Som bevis för på att du har uppehållstillstånd i Sverige behöver du ett uppehållstillståndskort. För att få ett sådant kort måste du besöka Migrationsverket för att lämna fingeravtryck och fotograferas så att ett
uppehållstillståndskortet kan tillverkas åt dig. I samband med att du får ditt beslut om uppehållstillstånd får du information om hur du kan komma i kontakt med Migrationsverket för att fotograferas och lämna fingeravtryck.

Kortet är inte en identitetshandling eller en resehandling. Du kan resa in och ut ur landet, men när du åker från Sverige måste du ha ett giltigt pass och ditt uppehållstillståndskort för att kunna återvända.

Läs mer om uppehållstillståndskort

När du har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd ska du folkbokföra dig hos Skatteverket så snart som möjligt. Folkbokföringen behövs för att du ska få ta del av det svenska socialförsäkringssystemet. När du har blivit folkbokförd kan du också skaffa en svensk identitetshandling som till exempel behövs för att öppna ett bankkonto.

För att folkbokföra dig ska du vända dig till Skatteverket.

Skatteverkets information om folkbokföringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du blir sjuk och behöver vård

Om du har fått ett uppehållstillstånd och har du rätt att få vård precis som en person med permanent uppehållstillstånd.

Boende och ekonomiskt stöd för dig som får uppehållstillstånd

En månad efter att du har fått ett uppehållstillstånd blir du utskriven från Migrationsverket om du bor i eget boende. Då får du inte längre dagersättning och ditt bankkort slutar fungera. Om du behöver pengarna som finns på kortet är det viktigt att du tar ut dem innan du blir utskriven från Migrationsverket. Ditt ärende hos Migrationsverket är sedan avslutat.

Kommunen där du bor har i fortsättningen hela ansvaret för dig.

Om du studerar på gymnasienivå har du rätt till studiehjälp.

Läs mer om hur du kan få studiebidrag på CSN:s webbplatslänk till annan webbplats

Om du bor vid något av Migrationsverkets boenden när du får ditt beslut om uppehållstillstånd, har du rätt att bo kvar i boendet. Då får du också dagersättning från Migrationsverket, men din rätt att ta del av annat ekonomiskt stöd blir begränsad jämfört med om du flyttar till eget boende.

Läs mer under frågor och svar om boende och ekonomisk ersättning.

På bilden kan du se vad som gäller för boende och ekonomiskt stöd om du får uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Klicka på bilden för att göra den större. Bilden finns också som pdf att ladda nerPDF.

Detta gäller för rätt till boende och ekonomiskt stöd för dig som fått uppehållstillstånd för gymnasiestudier

Klicka på bilden för att förstora den

Om du får avslag på din ansökan

Om Migrationsverket avslår din ansökan om uppehållstillstånd för gymnasiestudier (med ansökningsperiod från 1 juli till 30 september 2018) betyder det att du inte har rätt till uppehållstillstånd i Sverige. Du kan välja att acceptera eller överklaga beslutet. Om du har ett utvisningsbeslut som fått laga kraft (inte längre går att överklaga) är huvudregeln att du måste förbereda dig för att återvända till ditt hemland även om du ansöker om verkställighetshinder.

Läs mer om verkställninghetshinder

Kontakta Migrationsverket om du behöver hjälp att planera ditt återvändande.

Om du har ett utvisningsbeslut som ännu går att överklaga får du stanna i Sverige under tiden ditt överklagande prövas i domstol.

Förlänga uppehållstillstånd

Om du inte hinner avsluta din utbildning på den tid som du har fått uppehållstillstånd för kan du, under vissa förutsättningar, få ett förlängt uppehållstillstånd för att avsluta studierna. Du måste ansöka om förlängning inna ditt uppehållstillstånd slutar att gälla.

Om du studerar på ett nationellt program måste du visa att du aktivt har deltagit i studierna.

Läs mer om hur du ansöker om förlängt uppehållstillstånd

Efter studierna

När du har aslutat dina studier kan du har rätt till ett sex månader långt uppehållstillstånd som ger dig tid att hitta ett arbete i Sverige. När du har fått ett jobb kan du ansöka om permanent uppehållstillstånd om du kan visa att du kan försörja dig själv genom inkomst från anställning eller eget företag.

Läs mer om hur du ansöker om förlängt uppehållstillstånd

Vanliga frågor och svar

Om boende och ekonomiskt stöd för dig som väntar på beslut och för dig som har fått beslut om att du har fått uppehållstillstånd för gymnasiestudier
 • Var ska jag bo under tiden som jag väntar på beslut om uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen?

  Om du har ansökt om uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen och dessutom väntar på att få beslut i ditt asylärende från Migrationsverket eller från domstol har du rätt bo i Migrationsverkets boende.

  Om du har fått avslag i ditt asylärende och detta inte längre går att överklaga (har vunnit laga kraft) och enbart söker uppehållstillstånd för gymnasiestudier ansvarar du själv för att ordna ditt boende.

 • Hur blir det med boende om jag får uppehållstillstånd för gymnasiestudier?

  Du ansvarar själv för att ordna ditt boende.

  Om du bor i något av Migrationsverkets boenden när du får ditt beslut om uppehållstillstånd. Då får du bo kvar i detta boende så länge uppehållstillståndet gäller. Du kan också välja att ordna ditt eget boende.

 • Vilket ekonomiskt stöd (pengar) kan jag få medan jag väntar på mitt beslut om uppehållstillstånd?

  Om du har ansökt om uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen och dessutom väntar på att få beslut i ditt asylärende eller att det ska prövas av domstol, har du rätt till dagersättning. Den betalas ut av Migrationsverket.

  Läs mer om dagersättning

 • Vilket ekonomiskt stöd (pengar) kan jag få när jag har fått uppehållstillstånd för gymnasiestudier?

  Om du har ordnat eget boende kan du ansöka om studiehjälp från CSN. Om du har svårt att klara ditt uppehälle är det ytterst kommunen (socialtjänsten) där du befinner dig som får pröva om du har rätt till försörjningsstöd.

  Om du bor i något av Migrationsverkets boenden har du rätt till dagersättning som betalas ut av Migrationsverket. Istället för dagersättning kan du söka studiehjälp hos CSN. Observera att du inte kan få både dagersättning och studiehjälp samtidigt.

Om förlängning av uppehållstillstånd
 • När måste jag ansöka om att förlänga mitt uppehållstillstånd för gymnasiestudier och hur gör jag det?

  Du måste ansöka om förlängning innan det uppehållstillstånd du har slutar gälla, men tidigast tre månader innan.

  Läs om hur du ansöker om förlängt uppehållstillstånd

Om uppehållstillståndskort
 • Jag saknar fast adress, vart kommer mitt kort att skickas?

  UT-kortet kommer att skickas till den adress som finns registrerad hos Migrationsverket. Det är viktigt att du talar om till vilken adress du vill få kortet skickat när du lämnar biometri. Ditt namn måste finnas på dörren eller brevlådan. Om Migrationsverket saknar en svensk postadress till dig kommer ditt uppehållstillståndskort att skickas till ett av Migrationsverkets kontor. Då får du hämta kortet där.

 • Migrationsverket har dragit in mitt LMA-kort, hur ska jag kunna legitimera mig då jag hämtar ut kortet?

  Ta med dig ditt beslut om uppehållstillstånd till receptionen.

Om studierna
 • Vilka utbildningar räknas?

  Alla utbildningar på gymnasienivå räknas. Introduktionsprogram, nationella program, Komvux, Särvux, folkhögskola och de så kallade yrkespaketen. Exempel på olika gymnasieutbildningar finns på Skolverkets webbplats gymnasieinfo.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Var finns utbildningarna?

  Exempel på olika gymnasieutbildningar finns på Skolverkets webbplats gymnasieinfo.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Där finns också information på andra språk än svenska. Du kan även gå in på kommunens hemsida och titta efter vilka utbildningar som erbjuds i skolor i den kommun som är aktuell för just dig.

 • Vad är ett yrkespaket?

  En yrkesinriktad utbildning som syftar till att underlätta etablering på arbetsmarknaden och som ges inom ramen för ett introduktionsprogram i gymnasieskolan eller på heltid på en sammanhållen yrkesutbildning inom komvux eller särvux.

 • Spelar det någon roll att jag inte har studerat tidigare?

  Det finns ett krav på att den sökande ska ha studerat eller studerar just nu. Om du aldrig tidigare har studerat i Sverige så omfattas du inte av bestämmelserna.

 • Måste jag studera på heltid?

  I gymnasieskolan ska studier alltid vara på heltid, och huvudregeln är att den som får uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå ska studera på heltid. Det finns möjlighet att göra undantag från kravet på heltidsstudier för den som exempelvis på grund av sjukdom eller andra skäl inte kan studera på heltid.

 • När måste man ha börjat studera efter att man fått sitt uppehållstillstånd för gymnasiestudier?

  Om du har fått uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen för att studera eller har för avsikt att börja studera på gymnasial nivå, så kommer Migrationsverket inte att kontrollera om eller vad du studerar under den första tillståndstiden. När uppehållstillståndet löper ut måste du däremot ha påbörjat dina studier på ett introduktionsprogram eller utbildning på gymnasial nivå för att kunna få ett förlängt uppehållstillstånd.

 • Vissa kommuner har program som enbart startar till nästa höst. Hur gör jag om jag behöver vänta tills höstterminen 2019 innan jag börjar plugga?

  Migrationsverket kommer inte att kontrollera om eller vad du studerar under den första tillståndstiden. När  uppehållstillståndet löper ut måste du däremot ha påbörjat dina studier på ett introduktionsprogram eller utbildning på gymnasial nivå för att kunna få ett förlängt uppehållstillstånd.

 • Är det möjligt att byta utbildning under tillståndstiden? Kan det påverka möjligheterna att få förlängt uppehållstillstånd?

  Det beror på vilken utbildning du läser. Om du läser ett yrkespaket kan du inte byta utbildning och ha kvar uppehållstillståndet. Om du läser en annan utbildning kan du byta utbildning, så länge du fortsätter att aktivt studera.

