Frågor och svar om begränsade möjligheter till uppehållstillstånd

 • Vad innebär den tillfälliga lagen?

  Det är en tillfällig lag som innebär att den som är skyddsbehövande endast får ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i stället för ett permanent uppehållstillstånd. Du som bedöms ha flyktingskäl får ett uppehållstillstånd på tre år. Du som bedöms vara alternativt skyddsbehövande får ett uppehållstillstånd på 13 månader. Familjeåterförening är möjlig för den som har flyktingstatus, men begränsad för alternativt skyddsbehövande. Dessutom gäller ett försörjningskrav för den som vill få sina anhöriga till Sverige. Lagen började gälla den 20 juli 2016.

 • Hur långt uppehållstillstånd kommer jag att få?

  Hur långt uppehållstillstånd du får beror på vilken skyddsstatus du får i ditt beslut. Den som får flyktingstatus får ett uppehållstillstånd på tre år. Den som får status som alternativt skyddsbehövande får ett uppehållstillstånd på 13 månader.

 • Hur vet jag om jag får flyktingstatus?

  Det kommer att stå i ditt beslut om du får status som flykting eller alternativt skyddsbehövande. Tillsammans med beslutet kommer du också att få mer information om hur långt uppehållstillstånd du får och vilka rättigheter du har. Ingen kan säga vilken status du kommer att få innan Migrationsverket har utrett din ansökan och fattat beslut om uppehållstillstånd.

  Läs mer om vad som krävs för att bedömas som flykting respektive alternativt skyddsbehövande

 • Varför har jag inte fått status som flykting?

  Migrationsverket har bedömt att du inte uppfyller de krav som ställs enligt FN:s flyktingkonvention.

  Läs mer om vad som krävs för att bedömas som flykting respektive alternativt skyddsbehövande.

 • Vad är det för skillnad på permanent uppehållstillstånd och tillfälligt uppehållstillstånd?

  Om du får permanent uppehållstillstånd har du rätt att bo, arbeta och leva här på samma villkor som alla andra som är bosatta i Sverige. Ditt permanenta uppehållstillstånd gäller så länge du är bosatt i Sverige.

  Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd gäller bara i 13 månader eller tre år. Du har samma rätt att bo och arbeta i Sverige, men när tillståndet är slut kommer Migrationsverket att pröva dina skäl för att få stanna i Sverige igen.

 • Vem kan få permanent uppehållstillstånd?

  Det är bara de som prövas enligt den gamla lagen och kvotflyktingar som kan få permanent uppehållstillstånd.

 • Vem kommer att prövas enligt den tillfälliga lagen och vem prövas enligt den gamla lagen?

  Det är bara ensamkommande barn som ansökte om asyl senast 24 november 2015 och familjer med barn under 18 år som ansökte om asyl senast 24 november 2015 som prövas enligt den gamla lagen.

  Barnen måste vara under 18 år när Migrationsverket fattar beslutet för att de ska kunna prövas enligt den gamla lagen.

  Alla andra prövas enligt den tillfälliga lagen.

 • Jag ansökte om asyl före den 24 november 2015. Mina barn är kvar i mitt hemland. Kan vi få permanent uppehållstillstånd som barnfamilj?

  Nej, om du befinner dig utan dina barn i Sverige prövas din ansökan som ensam vuxen. Om du får uppehållstillstånd har din närmaste familj möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd för att komma till dig i Sverige under samma tid som ditt tillstånd är giltigt.

 • Jag fick mitt beslut innan den 20 juli 2016. Vad gäller för mig?

  Du som har fått ditt beslut innan eller senast den 20 juli har prövats enligt den gamla lagen och ditt beslut kommer inte att påverkas av den tillfälliga lagen.

 • Jag har fått tidsbegränsat uppehållstillstånd. Vad händer när det tar slut?

  När ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd slutar att gälla prövas dina skäl för att få stanna i Sverige igen. Om du fortfarande har skyddsskäl kan du få ett nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd.

  Om du har en anställning som gör att du kan försörja dig kan du få permanent uppehållstillstånd när ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd har tagit slut.

 • Vad krävs för att jag ska få permanent uppehållstillstånd?

  Om du har en anställning som gör att du kan försörja dig kan du få permanent uppehållstillstånd när ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd tar slut. Arbetsgivaren måste ha meddelat skatteverket om anställningen senast månaden efter du började arbeta. Lön, försäkringsskydd och övriga anställningsvillkor måste följa svensk kollektivavtal.

  Om du är yngre än 25 år och har ett arbete där du kan försörja dig har du bara möjlighet att få permanent uppehållstillstånd om du har fullföljt gymnasieutbildning eller motsvarande.

 • Jag har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Kan jag få vård om jag är sjuk?

  Ja, du har samma rätt till vård som en person med permanent uppehållstillstånd.

  Läs mer om vårdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster