Migrationsverket logotyp

Frågor och svar om uppehållstillstånd för gymnasiestudier

På denna sida hittar du vanliga frågor och svar om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå, för personer som har sökt asyl i Sverige. Det gäller både den så kallade gymnasielagen, och den så kallade nya gymnasielagen.

Frågor och svar om hur mitt uppehållstillstånd påverkas av coronaviruset

Nej, enligt den tillfälliga lagen kan man få uppehållstillstånd i upp till sex månader efter fullföljd utbildning på gymnasial nivå för att hitta ett arbete. Migrationsverket har inga möjligheter att bevilja längre uppehållstillstånd, det är så lagen ser ut.

Nej, enligt den tillfälliga lagen måste den som är under 25 år ha fullföljt en utbildning på gymnasial nivå för att kunna få permanent uppehållstillstånd på grund av egen försörjning som anställd eller egen företagare. Migrationsverket har inga möjligheter att göra undantag från det kravet i lagen.

Huvudregeln vid uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå är att studierna ska bedrivas på heltid. Undantag kan dock göras om det finns särskilda skäl. Att dina studier endast kan bedrivas på deltid på grund av coronavirusets spridning kan anses vara särskilda skäl för att göra undantag från kravet på heltidsstudier. Ett krav är i så fall att studierna normalt sett bedrivs på heltid, och att ändringen till deltidsstudier beror på åtgärder som gjorts för att minska smittspridningen.

Migrationsverket kommer att göra en individuell bedömning i varje enskilt ärende.

När du ansöker om förlängt uppehållstillstånd ska du lämna in en ny individuell studieplan och ett intyg från din skola som förklarar varför du för tillfället studerar på deltid.

Läs mer om hur du ansöker om förlängt uppehållstillstånd

Ja, under vissa förutsättningar kan du få förlängt uppehållstillstånd för att avsluta dina studier. När du ansöker om förlängt uppehållstillstånd ska du skicka in en ny individuell studieplan, eller motsvarande planeringsdokument, som visar vad du studerar och när utbildningen beräknas vara klar. Du ska också skicka in ett intyg som visar varför du inte blev klar med din utbildning som planerat. Om du inte kommer att studera på heltid måste du berätta varför, till exempel om att de kurser du behöver göra klart inte ges på heltid.

En förutsättning för att du ska kunna få förlängt uppehållstillstånd är att du deltagit aktivt i den undervisning som bedrivits.

Läs mer om hur du ansöker om förlängt uppehållstillstånd

Läs mer om aktivt deltagande

Du kan ansöka om förlängt uppehållstillstånd om du inte hinner färdigt innan ditt uppehållstillstånd slutar gälla. Du ska då skicka in en ny individuell studieplan, eller motsvarande planeringsdokument och ett intyg som förklarar varför du inte kunde bli klar med din utbildning som planerat. Om du inte kommer att studera på heltid måste du berätta varför, till exempel om att de kurser du behöver göra klart inte ges på heltid.

Observera att Migrationsverket bara kan bevilja uppehållstillstånd i 13 månader för studier på introduktionsprogrammet inom gymnasieskolan, det vill säga på grundläggande nivå, två gånger. Efter det måste du enligt lagen gå vidare till en utbildning på gymnasial nivå för att kunna få förlängt uppehållstillstånd. Det betyder att om du redan har fått förlängt uppehållstillstånd för studier på introduktionsprogrammet en gång kan du inte ansöka om förlängt tillstånd för samma utbildning igen. Migrationsverket kan inte göra undantag från denna regel.

Läs mer om hur du ansöker om förlängt uppehållstillstånd

Ring eller mejla din skola och be dem skicka dokumenten till dig. De kan skicka dokumenten via post eller mejl.

Läs vilka dokument du behöver för att redovisa att du deltar aktivt i din utbildning

Migrationsverket tittar på om du har deltagit aktivt i den utbildning som faktiskt bedrivs.

När du redovisar aktivt deltagande ska du i första hand skicka in din individuella studieplan och ett utdrag från betygskatalogen (eller motsvarande för din skolform). Om du inte har godkänt betyg i en eller flera kurser, eller om betyg inte är satta ännu, ska du lämna in andra handlingar som visar att du har deltagit aktivt i dina studier. Om din skola inte har kunnat erbjuda kurser under en period, eller om vissa kurser inte har avslutats enligt tidsplan, kan du skicka in ett intyg som förklarar vad det beror på.

Läs mer om aktivt deltagande

Frågor och svar om aktivt deltagande

Du ska redovisa att du deltar aktivt i dina studier om

 • du har ett uppehållstillstånd som är giltigt i mer än 13 månader
 • du har fått uppehållstillstånd enligt tillfälliga lagen på grund av
  - studier på gymnasial nivå, eller
  - andra skäl, till exempel skyddsbehov men har ett längre uppehållstillstånd just därför att du studerar på gymnasial nivå
 • det har gått ett år eller mer sedan du fick ditt beslut om uppehållstillstånd.

Läs mer om redovisning av aktivt deltagande i studier på gymnasial nivå

Du ska redovisa att du deltar aktivt i dina studier när det har gått ett år sedan du fick ditt senaste beslut om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå. Du kommer att få ett brev från Migrationsverket när det är dags att skicka in dina dokument.

Läs mer om redovisning av aktivt deltagande i studier på gymnasial nivå

Du som omfattas av reglerna om aktivt deltagande ska redovisa att du deltar aktivt i din utbildning när det har gått ett år sedan du fick ditt senaste beslut om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå. Du kommer att få ett brev från Migrationsverket när det är dags att skicka in dina dokument.

Läs mer om redovisning av aktivt deltagande i studier på gymnasial nivå

Om du studerar på gymnasieskola, gymnasiesärskola, Komvux eller Särvux ska du i första hand lämna in din individuella studieplan och ett utdrag ur betygskatalog. Om du läser vid folkhögskola ska du i första hand lämna in motsvarande planeringsdokument och du ska även lämna in ditt studieomdöme och intyg om grundläggande behörighet, om du har fått dessa handlingar.

Om du inte har godkänt betyg i en eller flera kurser, eller om betyg inte är satta ännu, ska du lämna in andra handlingar som visar att du har deltagit aktivt i dina studier.

Läs vilka dokument du behöver för att redovisa att du deltar aktivt i din utbildning

Din lärare eller någon annan skolpersonal kan ge dig kopior på sådana dokument som du behöver, exempelvis betyg eller individuell studieplan. Du kan be läraren eller skolpersonalen att skicka dokumenten per post eller per mejl till dig.

Läs vilka dokument du behöver för att redovisa att du deltar aktivt i din utbildning

Ring eller mejla din skola och be dem skicka dokumenten till dig. De kan skicka dokumenten via post eller mejl.

Läs vilka dokument du behöver för att redovisa att du deltar aktivt i din utbildning

Du kan skicka in dokument som visar att du har deltagit aktivt i den undervisning som ingår i din utbildning, och att du fullföljer dina studier i enlighet med din individuella studieplan eller motsvarande planeringsdokument.

Läs mer om redovisning av aktivt deltagande i studier på gymnasial nivå

Om du inte skickar in några dokument kommer du att få en påminnelse. Om du fortfarande inte skickar in några dokument som visar att du deltar aktivt i din utbildning kan Migrationsverket besluta att återkalla ditt uppehållstillstånd. Om ditt uppehållstillstånd återkallas måste du lämna Sverige.

Om du har fått uppehållstillstånd för att du till exempel behöver skydd (asyl), men längden på ditt uppehållstillstånd beror på att du studerar på gymnasial nivå, kan Migrationsverket istället besluta att ändra längden på ditt tillstånd om du inte kan visa att du deltar aktivt i din utbildning.

Läs mer om redovisning av aktivt deltagande i studier på gymnasial nivå

Om du inte har fått betyg ännu ska du skicka in andra dokument som visar att du har deltagit aktivt i den undervisning som ingår i din utbildning. Migrationsverket vill se att du förväntas fullfölja din utbildning i enlighet med din individuella studieplan eller motsvarande planeringsdokument.

Läs mer om redovisning av aktivt deltagande i studier på gymnasial nivå

Frågor och svar om att förlänga uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier

Du ansöker enklast om förlängning genom att använda e-tjänsten för att förlänga uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen. För att logga in i e-tjänsten behöver du e-legitimation (till exempel BankID) och en e-postadress. Du behöver också ha dina bilagor tillgängliga digitalt.

Om du inte har möjlighet att ansöka på webben ska du skriva ut ansökningsblanketten och skicka den till Migrationsverket med post.

Oavsett om du använder webbansökan eller ansökningsblanketten ska du bifoga dokument som visar att du uppfyller kraven. Om du studerar i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, Komvux eller Särvux ska du skicka in din individuella studieplan. Om du studerar på folkhögskola ska du lämna in motsvarande planeringsdokument. Du får detta dokument av din skola.

Studieplanen eller planeringsdokumentet ska visa

 • att du har påbörjat studierna
 • vilken typ av utbildning du läser
 • att du studerar på heltid, eller anledningen till att du studerar på deltid
 • hur länge utbildningen pågår, det vill säga vilket datum utbildningen slutar.

Om du läser på en yrkesutbildning, ett så kallat yrkespaket, är det viktigt att det står i studieplanen vilken yrkesinriktning utbildningen har och att syftet är att du ska kunna arbeta när du har avslutat utbildningen.

Läs om hur du ansöker om förlängt uppehållstillstånd

Du måste ansöka om förlängning innan det uppehållstillstånd du har slutar gälla, men tidigast två månader innan. Det är inte möjligt att logga in i e-tjänsten för ansökan om förlängt uppehållstillstånd tidigare än två månader innan ditt uppehållstillstånd slutar gälla, men du kan förbereda dig genom att läsa på om kraven för uppehållstillstånd, och genom att skaffa fram de dokument som du behöver bifoga till din ansökan.

Läs om hur du ansöker om förlängt uppehållstillstånd

Ja, du kan uppge flera skäl samtidigt när du ansöker om förlängt uppehållstillstånd.

Om du fortfarande har skyddsbehov kan du få ett längre uppehållstillstånd än vad du annars skulle ha fått, om du även uppfyller kraven tillstånd på grund av gymnasiestudier.

Om du inte uppfyller kraven för tillstånd på grund av gymnasiestudier kan du ändå få fortsatt uppehållstillstånd om du fortfarande behöver skydd i Sverige.

Om du inte längre har skyddsbehov kan du ändå få förlängt uppehållstillstånd om du uppfyller alla kraven för uppehållstillstånd på grund av studier.

Ja, under vissa förutsättningar kan du få förlängt uppehållstillstånd för att avsluta dina studier. Du ska skicka in en ny individuell studieplan eller motsvarande planeringsdokument som visar vad du studerar, att du studerar på heltid och när utbildningen beräknas vara klar.

Du behöver också förklara varför du inte hann bli klar med din utbildning som beräknat. Det kan till exempel bero på att du har varit sjuk eller att du inte fick godkänt på alla dina kurser trots heltidsstudier, och därför behöver mer tid på dig.

Om något av det som Migrationsverket behöver veta inte står i studieplanen eller planeringsdokumentet måste du lämna in ett annat intyg där det framgår.

Ansök om förlängt uppehållstillstånd

Du som fick uppehållstillstånd enligt den så kallade nya gymnasielagen måste visa att du har påbörjat dina studier för att du ska kunna beviljas ett förlängt uppehållstillstånd. Det visar du genom att skicka in ett studieintyg eller motsvarande planeringsdokument.

Migrationsverket behöver veta

 • att du har påbörjat studierna
 • vilken typ av utbildning du läser
 • att du studerar på heltid, eller anledningen till att du studerar på deltid
 • hur länge utbildningen pågår, det vill säga vilket datum utbildningen slutar.

Om något av detta inte står i din individuella studieplan eller planeringsdokument kan du komplettera med andra dokument, till exempel ett läkarintyg eller annat dokument som förklarar varför du inte studerar på heltid.

