Migrationsverket logotyp

Frågor och svar om förlängning av tidsbegränsade uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen

Du ska ansöka om förlängning innan ditt uppehållstillstånd tar slut, men tidigast två månader innan.

Du kan ansöka på webben eller skicka din ansökan med post till Migrationsverket. Du ska inte boka tid för att lämna in din ansökan.

Läs mer om hur du gör för att ansöka om förlängt uppehållstillstånd

Nej, du behöver inte boka något möte med Migrationsverket. Du kan ansöka om förlängning på webben eller skicka din ansökan med post. Det är inte alla som har ansökt om förlängt uppehållstillstånd som behöver besöka Migrationsverket för en intervju. Vi kommer att kontakta dig om vi behöver mer information.

Läs mer om hur du gör för att ansöka om förlängning av ditt uppehållstillstånd

Vart du ska skicka dina blanketter och bilagor beror på var du bor. Använd ditt postnummer för att få veta vilken adress du ska använda.

Ta reda på vart du ska skicka dina bilagorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du inte ansöker om förlängning innan ditt uppehållstillstånd slutar gälla får du inte arbeta medan du väntar på ett beslut och du riskerar också att förlora vissa förmåner, till exempel etableringsstöd, studiebidrag eller föräldrapenning.

I ansökan får du kryssa i att du ansöker om förlängning därför att du behöver skydd, och du får också svara på om du har nya skäl eller samma skäl som tidigare.

Om du har samma skyddsskäl som tidigare behöver du inte komma till Migrationsverket. Vi tittar då på din förra ansökan och gör en bedömning av ditt behov av skydd utifrån hur situationen ser ut idag.

Migrationsverket kan inte svara på hur lång handläggningstiden kommer att bli. Men om du ansöker om förlängning innan ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd slutar gälla, har du rätt att stanna i Sverige medan du väntar på beslut.

Nej, Migrationsverket kan bara betala reseersättning till den som är inskriven vid en av Migrationsverkets mottagningsenheter och har ett giltigt LMA-kort.

Både du och din familj ska ansöka om förlängning på samma sätt. Ni kommer att få varsitt brev med en personlig kod som ni ska använda för att ansöka på webben. I ansökan kryssar varje person för varför han eller hon vill stanna i Sverige. Man kan välja flera skäl. I ansökan står det vilka bilagor man ska skicka in.

Läs mer om hur ni ska göra för att ansöka om förlängning av uppehållstillstånd

Om du fick ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av tillfälligt verkställighetshinder efter att du ansökte om asyl, och du anser att du fortfarande inte kan återvända till ditt hemland, kan du ansöka om förlängt uppehållstillstånd på webben eller på blankett nummer 200011. I din ansökan ska du kryssa för varför du vill stanna i Sverige.

Vi kommer att läsa igenom din tidigare ansökan och underlaget till ditt senaste beslut, och sedan kommer vi att kontakta dig om vi behöver ställa fler frågor om varför du vill stanna i Sverige.

Läs mer om hur du ska göra för att ansöka om förlängning

Försörjningskravet gäller bara den första gången som din familj ansöker om att få flytta till Sverige för att bo med dig. Om din familj redan har fått uppehållstillstånd på grund av anknytning och bor med dig i Sverige, finns det inget krav på att du ska kunna försörja din familj när de ansöker om förlängning av sina uppehållstillstånd.

Dina familjemedlemmar får lika långa uppehållstillstånd som du. Om du får ditt uppehållstillstånd förlängt med två år på grund av att du fortfarande behöver skydd kan de få sina uppehållstillstånd förlängda med två år. Om du får permanent uppehållstillstånd som anställd eller egen företagare får din familj som har kommit hit som anhöriga till dig också permanent uppehållstillstånd.

Ja, om du får permanent uppehållstillstånd har din familj rätt att ansöka om uppehållstillstånd på anknytning till dig. Första gången din familj ansöker om tillstånd för att flytta till dig i Sverige kan du omfattas av ett försörjningskrav.

Läs mer om försörjningskravet vid familjeåterförening

Ja, med den förändring av den tillfälliga lagen som började gälla 20 juli 2019 har du möjlighet till återförening med familjen om du bedöms ha goda möjligheter att få permanent uppehållstillstånd.

Läs mer om vem som har rätt till familjeåterförening

Du som har tillstånd enligt den så kallade nya gymnasielagen måste visa att du har påbörjat dina studier innan ditt nuvarande tillstånd slutar gälla för att kunna ansöka om förlängt uppehållstillstånd. I ansökan ska du kryssa för att du vill ansöka om förlängt uppehållstillstånd därför att du studerar på gymnasial nivå.

Du måste också skicka in en individuell studieplan från din gymnasieskola, eller motsvarande planeringsdokument om du studerar på Komvux eller folkhögskolan.

Läs mer om hur ska göra för att ansöka om förlängning av uppehållstillstånd

Koden finns i det påminnelsebrev som skickas till din folkbokföringsadress två månader innan ditt nuvarande tillstånd slutar gälla.

Läs mer om hur du ansöker och vart du ska skicka blankett och bilagor

Vart du ska skicka dina blanketter och bilagor beror på var du bor. Använd ditt postnummer för att få veta vilken adress du ska använda.

Ta reda på vart du ska skicka dina bilagorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2020-07-07

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?