Migrationsverket logotyp

Frågor och svar om förlängning av tidsbegränsade uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen

Allmänna frågor och svar om att ansöka om förlängt uppehållstillstånd

Du ansöker enklast på webben med hjälp av din e-legitimation. Om du inte har möjlighet att ansöka på webben kan du skicka din ansökan med post till Migrationsverket. Du ska inte boka tid för att lämna in din ansökan.

Läs mer om hur du gör för att ansöka om förlängt uppehållstillstånd

Du ska ansöka om förlängning innan ditt uppehållstillstånd tar slut, men tidigast två månader innan.

Om du inte ansöker om förlängning innan ditt uppehållstillstånd slutar gälla får du inte arbeta medan du väntar på ett beslut och du riskerar också att förlora vissa förmåner, till exempel etableringsstöd, studiebidrag eller föräldrapenning.

Om du sedan tidigare har ett gällande utvisningsbeslut kan det verkställas när ditt uppehållstillstånd slutar gälla, om du inte ansöker om förlängning i tid.

När vi prövar din ansökan kommer vi att fatta beslut baserat på den information som vi har fått. Du kan komplettera din ansökan genom att skicka in dokument per post till Migrationsverket om vi inte har fattat ett beslut ännu. Handläggningstiderna kan variera, så det går inte att säga på förhand exakt när vi kommer att pröva din ansökan.

Använd ditt postnummer för att ta reda på vart du ska skicka din komplettering med post.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nej, du ska inte boka något möte med Migrationsverket. Du ansöker enklast på webben med hjälp av din e-legitimation. Det är inte alla som har ansökt om förlängt uppehållstillstånd som behöver besöka Migrationsverket för en intervju. När vi har tagit emot din ansökan kommer vi att kontakta dig om vi behöver mer information.

Läs mer om hur du gör för att ansöka om förlängning av ditt uppehållstillstånd

Nej, Migrationsverket kan bara betala reseersättning till den som är inskriven vid en av Migrationsverkets mottagningsenheter och har ett giltigt LMA-kort.

Vart du ska skicka dina blanketter och bilagor beror på var du bor. Använd ditt postnummer för att få veta vilken adress du ska använda.

Ta reda på vart du ska skicka dina bilagorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Migrationsverket kan inte svara på hur lång handläggningstiden kommer att bli. Men om du ansöker om förlängning innan ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd slutar gälla, har du rätt att stanna i Sverige och fortsätta att arbeta eller studera medan du väntar på beslut.

Var noga med att bifoga alla dokument i din ansökan. Om vi behöver be dig om en komplettering kan det ta längre tid att handlägga din ansökan.

I ansökan får du uppge att du ansöker om förlängning därför att du behöver skydd (asyl). Du får också svara på om du har nya skäl eller samma skäl som tidigare.

Om du har samma asylskäl som tidigare behöver du normalt inte komma till Migrationsverket. Vi tittar då på din förra ansökan och gör en bedömning av ditt behov av skydd utifrån hur situationen ser ut idag.

Om du uppger att du har nya asylskäl kommer vi att kontakta dig för att få veta mer om varför du behöver skydd (asyl). Den som har nya skäl för att söka asyl behöver oftast komma till Migrationsverket för en muntlig utredning.

Om du fick ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av tillfälligt verkställighetshinder efter att du ansökte om asyl, och du anser att du fortfarande inte kan återvända till ditt hemland, kan du ansöka om förlängt uppehållstillstånd på webben eller på blankett nummer 200011PDF. I din ansökan ska du uppge för varför du vill stanna i Sverige.

Vi kommer att läsa igenom din tidigare ansökan och underlaget till ditt senaste beslut, och sedan kommer vi att kontakta dig om vi behöver ställa fler frågor om varför du vill stanna i Sverige.

Det är mycket viktigt att du ansöker om förlängt uppehållstillstånd innan ditt nuvarande uppehållstillstånd slutar gälla. Om du har ett utvisningsbeslut sedan tidigare, och du inte ansöker om förlängt uppehållstillstånd i tid, kan ditt utvisningsbeslut verkställas när ditt nuvarande uppehållstillstånd slutar gälla.

Läs mer om hur du ska göra för att ansöka om förlängning

Frågor och svar om att ansöka om förlängt uppehållstillstånd på webben

Du loggar in i webbansökan med din e-legitimation. Första gången du loggar in behöver du även uppge din mejladress och sen föra in den engångskod som vi skickar till din mejladress. Om du sedan vill logga in flera gånger (till exempel om du vill pausa din ansökan, eller om du ska ansöka åt flera personer) behöver du bara använda din e-legitimation.

När du har loggat in väljer du först om du vill ansöka åt dig själv eller ditt barn. Sedan väljer du ett eller flera skäl för att ansöka om förlängt uppehållstillstånd. En del av skälen leder till att du får svara på frågor och ladda upp dokument.

Förbered dig för din ansökan genom att läsa vad som krävs för de olika skälen och vilka dokument som du kan behöva ladda upp.

Läs mer om hur du ansöker om förlängt uppehållstillstånd på webben.

I den nya e-tjänsten för att ansöka om förlängt uppehållstillstånd loggar du in med din e-legitimation. Första gången du loggar in ska du också uppge en mejladress så att vi kan skicka en engångskod till dig. Om du vill logga in flera gånger räcker det sedan att du använder din e-legitimation.

Nej, du kan inte logga in i den här e-tjänsten med användarnamn och lösenord. Du kan du bara logga in med svensk e-legitimation. Första gången du loggar in behöver du även uppge din mejladress och sedan skriva in den kod som vi skickar till din mejladress.

Om du inte redan har en svensk e-legitimation, till exempel BankID, kan du skaffa det genom att kontakta din bank. Om du inte är internetbankkund kan du ansöka om ett ID-kort från Skatteverket som innehåller e-legitimation.

Lista över banker som utfärdar BankID och Mobilt BankIDlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om e-legitimation på Skatteverkets id-kortlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan använda en annan persons mejladress för att få den kod som du behöver uppge för att logga in i e-tjänsten första gången.

Migrationsverket kan eventuellt kontakta dig på den mejladressen angående din ansökan, så du måste ha tillgång till den mejladressen fram tills du har fått ett beslut.

Migrationsverket har en ny e-tjänst för att ansöka om förlängt uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen. Du behöver inte vänta på ett brev med en kod från Migrationsverket utan loggar in i den nya e-tjänsten med din e-legitimation. Första gången du loggar in behöver du även uppge din mejladress och sen föra in den engångskod som vi skickar till din mejladress. Om du sen vill logga in fler gånger behöver du bara använda din e-legitimation.

Läs mer om hur du använder den nya e-tjänsten och vad som krävs för att få förlängt uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen

Du kan ansöka om förlängt uppehållstillstånd tidigast två månader innan ditt nuvarande uppehållstillstånd slutar gälla. Du kan inte logga in i e-tjänsten innan dess. Förbered gärna din ansökan genom att läsa om kraven för de skäl du vill ansöka på och ta fram de dokument du behöver.

Läs om vad som krävs för att få förlängt uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen

Ja, i e-tjänsten kan du ansöka om förlängt uppehållstillstånd på alla skäl. Du kan ansöka om förlängning därför att du:

  • behöver skydd,
  • är familjemedlem till någon i Sverige,
  • kan försörja dig själv som anställd,
  • kan försörja dig själv som egen företagare,
  • studerar på gymnasial nivå,
  • vill söka arbete efter slutförda studier på gymnasial nivå, eller därför att
  • du behöver stanna i Sverige på grund av hälsoskäl.

I den nya webbansökan får du svara på frågor om dina skäl och du kan ladda upp alla de dokument som du behöver bifoga till din ansökan.

Migrationsverket arbetar hela tiden för att utveckla våra tjänster och göra det enklare för dig ansöka om uppehållstillstånd. I den nya e-tjänsten väljer du ett eller flera skäl till varför du vill stanna i Sverige och får sen svara på följdfrågor för att ge oss den information vi behöver i just ditt ärende. Du kan också ladda upp dina dokument istället för att skicka dem till Migrationsverket med post. Det blir enklare för dig att skicka in en komplett ansökan, och det går snabbare för oss att handlägga din ansökan.

Ja, vårdnadshavare använder sin e-legitimation för att ansöka om förlängning åt sina minderåriga barn. När du har loggat in får du välja om du vill ansöka åt dig själv eller åt ett barn som du är vårdnadshavare för. Du kan göra flera ansökningar om du har flera barn, men tänk på att du måste slutföra och skicka in ansökan för en person innan du kan logga in på nytt för att göra en ny ansökan åt en ny person.

Om ditt barn har två vårdnadshavare i Sverige måste den andre vårdnadshavaren lämna sitt medgivande genom att skriva under blankett nummer 206011PDF som du sen bifoga digitalt i e-tjänsten i barnets ansökan. Fyll i och ladda upp en blankett för varje barn.

Kontrollera först att du har fyllt i rätt personnummer eller beteckningsnummer för ditt barn. Om numret stämmer, men du ändå inte kan göra en ansökan för ditt barn kan barnets andra vårdnadshavare försöka att logga in med sin e-legitimation och göra en ansökan för barnet. Om det inte heller går ska ni kontakta Migrationsverket så att vi kan hjälpa er.

