Frågor och svar om begränsningar i lagen om mottagande av asylsökande (LMA)

 • Vad innebär ändringen i lagen om mottagande av asylsökande (LMA)?

  Ändringen i lagen om mottagande av asylsökande (LMA) innebär att du förlorar din rätt till bistånd om du har fått ett beslut om avvisning eller utvisning och beslutet inte längre går att överklaga, eller om tidsfristen för frivillig avresa har tagit slut. Det innebär till exempel att du förlorar din rätt till dagersättning och din rätt att bo i ett asylboende som betalas av Migrationsverket.

 • Vem påverkas av ändringen i LMA?

  För att påverkas av lagändringen ska du

  • ha ett beslut om avvisning eller utvisning som inte längre går att överklaga eller ett beslut om avvisning eller utvisning där tidsfristen för frivillig avresa har tagit slut
  • vara minst 18 år
  • inte bo med barn under 18 år som du är vårdnadshavare för.
 • Kan jag få tillbaka min rätt till bistånd efter att beslutet i mitt ärende inte längre går att överklaga?

  Du kan få rätt till bistånd igen om Migrationsverket eller en domstol beviljar ny prövning av ditt ärende eller beslutar att tillfälligt avbryta din avvisning eller utvisning, så kallad inhibition. När du har fått reda på att ett sådant beslut har fattats måste du anmäla till Migrationsverket att du återigen vill ha bistånd. Kontakta Migrationsverket för att få mer information.

 • Hur länge får jag bo kvar i Migrationsverkets boende?

  Du får bo kvar i Migrationsverkets boende tills beslutet om avvisning eller utvisning inte längre går att överklaga. Om du har ett beslut om tidsfrist för frivillig avresa har du rätt att bo kvar tills tidsfristen upphör eller upphävs.

 • Vart ska jag ta vägen om jag inte får bo kvar i Migrationsverkets boende?

  När ditt beslut om avvisning eller utvisning inte längre går att överklaga eller om din tidsfrist för frivillig avresa har upphört är du skyldig att lämna Sverige. Migrationsverket eller polisen hjälpa dig med det praktiska kring din hemresa.

 • Vad händer om jag vägrar lämna mitt boende?

  Om du vägrar att lämna ditt boende kommer du att flyttas ut med tvång eftersom du inte har rätt till en plats i Migrationsverkets boende längre. Att vägra lämna boendet kan vara en brottslig handling.

 • Migrationsverket upphävde min tidsfrist och gav mig två års återreseförbud. När måste jag lämna boendet?

  När tidsfristen för frivillig avresa har upphävts ska du lämna boendet direkt.

 • Det finns plats för mig att bo i Migrationsverkets boende. De som arbetar på boendet har sagt att det är okej. Får jag bo kvar då?

  Nej, det får du inte. Det är Migrationsverket som beslutar om vilka som har rätt till bistånd och därmed får bo kvar på boendet.

 • Får jag hjälp med hemresan?

  Om du samarbetar kan Migrationsverket hjälpa dig med det praktiska kring din hemresa. Om du inte kan betala hemresan själv så kan Migrationsverket hjälpa till med en biljett för hemresan. Om det är polisen som handlägger ditt ärende är det polisen som ansvarar för det praktiska kring din hemresa.

 • Jag har inte rätt till bistånd längre. Får jag använda mitt LMA-kort för att gå till vårdcentralen och hämta receptbelagd medicin?

  Nej, du ska lämna in ditt LMA-kort när rätten till bistånd upphör.

 • Jag måste ha vård och medicin. Kan jag få hjälp med pengar till att köpa den?

  Du har rätt att få vård och medicin även om du saknar tillstånd för att vara i Sverige om läkare eller tandläkare bedömer att du har behov av vård som inte kan vänta. Ta kontakt med sjukvården om du behöver hjälp eller information.

  Migrationsverket ger dig inte pengar till vård eller medicin om du inte har rätt till bistånd. Du får inte heller använda ditt LMA-kort för att få billigare medicin eller läkarbesök.

  Mer information finns på 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Jag är ensamkommande barn och har ett utvisningsbeslut som inte längre går att överklaga. Vad händer när jag fyller 18 år?

  Om du har ett beslut om utvisning som inte längre går att överklaga och om din tidsfrist för frivillig avresa har tagit slut upphör rätten till bistånd när du fyller 18 år och du ska då lämna landet.

 • Jag är ett ensamkommande barn som bor tillsammans med min äldre släkting. Min äldre släkting har förlorat sin rätt till bistånd. Vad händer med mig om jag inte får bo tillsammans med min äldre släkting?

  Om du inte längre får bo tillsammans med din äldre släkting kommer socialtjänsten i den kommun som du bor i att hjälpa dig med ditt boende.

 • Mitt barn fyller 18 år om tre månader. Vi har ett beslut om avvisning eller utvisning som inte längre går att överklaga och tidsfristen har tagit slut. Kommer vi inte längre att ha rätt till bistånd när barnet har fyllt 18 år?

  Nej, ni har inte längre rätt till bistånd från den dag som barnet fyller 18 år.

 • Vad händer med min praktikplats när jag inte längre har rätt till bistånd?

  Du får inte fortsätta praktisera när din rätt till bistånd upphör.

 • Jag har AT-UND och arbetar. Får jag fortsätta arbeta när jag inte längre har rätt till bistånd?

  Du har kvar ditt AT-UND så länge som du samarbetar för att lämna landet. Om du inte samarbetar för att lämna landet så gäller inte längre ditt AT-UND.