 • När räknas det som man har slutfört sina studier om man inte pluggar på ett nationellt program?

  Om du studerar på ett nationellt program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller utbildning på gymnasial nivå inom Komvux eller Särvux har du fullföljt din utbildning när du har ett examensbevis eller studiebevis om minst 2 500 poäng.

  Om du studerar på folkhögskolans allmänna kurs har du fullföljt din utbildning om du har ett utfärdat intyg om grundläggande omfattningskrav motsvarande tre år på gymnasieskola.

Om du får avslag
 • Om jag får ett avslag på min ansökan enligt nya gymnasielagen kan jag överklaga det?

  Ja, du kan överklaga ditt beslut som prövats av Migrationsverketoch få ditt ärende prövat i domstol. Information om hur du överklagar framgår i beslutet. Om du har ett utvisningsbeslut som fått laga kraft (inte längre går att överklaga) ska du enligt huvudregeln förbereda dig på att återvända även om ansöker om verkställighetshinder. Om du har ett utvisningsbeslut som inte fått laga kraft får du stanna i Sverige under tiden ditt överklagande prövas i domstol.

Övergripande frågor och svar om kraven
 • Vad krävs för att jag ska få uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen?

  Det går inte längre att ansöka om detta uppehållstillstånd. Det var möjligt endast från och med den 1 juli 2018 till och med den 30 september 2018. För att få uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen skulle följande villkor vara uppfyllda:

  • Du ansökte om asyl första gången den 24 november 2015 eller tidigare. Alternativt att du kom till Sverige innan den 24 november 2015 och uppgav för kommunen som du kom till att du ville söka asyl, men fick asylansökan registrerad hos Migrationsverket först efter den 24 november 2015. Läs nyheten Fler ungdomar kan omfattas av nya gymnasielagen
  • Du registrerades som ensamkommande barn vid ansökan och blev anvisad till en kommun som skulle ordna ditt boende.
  • När du fick beslutet om utvisning var du 18 år eller äldre.
  • Du fick vänta mer än 15 månader på att få ett beslut.
  • Du fick ditt beslut om utvisning den 20 juli 2016 eller senare.
  • Du studerar, eller har studerat och har för avsikt att studera på gymnasienivå i Sverige.
  • Du ska befinna dig i Sverige när du ansöker.

  Migrationsverket kontrollerar om du har begått något brott eller om det finns något som pekar på att du skulle kunna utgöra en säkerhetsrisk.
  Du som under perioden det gick att söka om detta uppehållstillstånd fortfarande väntade på ett beslut om din asylansökan kan också omfattas om du får ett avslag på din asylansökan och uppfyller alla andra villkor som nämns ovan.

 • Hur lång tid tar det innan jag får beslut?

  Migrationsverket beräknar att de som har ansökt om uppehållstillstånd för gymnasiestudier kommer att få sitt beslut senast till årsskiftet. Detta gäller de som får sin ansökan prövad av Migrationsverket. De som får sin ansökan prövad i domstol behöver vända sig till respektive domstol för att få en uppskattning kring handläggningstiden.

 • Om jag får uppehållstillstånd, har jag även rätt att arbeta då?

  Ja, när du beviljas uppehållstillstånd får du i regel samtidigt ett arbetstillstånd för samma tid. Det framgår av ditt beslut.

 • Om jag får uppehållstillstånd för gymnasiestudier, kan jag sedan förlänga mitt uppehållstillstånd?

  Den första gången du ansöker har du möjlighet att få ett uppehållstillstånd på 13 månader. Sedan kan du ansöka om att få förlängt uppehållstillstånd och det tillståndet är olika långt beroende på utbildningens längd.

  Exempel: Om man läser på introduktionsprogrammet har man möjlighet att senare få ytterligare 13 månaders uppehållstillstånd. Om man läser på ett nationellt program kan man få uppehållstillstånd för utbildningens längd plus sex månader.

 • Kan jag senare få ett arbetstillstånd istället för uppehållstillstånd för gymnasiestudier?

  För att kunna få ett arbetstillstånd efter att ha haft ett uppehållstillstånd för gymnasiestudier måste du ha fullföljt en gymnasieutbildning. Det gäller oavsett vilken sorts gymnasieutbildning du har
  gått.

 • Har jag som sökt uppehållstillstånd för gymnasiestudier rätt till sjukvård och/eller LMA-kort?

  Så länge du är inskriven i mottagningssystemet och har ett giltigt LMA-kort så har du rätt till vård som asylsökande och får då ett LMA-kort som visar att du har rätt till vissa förmåner som asylsökande.

  Är du däremot utskriven från mottagningssystemet och beslut om uppehållstillstånd (gymnasiestudier) ännu inte har fattats så har du rätt till sjukvård som tillståndssökande. Det vill säga att du får vård på samma villkor som tredjelandsmedborgare som är i Sverige som turister; landstingen ska erbjuda icke subventionerad omedelbar (akut) vård om de vistas i landstinget. Du kan då inte få ett LMA-kort.