Gode män kan inte logga in i e-tjänsten. Barn utan vårdnadshavare i Sverige kan själva ansöka på webben om de har e-legitimation. Migrationsverket kommer sen att kontakta barnets gode man eller särskilt förordnade vårdnadshavare för att få ansökan bekräftad. Om barnet inte har e-legitimation kan den gode mannen ansöka genom att skicka in blanketten Ansökan om förlängning av uppehållstillstånd, nummer 200011.

Ansökan om förlängning av uppehållstillstånd, blankett nummer 200011PDF

Läs mer om hur du ansöker om förlängt uppehållstillstånd per post

E-tjänsten öppnar för dig när du har två månader kvar på ditt nuvarande uppehållstillstånd. Under den tiden kan du logga in i e-tjänsten hur många gånger du vill, om du inte har skickat in ansökan. Om du upptäcker att du inte har alla dina bilagor tillgängliga digitalt kan du pausa din ansökan och skaffa dokumenten du behöver. När du är redo kan du logga in igen, fortsätta din ansökan och ladda upp dokumenten. Kom ihåg att du måste slutföra och skicka in din ansökan innan ditt nuvarande uppehållstillstånd slutar gälla. Om du har pausat din ansökan måste du själv komma ihåg att slutföra den i tid. Du kommer inte att få någon påminnelse.

Om du skickar in ansökan utan att ha laddat upp de dokument som krävs i ansökan måste du skicka in de saknade dokumenten med post till Migrationsverket inom två veckor. Om vi behöver påminna dig om att skicka in dina dokument kan det leda till längre handläggningstid.

Använd ditt postnummer för att ta reda på vart du ska skicka din komplettering med post.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nej, för att ansöka om förlängt uppehållstillstånd på webben måste du ha en svensk e-legitimation och en mejladress. Om du inte har e-legitimation kan skaffa det via din bank. Om du inte är internetbankkund kan du använda e-legitimation kopplat till Skatteverkets id-kort.

Om du inte har möjlighet att ansöka via webben kan du skriva ut ansökningsblankett och skicka din ansökan till Migrationsverket med post.

Läs om olika sätt att skaffa e-legitimation hos Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om hur du ansöker om förlängt uppehållstillstånd per post

Du kan ladda upp bilagor som är digital form, till exempel PDF, eller som är inskannade eller fotograferade.

Du kan ladda upp flera filer i samma uppladdningsruta, men det är viktigt att du använder uppladdningsrutorna för att bifoga de dokument som vi ber om. Vid rutan finns en text som beskriver vilket dokument du ska ladda upp i den aktuella rutan. Om du laddar upp ett dokument i fel ruta blir det svårare för handläggaren att se om din ansökan är komplett.

Bilagorna måste vara i filformaten PDF, DOC, DOCX, JPG, JPEG, PNG, RTF, och TXT för att kunna laddas upp i tjänsten.

Du kan använda e-tjänsten för att ansöka från dator, surfplatta eller mobiltelefon. Se till att du har tillgång till de bilagor du ska bifoga så att du kan ladda upp dem i ansökan.

Familj

Både du och din familj ska ansöka om förlängning på samma sätt. Ni ansöker enklast på webben med hjälp av e-legitimation. Föräldrarna kan använda sin e-legitimation för att göra en ansökan åt barn åt under 18 år. I ansökan uppger varje person för varför han eller hon vill stanna i Sverige. Man kan välja flera skäl, och olika familjemedlemmar kan ha olika skäl till att vilja stanna i Sverige.

Läs mer om hur ni ska göra för att ansöka om förlängning av uppehållstillstånd

Försörjningskravet gäller bara den första gången som din familj ansöker om att få flytta till Sverige för att bo med dig. Om din familj redan har fått uppehållstillstånd på grund av anknytning och bor med dig i Sverige, finns det inget krav på att du ska kunna försörja din familj när de ansöker om förlängning av sina uppehållstillstånd.

Ja, med den förändring av den tillfälliga lagen som började gälla 20 juli 2019 har du möjlighet till återförening med familjen om du bedöms ha goda möjligheter att få permanent uppehållstillstånd.

Läs mer om vem som har rätt till familjeåterförening

Dina familjemedlemmar får lika långa uppehållstillstånd som du. Om du får ditt uppehållstillstånd förlängt med två år på grund av att du fortfarande behöver skydd kan de få sina uppehållstillstånd förlängda med två år. Om du får permanent uppehållstillstånd som anställd eller egen företagare får din familj också permanent uppehållstillstånd om de kom till Sverige som anhöriga till dig.

Ja, om du får permanent uppehållstillstånd har din familj rätt att ansöka om uppehållstillstånd på anknytning till dig. Första gången din familj ansöker om tillstånd för att flytta till dig i Sverige kan du omfattas av ett försörjningskrav.

Läs mer om försörjningskravet vid familjeåterförening

Sidan senast uppdaterad: 2020-09-25

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?