Migrationsverket logotyp

Vanliga frågor och svar om familjeåterförening och försörjningskrav

Din familj har möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd för att flytta till dig i Sverige om du

  • har fått permanent uppehållstillstånd, eller
  • har fått tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting eller som alternativt skyddsbehövande och samtidigt bedöms ha goda möjligheter att få permanent uppehållstillstånd.

Jag har fått status som flyk­ting

Din närmaste familj har möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd för att komma och bo med dig i Sverige så länge som ditt tillstånd gäller. Du kan då omfattas av ett försörjningskrav om din familj ansöker senare än tre månader efter att du beviljades uppehållstillstånd. Försörjningskravet gäller också om du och din familj har möjlighet att återförenas i ett land utanför EU eller om det är ett nytt förhållande.

Jag har fått status som alter­na­tivt skydds­be­hö­vande

Din närmaste familj har möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd för att komma och bo med dig i Sverige så länge som ditt tillstånd gäller. Du kan då omfattas av ett försörjningskrav om din familj ansöker senare än tre månader efter att du beviljades uppehållstillstånd. Försörjningskravet gäller också om du och din familj har möjlighet att återförenas i ett land utanför EU eller om det är ett nytt förhållande.

Jag är under 18 år och har kommit till Sverige utan min familj

Som ensamkommande barn har du möjlighet till familjeåterförening om du får skyddsstatus som flykting eller alternativt skyddsbehövande. Dina föräldrar och minderåriga syskon har då möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd för att komma och bo med dig i Sverige så länge som ditt tillstånd gäller.

Som barn omfattas du inte av något försörjningskrav.

Jag har fått perma­nent uppe­hålls­till­stånd

Din familj har möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd för att komma och bo med dig i Sverige. Du kan då omfattas av ett försörjningskrav.

Läs mer om familjeåterförening och försörjningskrav här

Om en anhörig till en kvotflykting ansöker om uppehållstillstånd gäller försörjningskravet om ansökan görs senare än tre månader efter att den anhörige i Sverige beviljades uppehållstillstånd. Försörjningskravet gäller också om familjen har möjlighet att återförenas i ett land utanför EU eller om det är ett nytt förhållande.

Om du har fått tidsbegränsat uppehållstillstånd kan bara din närmaste familj ansöka om att komma och bo med dig i Sverige. Som närmaste familj räknas din make, maka, sambo eller registrerade partner och dina barn som är under 18 år. Både du och din partner måste ha fyllt 21 år. Undantag från ålderskravet kan göras om ni har gemensamma barn. Om du är under 18 år räknas dina föräldrar som närmaste familj.

Om du har fått permanent uppehållstillstånd har även andra nära anhöriga i undantagsfall möjlighet att söka uppehållstillstånd för att komma och bo med dig i Sverige.

Läs mer om uppehållstillstånd för annan nära anhörig

Kravet på försörjning och bostad innebär att du ska kunna försörja dig själv och din familj och att ni har en bostad av tillräcklig storlek.

Du kan läsa mer om kravet på försörjning och bostad här

Migrationsverket kommer att kontrollera att du kan försörja dig själv och dina familjemedlemmar och att du har en bostad av tillräcklig storlek och standard för er att bo i när ansökan kommer in. Ni ska kunna använda bostaden från det att dina familjemedlemmar kommer till Sverige. Om du inte uppfyller kraven kommer din familj att få avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd.

Sidan senast uppdaterad: 2021-01-15

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?