Om du läser på en yrkesutbildning, ett så kallat yrkespaket, är det viktigt att det står i studieplanen vilken yrkesinriktning utbildningen har och att syftet är att du ska kunna arbeta efter avslutad utbildning.

Läs om hur du ansöker om förlängt uppehållstillstånd

Ja, om det är första gången som du ansöker om förlängning av uppehållstillstånd för gymnasiestudier går det bra. Om du läser på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan kan du få uppehållstillstånd som är giltigt i tretton månader. Ett sådant uppehållstillstånd kan du bara få två gånger, oavsett vad som var grunden för till första uppehållstillstånd.

Kom ihåg att studier på introduktionsprogram inte räknas som slutförda studier vilket krävs för att få ett permanent uppehållstillstånd för den som är under 25 år och kan försörja sig själv. För att kunna ansöka om det i framtiden måste du först fortsätta dina studier på gymnasial nivå.

Migrationsverket kan inte ge förhandsbesked om vilka ändringar av innehållet i individuella studieplaner eller planeringsdokument som kan godkännas. Det görs alltid en individuell prövning av omständigheterna i det enskilda fallet.

Om du studerar på ett så kallat yrkespaket kan Migrationsverket endast godkänna vissa mindre ändringar av den individuella studieplanen. Ändringarna i studieplanen får inte vara så omfattande att utbildningen får en ny yrkesinriktning Du kan inte heller få förlängt uppehållstillstånd för studier som innebär en påbyggnad av den utbildning som du har fullföljt.

Om du inte studerar på ett så kallat yrkespaket har du större möjlighet att byta utbildning. En förutsättning är att du fortsätter att studera aktivt. I sådana fall kan Migrationsverket godkänna större ändringar av den individuella studieplanen (eller motsvarande planeringsdokument). Vilka ändringar som kan godkännas bedöms alltid från fall till fall.

Om det framför allt är tidsplanen som ändras, det vill säga att du inte hinner bli färdig med dina studier vid den planerade tidpunkten och av den anledningen ansöker om förlängt uppehållstillstånd, ska du skicka in en ny individuell studieplan (eller motsvarande planeringsdokument) där den nya beräknade sluttiden står. Migrationsverket behöver också ett intyg som förklarar varför du behöver mer tid på dig för att bli färdig med dina studier. En förutsättning för att du ska kunna få förlängt uppehållstillstånd är att du har deltagit aktivt i undervisningen som skolan har bedrivit.

Efter avslutade gymnasiestudier kan du ha rätt till förlängt uppehållstillstånd i upp till sex månader efter slutförd utbildning. Syftet med detta tillstånd är att du ska få tid på dig att hitta ett arbete. När du ansöker om förlängt uppehållstillstånd av den anledningen ska du bifoga ett intyg som visar vilket datum du blev klar med din utbildning.

Om du inte hinner få ditt examensbevis innan du måste ansöka om förlängt uppehållstillstånd kan du i stället bifoga ett intyg som visar att du snart kommer att slutföra dina studier. När du har slutfört dina studier kan du komplettera din ansökan genom att skicka in ett nytt intyg som visar vilket datum du blev klar.

Om du börjar arbeta och kan försörja dig själv innan det nya tillståndet tar slut har du möjlighet att ansöka om permanent uppehållstillstånd. Du måste ansöka om permanent uppehållstillstånd innan ditt tillfälliga uppehållstillstånd slutar gälla.

Ansök om förlängt uppehållstillstånd

Frågor och svar om den så kallade gymnasielagen – generella

Den så kallade gymnasielagen är inte en egen lag, utan en del av lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, den så kallade tillfälliga lagen. Den tillfälliga lagen gäller fram till juli 2021.

Det är många faktorer som påverkar om du kan få uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Reglerna ser olika ut för dig som är asylsökande och för dig som har ett tillfälligt uppehållstillstånd som du vill förlänga. Reglerna ser också olika ut beroende på om du är ett ensamkommande barn, om du studerar på ett nationellt program eller på ett introduktionsprogram och i vissa fall när din första ansökan om asyl inkom.

Läs om hur du ansöker om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå

Längden på uppehållstillståndet beror bland annat på längden på din utbildning och på om du studerar på ett nationellt program eller ett introduktionsprogram. Man kan få uppehållstillstånd som är giltigt i tretton månader eller upp till fyra år. Man kan också få ett uppehållstillstånd som gäller under utbildningstiden samt sex månader efter att utbildningen är avslutad.

Om du läser på ett nationellt program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan, på heltid på gymnasienivå på Komvux, Särvux eller folkhögskola, eller ett så kallat yrkespaket, får du ett uppehållstillstånd som är giltigt utbildningens planerade längd samt ytterligare sex månader. Därför behöver Migrationsverket ha ett planerat slutdatum för dina studier att utgå ifrån när vi bestämmer längden för ditt uppehållstillstånd. Beroende på var du är i dina studier, och hur lång tid du har kvar, kommer alltså tillståndstiden att bli olika lång.

Om du läser på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan kan du få uppehållstillstånd som är giltigt i tretton månader.

Ja, när du får ett uppehållstillstånd får du oftast samtidigt ett arbetstillstånd. Det står i ditt beslut.

Nej, även ungdomar som kom till Sverige tillsammans med sina familjer har möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier. Dessutom kan personer som fyllt 18 men inte 25 år omfattas.

Nej, den som har fått ett utvisningsbeslut omfattas inte av bestämmelserna i den så kallade gymnasielagen.

Frågor och svar om den så kallade nya gymnasielagen

Det går inte längre att ansöka om detta uppehållstillstånd. Det var möjligt endast från och med den 1 juli 2018 till och med den 30 september 2018. För att få uppehållstillstånd enligt den så kallade nya gymnasielagen skulle följande villkor vara uppfyllda:

 • Du ansökte om asyl första gången den 24 november 2015 eller tidigare. Alternativt att du kom till Sverige innan den 24 november 2015 och uppgav för kommunen som du kom till att du ville söka asyl, men fick asylansökan registrerad hos Migrationsverket först efter den 24 november 2015.
 • Du registrerades som ensamkommande barn vid ansökan och blev anvisad till en kommun som skulle ordna ditt boende.
 • När du fick beslutet om utvisning var du 18 år eller äldre.
 • Du fick vänta mer än 15 månader på att få ett beslut.
 • Du fick ditt beslut om utvisning den 20 juli 2016 eller senare.
 • Du studerar, eller har studerat och har för avsikt att studera på gymnasienivå i Sverige.
 • Du ska befinna dig i Sverige när du ansöker.

Migrationsverket kontrollerar om du har begått något brott eller om det finns något som pekar på att du skulle kunna utgöra en säkerhetsrisk.

Migrationsverket kontrollerar inte att du studerar eller vad du studerar under den första tillståndstiden. Men när det är dags att ansöka om förlängt uppehållstillstånd måste du visa att du har börjat studera på en utbildning som omfattas av reglerna för uppehållstillstånd för studier gymnasial nivå för att du ska kunna stanna i Sverige. Det visar du genom att skicka in en individuell studieplan eller motsvarande planeringsdokument.

Ja, du kan överklaga beslutet som har prövats av Migrationsverket och få ditt ärende prövat i domstol. Information om hur du överklagar står i beslutet. Om du har ett utvisningsbeslut som har börjat gälla och inte längre går att överklaga (fått laga kraft) ska du enligt huvudregeln förbereda dig på att återvända även om ansöker om verkställighetshinder. Om du har ett utvisningsbeslut som inte fått laga kraft får du stanna i Sverige under tiden som ditt överklagande prövas i domstol.

Läs mer om verkställighetshinder

Frågor och svar om ansökan

Om du studerar i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, Komvux eller Särvux ska du lämna in din individuella studieplan. Om du studerar på folkhögskola ska du lämna in motsvarande planeringsdokument. Du får detta dokument av din skola.

Migrationsverket behöver veta

 • att du har påbörjat studierna
 • vilken typ av utbildning du läser
 • att du studerar på heltid, eller anledningen till att du studerar på deltid
 • hur länge utbildningen pågår, det vill säga vilket datum utbildningen slutar.

Om något av detta inte står i din individuella studieplan eller planeringsdokument kan du komplettera med andra dokument, till exempel ett läkarintyg eller annat dokument som förklarar varför du inte studerar på heltid.

Om du läser på en yrkesutbildning, ett så kallat yrkespaket, är det viktigt att det står i studieplanen vilken yrkesinriktning utbildningen har och att syftet är att du ska kunna arbeta efter avslutad utbildning.

Om du redan har haft din asylutredning kommer Migrationsverket be dig att komplettera din ansökan genom att skicka in din individuella studieplan eller motsvarande planeringsdokument om du studerar på gymnasial nivå.

Om du inte har haft din asylutredning kan du ta med dig din individuella studieplan, eller motsvarande planeringsdokument, till utredningen. Studieplanen eller planeringsdokumentet får du från din skola.

Dokumenten som du lämnar in ska visa vilken typ av utbildning du läser, att du studerar på heltid och när din utbildning beräknas vara klar.

Du kommer att kunna ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiestudier när du ansöker om förlängning av ditt uppehållstillstånd.

Läs om hur du ansöker om förlängt uppehållstillstånd

Nej, du måste ha påbörjat dina gymnasiestudier när du ansöker om uppehållstillståndet.

Frågor och svar om studierna

Med studier på gymnasial nivå, det vill säga studier som kan ligga till grund för ett uppehållstillstånd, menas studier på:

 • Introduktionsprogram i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan
 • Nationellt program i gymnasieskolan eller i gymnasiesärskolan
 • Heltidsstudier på gymnasienivå på folkhögskola
 • Heltidsstudier på gymnasienivå på Komvux eller Särvux
 • Yrkesinriktad utbildning som syftar till att underlätta etablering på arbetsmarknaden och ges inom ramen för ett introduktionsprogram i gymnasieskolan, ett så kallat yrkespaket
 • Heltidsstudier på en sammanhållen yrkesutbildning på Komvux eller Särvux, ett så kallat yrkespaket

Läs mer på Skolverkets webbplats om utbildningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ja, i de flesta fall måste du studera på gymnasial nivå på heltid.

I vissa fall kan du få uppehållstillstånd trots att du studerar på deltid. Då behöver du lämna in dokument som förklarar varför du inte studerar på heltid. Det gäller till exempel vid sjukdom, funktionsnedsättning eller om du behöver komplettera en utländsk utbildning med enstaka kurser. Det kan även bli aktuellt om du studerar på gymnasial nivå men läser någon enstaka kurs på grundläggande nivå. Studier på deltid kan också godtas om du läser på ett så kallat yrkespaket och samtidigt arbetar – då ställs även vissa särskilda krav på den anställningen.

Migrationsverket kan också göra undantag för kortare studieuppehåll om du är sjukskriven eller föräldraledig. Då krävs normalt sett att du har påbörjat dina studier, och att du har för avsikt att åtminstone på deltid återuppta dina studier efter ett kortare och tillfälligt avbrott.

Det går inte att ange en exakt tidsgräns för vad som räknas som ”ett kortare och tillfälligt avbrott”, utan Migrationsverket gör en individuell bedömning och tar hänsyn till faktorer som den planerade utbildningens längd, längden för avbrottet och hur lång tid du har kvar att studera efter avbrottet.

Ja, om du beviljas ett uppehållstillstånd som gäller mer än 13 månader ska du varje år redovisa att du har deltagit aktivt i dina studier. Migrationsverket kontaktar dig när det är dags att redovisa detta. Om du studerar på gymnasieskola, gymnasiesärskola, Komvux eller Särvux ska du lämna in din individuella studieplan och utdrag ur betygskatalog. Om du läser vid folkhögskola ska du lämna in motsvarande planeringsdokument och du ska även lämna in ditt studieomdöme och intyg om grundläggande behörighet, om du har fått dessa handlingar. Du kan även lämna in andra handlingar som visar att du har deltagit aktivt i dina studier.

Om du inte lämnar in några handlingar eller inte har deltagit aktivt i dina studier kan Migrationsverket ompröva tiden för ditt uppehållstillstånd eller återkalla uppehållstillståndet.

Om du studerar på ett nationellt program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola har du fullföljt din utbildning när du har ett examensbevis eller studiebevis om minst 2 500 gymnasiepoäng.

För en utbildning på gymnasial nivå inom Komvux eller Särvux har du fullföljt din utbildning när du har ett examensbevis om minst 2400 gymnasiepoäng.

Om du studerar på folkhögskolans allmänna kurs har du fullföljt din utbildning om du har ett utfärdat intyg om grundläggande omfattningskrav motsvarande tre år på gymnasieskola.

Om du läser ett yrkespaket är utbildningen fullföljd när du har avslutat den i enlighet med din individuella studieplan. Detta kan du visa exempelvis genom gymnasieintyg eller utdrag ur betygskatalogen med en bilaga där det framgår vilket eller vilka yrkesområden som den sammanhållna yrkesutbildningen är avsedd för.

Det beror på vilken utbildning du läser. Om du läser ett yrkespaket kan du inte byta utbildning och ha kvar uppehållstillståndet. Däremot går det att byta till ett yrkespaket från en annan studieform, eller mellan andra studieformer. Det är viktigt att du fortsätter att aktivt studera utan uppehåll.

Frågor och svar om det så kallade yrkespaket

Ett yrkespaket är en yrkesinriktad utbildning som syftar till att underlätta etablering på arbetsmarknaden och som ges inom ramen för ett introduktionsprogram i gymnasieskolan eller på heltid på en sammanhållen yrkesutbildning inom Komvux eller Särvux.

Yrkesutbildningar som tillhandahålls av andra utbildningsanordnare omfattas inte, och sådana studier kan alltså inte ligga till grund för ett uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå.

Skolverket har tagit fram exempel på nationella yrkespaket. Studier på en sådan utbildning räknas som studier på gymnasial nivå. En del skolor erbjuder också egna varianter av yrkesinriktade utbildningar. I bilagorna som du lämnar in tillsammans med din ansökan måste det tydligt framgå att utbildningen du läser har som mål att du ska kunna få ett jobb i Sverige. Det kan också handla om att utbildningen leder till en viss yrkeskompetens.

Eftersom yrkesinriktade utbildningar i gymnasieskolan och sammanhållna yrkesutbildningar inom Komvux eller Särvux anpassas till dina kunskaper och behov blir den individuella studieplanen som du lämnar in avgörande för att Migrationsverket ska kunna se vad det är för utbildning du läser. Vid behov kan den kompletteras med annat underlag från skolan, exempelvis en utbildningsplan, där målet med utbildningen står med. Migrationsverket kontaktar dig eller din skola om vi behöver mer information.

Om du studerar på en sammanhållen yrkesutbildning inom Komvux kan du få uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå om du läser på heltid. Det bör stå i din individuella studieplan att studierna är på heltid. Det finns dock möjlighet för Migrationsverket att göra undantag när de yrkeskurser du går kombineras med kurser på grundläggande nivå. Det går bra om det är enstaka kurser du studerar på grundläggande nivå. Det är viktigt att det i sådana fall framgår varför du behöver läsa den mer grundläggande kursen bilagorna du skickar till Migrationsverket.

Migrationsverket kan göra undantag från kravet på studier på heltid på gymnasial nivå för den som läser någon enstaka kurs på grundläggande nivå. Det kan gälla dig som läser svenska som andraspråk. Undantag från kravet på studier på heltid kan även gälla dig som läser svenska för invandrare (sfi). Det är viktigt att det i så fall också står i din individuella studieplan.

Utbildningen är fullföljd när du har avslutat utbildningen i enlighet med din individuella studieplan.

På samma sätt som den individuella studieplanen är ett viktigt underlag för att avgöra om en utbildning är ett yrkespaket, är alltså den individuella studieplanen ett viktigt underlag för att avgöra om en sådan utbildning har fullföljts.

Detta kan du visa exempelvis genom gymnasieintyg eller utdrag ur betygskatalogen med en bilaga där det framgår vilket eller vilka yrkesområden som den sammanhållna yrkesutbildningen är avsedd för.

Du behöver visa att du har fullföljt din utbildning om du vill ansöka om förlängt uppehållstillstånd för att söka jobb, eller om du är under 25 år och vill ansöka om permanent uppehållstillstånd därför att du kan försörja dig själv som anställd eller egen företagare.

Mer information finns hos Skolverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor och svar om boende, ekonomiskt stöd och sjukvård

Du ansvarar själv för att ordna ditt boende.

Vissa personer som bodde på ett av Migrationsverkets boenden fick bo kvar där när de fick uppehållstillstånd enligt den så kallade nya gymnasielagen. De var då fortfarande inskrivna på en mottagningsenhet och fick behålla sina LMA-kort. Den som har ett giltigt LMA-kort har rätt till vård som asylsökande, även om han eller hon har ett svensk personnummer också.

Om du har blivit utskriven från mottagningsenheten och inte längre har ett giltigt LMA-kort, så har du inte längre rätt till vård som asylsökande.

Om du har sökt uppehållstillstånd för studier för första gången efter ett avslag på din ansökan om asyl räknas du som tillståndssökande, inte asylsökande. Det betyder att du får vård på samma villkor som tredjelandsmedborgare som är i Sverige som turister; landstingen/regionerna ska erbjuda icke subventionerad omedelbar (akut) vård om de vistas i landstinget. Du måste med andra ord själv betala det som sjukvården säger att det kostar.

Om du har haft uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå och ansökt om förlängt uppehållstillstånd innan tillståndet gick ut har du rätt till vård för samma pris som personer med uppehållstillstånd eller svenskt medborgarskap.

Om du har ansökt om uppehållstillstånd enligt gymnasielagen eller den så kallade nya gymnasielagen och dessutom väntar på att få beslut i ditt asylärende eller att det ska prövas av domstol, har du rätt till dagersättning. Den betalas ut av Migrationsverket.

Läs mer om dagersättning

Du kan ansöka om ekonomiskt stöd från CSN. Om du är under 20 kan ha rätt till ett ekonomiskt stöd som heter studiehjälp, och du som är över 20 kan ansöka om studiestöd.

Om du har svårt att klara ditt uppehälle är det ytterst kommunen (socialtjänsten) där du befinner dig som får pröva om du har rätt till försörjningsstöd.

Läs om ekonomiskt stöd från CSNlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor och svar om familj

Du har möjlighet att återförenas med din närmaste familj om du har flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande För att kunna återförenas med dina föräldrar krävs då att du är under 18 år.

Om du har fått avslag på din asylansökan och har fått ett utvisningsbeslut har din familj inte möjlighet att få uppehållstillstånd för att flytta till dig i Sverige, även om du får uppehållstillstånd för studier.

Läs mer om uppehållstillstånd för föräldrar till ensamkommande barn

För att din make/maka/registrerade partner ska kunna få uppehållstillstånd på anknytning till dig krävs att:

 • du har flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande
 • ni båda är över 21 år (undantag kan göras om ni har gemensamma barn)
 • ni har levt tillsammans innan du flydde till Sverige.

Läs mer om familjeåterförening

Frågor och svar om uppehållstillståndskort (UT-kort)

UT-kortet kommer att skickas till den adress som finns registrerad hos Migrationsverket. Det är viktigt att du talar om till vilken adress du vill få kortet skickat när du lämnar foto och fingeravtryck till kortet. Ditt namn måste finnas på dörren eller brevlådan. Om Migrationsverket saknar en svensk postadress till dig kommer ditt uppehållstillståndskort att skickas till ett av Migrationsverkets kontor. Då får du hämta kortet där.

Ta med dig ditt beslut om uppehållstillstånd till receptionen.

Sidan senast uppdaterad: 2021-03-08

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?