Nya gymna­si­e­lagen

Under 2018 kunde många unga personer som hade fått avslag på sin ansökan om asyl, och som hade hunnit fylla 18 medan de väntade på beslut, ansöka om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå enligt den så kallade nya gymnasielagen. Sista dagen för att ansöka om uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen var den 30 september 2018, men de personer som fick tillstånd enligt denna bestämmelse kan nu ansöka om förlängt uppehållstillstånd för att stanna i Sverige och fortsätta sina studier.

Du som fick uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå i tretton månader enligt den så kallade nya gymnasielagen, kan ansöka om förlängt uppehållstillstånd på samma sätt som andra som studerar på gymnasial nivå. Det är viktigt att du ansöker om förlängning innan ditt nuvarande uppehållstillstånd slutar gälla, och du måste visa att du har påbörjat dina studier för att du ska kunna få förlängt uppehållstillstånd.

Om du läser på ett introduktionsprogram kan du få uppehållstillstånd i ytterligare tretton månader. Du kan bara få förlängt uppehållstillstånd för studier på introduktionsprogram en gång, sedan måste du gå vidare till en annan utbildning.

Om du läser på ett nationellt program på gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller på gymnasienivå på Komvux, Särvux eller folkhögskola, eller ett så kallat yrkespaket kan du få ett uppehållstillstånd som gäller utbildningens längd och ytterligare sex månader.

Så ansöker du om förlängt uppehållstillstånd

Vanliga frågor och svar om gymnasielagen