Vanliga frågor och svar om familjeåterförening och försörjningskrav

 • Kan min familj komma till Sverige?

  Rätten till familjeåterförening beror på vilken typ av skyddsstatus du har och i vissa fall beror det även på när du ansökte om asyl.

  Din familj har möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd för att flytta till dig i Sverige om du

  • har fått permanent uppehållstillstånd
  • har fått tidsbegränsat uppehållstillstånd med skyddsstatus som flykting
  • har fått tidsbegränsat uppehållstillstånd med skyddsstatus som alternativt skyddsbehövande och ansökte om asyl senast 24 november 2015.

  Du som har fått skyddsstatus som alternativt skyddsbehövande och ansökte om asyl efter 24 november 2015 har endast i undantagsfall rätt till familjeåterförening.

 • Här kan du läsa några exempel för att se vad som kan gälla dig och din familj

  Jag har fått status som flykting och ansökte om asyl före den 24 november
  Din närmaste familj har möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd för att komma och bo med dig i Sverige så länge som ditt tillstånd gäller. Du kan då omfattas av ett försörjningskrav.

  Jag har fått status som alternativt skyddsbehövande och ansökte om asyl före den 24 november
  Din närmaste familj har möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd för att komma och bo med dig i Sverige så länge som ditt tillstånd gäller. Du kan då omfattas av ett försörjningskrav.

  Jag har fått status som flykting och ansökte om asyl efter den 24 november 2015
  Din närmaste familj har möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd för att komma och bo med dig i Sverige så länge som ditt tillstånd gäller. Du kan då omfattas av ett försörjningskrav.

  Jag har fått status som alternativt skyddsbehövande och ansökte om asyl efter den 24 november 2015
  Du har endast i undantagsfall rätt till familjeåterförening.

  Det kan till exempel handla om personer med ett synnerligen allvarligt hälsotillstånd eller om personer som har utsatts för människohandel. I de flesta fall beviljas inte uppehållstillstånd för familjemedlemmar.

  Jag är under 18 år och har kommit till Sverige utan min familj
  Som ensamkommande barn har du möjlighet till familjeåterförening om du får skyddsstatus som flykting. Dina föräldrar har då möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd för att komma och bo med dig i Sverige så länge som ditt tillstånd gäller.

  Om du får skyddsstatus som alternativt skyddsbehövande har du endast i undantagsfall rätt till familjeåterförening.

  Som barn omfattas du inte av något försörjningskrav.

  Jag har fått permanent uppehållstillstånd
  Din familj har möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd för att komma och bo med dig i Sverige. Du kan då omfattas av ett försörjningskrav.

  Läs mer om familjeåterförening och försörjningskrav här

 • Gäller försörjningskravet även kvotflyktingar?

  Om en anhörig till en kvotflykting ansöker om uppehållstillstånd gäller försörjningskravet om ansökan görs senare än tre månader efter att den anhörige i Sverige beviljades uppehållstillstånd. Försörjningskravet gäller också om familjen har möjlighet att återförenas i ett land utanför EU eller om det är ett nytt förhållande.

 • Vem räknas som familj?

  Om du har fått tidsbegränsat uppehållstillstånd kan bara din närmaste familj ansöka om att komma och bo med dig i Sverige. Som närmaste familj räknas din make, maka, sambo eller registrerade partner och dina barn som är under 18 år. Både du och din partner måste ha fyllt 21 år och ni måste ha levt tillsammans i minst två år. Undantag från ålderskravet kan göras om ni har gemensamma barn. Om du är under 18 år räknas dina föräldrar som närmaste familj.

  Om du har fått permanent uppehållstillstånd har även andra nära anhöriga i undantagsfall möjlighet att söka uppehållstillstånd för att komma och bo med dig i Sverige.

  Läs mer om uppehållstillstånd för annan nära anhörig

 • Vad innebär kravet på försörjning och bostad?

  Kravet på försörjning och bostad innebär att du ska kunna försörja dig själv och din familj och att ni har en bostad av tillräcklig storlek.

  Du kan läsa mer om kravet på försörjning och bostad här

 • Måste jag kunna visa att jag kan försörja mig själv och min familj när de ansöker eller kan jag skicka in dokument om min inkomst senare?

  Migrationsverket kommer att kontrollera att du kan försörja dig själv och dina familjemedlemmar och att du har en bostad av tillräcklig storlek och standard för er att bo i när ansökan kommer in. Ni ska kunna använda bostaden från det att dina familjemedlemmar kommer till Sverige. Om du inte uppfyller kraven kommer din familj att få avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd.