Vanliga frågor och svar om familjeåterförening och försörjningskrav

Din familj har möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd för att flytta till dig i Sverige om du

  • har fått permanent uppehållstillstånd
  • har fått tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting eller som alternativt skyddsbehövande och samtidigt bedöms ha välgrundade utsikter att beviljas uppehållstillstånd under en längre tid
  • har fått tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder eller särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter, och bedöms ha välgrundade utsikter att beviljas uppehållstillstånd under en längre tid.

Läs mer om dina möjligheter till familjeåterförening

Om en anhörig till en kvotflykting ansöker om uppehållstillstånd gäller försörjningskravet om ansökan görs senare än tre månader efter att kvotflyktingen kom till Sverige. Försörjningskravet gäller också om familjen har möjlighet att återförenas i ett land utanför EU eller om det är ett nytt förhållande.

Om du har fått tidsbegränsat uppehållstillstånd kan bara din närmaste familj ansöka om att komma och bo med dig i Sverige. Som närmaste familj räknas din make, maka, sambo eller registrerade partner och dina barn som är under 18 år. Både du och din partner måste ha fyllt 18 år. Om du är under 18 år räknas dina föräldrar som närmaste familj.

Läs mer om dina möjligheter till familjeåterförening

Kravet på försörjning och bostad innebär att du ska kunna försörja dig själv och din familj och att ni har en bostad av tillräcklig storlek.

Läs mer om dina möjligheter till familjeåterförening

Migrationsverket kommer att kontrollera att du kan försörja dig själv och dina familjemedlemmar och att du har en bostad av tillräcklig storlek och standard för er att bo i när ansökan kommer in. Ni ska kunna använda bostaden från det att dina familjemedlemmar kommer till Sverige. Om du inte uppfyller kraven kommer din familj att få avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd.

Sidan senast uppdaterad: