Om AT-UND och rätten att arbeta

Ja, det går att få AT-UND även efter beslut om utvisning så länge du samarbetar med Migrationsverket för att lämna landet.

Ja, om Migrationsverket bedömer att du på annat sätt medverkar till att din identitet klarläggs.

Ensamkommande barn över 16 år måste ha ett AT-UND för att få arbeta i Sverige. Barn som inte fyllt 16 år behöver inte ha AT-UND för feriepraktik, enklare arbetsuppgifter eller enstaka uppdrag. Vårdnadshavare eller god man behöver dock ha lämnat sitt samtycke till att barnet arbetar. Tänk på att lön eller någon annan ersättning som till exempel presentkort kan påverka rätten till bistånd enligt LMA.

Ja, om du är 16 år eller äldre. Om du är under 16 år behöver du samtycke från din vårdnadshavare eller gode man.

Nej.

Sidan senast uppdaterad: