Frågor och svar om uppehållstillstånd för gymnasiestudier

Frågor och svar om gymnasielagen – generella
 • Hur länge gäller den nya lagen?

  Den nya lagen gäller från 1 juni 2017. Lagen gäller lika länge som lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, det vill säga till och med den 19 juli 2019.

  Den 20 juli 2019 träder en ny lag i kraft med motsvarande bestämmelser, som bland annat omfattar personer som har haft ett uppehållstillstånd för studier på gymnasiet. Mer information om denna lagstiftning kommer längre fram.

 • Vad krävs för att jag ska få ett uppehållstillstånd för studier på gymnasienivå?

  Det är många faktorer som påverkar om du kan få  uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Reglerna ser olika ut för dig som är asylsökande och för dig som har ett tillfälligt uppehållstillstånd som du vill förlänga. Reglerna ser också olika ut beroende på om du är ett ensamkommande barn, om du studerar på ett nationellt program eller på ett introduktionsprogram och i vissa fall när din första ansökan om asyl inkom.

 • Hur långt uppehållstillstånd kan jag få om jag studerar på gymnasiet?

  Längden på uppehållstillståndet beror bland annat på längden på din utbildning och på om du studerar på ett nationellt program eller ett introduktionsprogram. Man kan få uppehållstillstånd som är giltigt i fyra år eller i tretton månader. Man kan också få ett uppehållstillstånd som är giltigt i sex månader efter att utbildningen är avslutad.

 • Gäller gymnasielagen bara ensamkommande barn?

  Nej, även ungdomar som kom till Sverige tillsammans med sina familjer har möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier. Dessutom kan personer som fyllt 18 men inte 25 omfattas.

 • Jag har fått avslag på min asylansökan och studerar på gymnasiet, kan jag få uppehållstillstånd?

  Nej, den som har fått ett utvisningsbeslut omfattas inte av bestämmelserna. Undantaget är de som fått av- eller utvisningsbeslut med uppskjuten verkställighet för att det saknas ett ordnat mottagande i hemlandet och som ansökt om uppehållstillstånd den 24 november 2015 eller tidigare.

Frågor och svar om ansökan
 • Jag har ansökt om asyl och studerar på gymnasiet. Hur ska jag göra för att komplettera min ansökan med intyg om gymnasiestudier?

  Om du redan har haft din asylutredning kommer Migrationsverket be dig att komplettera ditt ärende genom att skicka in din individuella studieplan om du studerar på gymnasienivå.

  Om du inte har haft din asylutredning kan du ta med dig din individuella studieplan till utredningen. Din individuella studieplan får du från din skola.

 • Jag har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl och studerar på gymnasiet. Hur ska jag göra nu?

  Du kommer att kunna ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiestudier när du ansöker om förlängning av ditt uppehållstillstånd. Du kan inte beviljas ett nytt tillfälligt uppehållstillstånd förrän giltighetstiden på det uppehållstillstånd du har nu går ut.

 • Jag har ett av- eller utvisningsbeslut med uppskjuten verkställighet. Jag studerar på gymnasienivå – hur ska jag göra nu?

  Om din första ansökan om asyl registrerades den 24 november 2015 eller tidigare och du har fått ett av- eller utvisningsbeslut med uppskjuten verkställighet omfattas du av bestämmelserna. Du behöver då besöka en ansökningsenhet eller en mottagningsenhet för att registrera din ansökan.

 • Jag har fått ett antagningsbesked till gymnasiet. Kan jag ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiestudier nu?

  Nej, du måste ha påbörjat dina gymnasiestudier när du ansöker om uppehållstillståndet.

 • Vilka intyg behöver jag lämna in för att visa att jag studerar på gymnasiet?

  Om du studerar i gymnasieskolan/gymnasiesärskolan behöver du enbart lämna in din
  individuella studieplan. Studerar du på folkhögskola, Komvux eller Särvux behöver du lämna in motsvarande planeringsdokument. Du får detta dokument av din skola.

  Om du inte studerar idag men har för avsikt att påbörja dina studier måste du lämna in intyg på att du tidigare studerat i Sverige och ditt antagningsbesked om du blivit antagen till studier.

Frågor och svar om studierna
 • Vad räknas som studier på gymnasial nivå?

  Med studier på gymnasial nivå avses studier på:

  • introduktionsprogram i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan
  • nationellt program i gymnasieskolan eller i gymnasiesärskolan
  • yrkesinriktad utbildning inom ett introduktionsprogram i gymnasieskolan
  • heltidsstudier på gymnasienivå på folkhögskola
  • heltidsstudier på gymnasienivå på Komvux eller Särvux
  • heltidsstudier på en yrkesutbildning på Komvux eller Särvux
 • Måste jag studera på heltid?

  Ja, i de flesta fall måste du studera på gymnasiet på heltid. För studier på deltid beviljas bara uppehållstillstånd i undantagsfall, till exempel vid sjukdom, funktionsnedsättning eller behov av att komplettera en utländsk utbildning.

 • Behöver jag uppnå vissa studieresultat för att få ha kvar mitt uppehållstillstånd?

  Ja, om du beviljas ett tillstånd som gäller mer än 13 månader ska du varje år redovisa att du deltagit aktivt i dina studier, exempelvis genom att lämna in närvarointyg eller betyg. Om du inte kan gör det kan Migrationsverket ompröva tiden för ditt uppehållstillstånd eller återkalla det.

 • Om jag inte hinner avsluta utbildningen på den tid som är planerat, kan jag få längre uppehållstillstånd för att avsluta mina studier?

  Ja, under vissa förutsättningar kan du beviljas förlängt uppehållstillstånd för att avsluta dina studier. Om du studerar på ett nationellt program måste du ha visat att du deltagit aktivt i studierna.

 • Får jag stanna i Sverige efter att jag har läst färdigt gymnasiet?

  Efter avslutade gymnasiestudier kan du ansöka om förlängning. Om du har avslutat dina studier kan du ansöka om ett sex månader långt uppehållstillstånd som ger dig tid för att hitta ett arbete i Sverige. Om du kan försörja dig själv genom inkomst från arbete eller eget företag har du möjlighet till permanent uppehållstillstånd.

Frågor och svar om familj
 • Kan mina föräldrar komma till Sverige när jag har fått uppehållstillstånd för gymnasiestudier?

  Du har möjlighet att återförenas med din närmaste familj om du har flyktingstatus, eller om du har status som alternativt skyddsbehövande och du ansökte om asyl den 24 november 2015 eller tidigare. För att kunna återförenas med dina föräldrar krävs då att du är under 18 år.

  Om du har fått avslag på din asylansökan och har fått ett utvisningsbeslut har din familj inte möjlighet att få uppehållstillstånd för att flytta till dig i Sverige, även om du får uppehållstillstånd för studier.

 • Kan min maka/make/registrerade partner få uppehållstillstånd på anknytning till mig om jag får uppehållstillstånd för att jag läser på gymnasiet?

  För att din make/maka/registrerade partner ska kunna få uppehållstillstånd på anknytning till dig krävs att:

  • du har flyktingstatus, eller att du har status som alternativt skyddsbehövande och sökte asyl senast 24 november 2015
  • ni båda är över 21 år (undantag kan göras om ni har gemensamma barn)
  • ni har levt tillsammans innan du flydde till Sverige.