Frågor och svar om uppehållstillstånd för gymnasiestudier

På denna sida hittar du vanliga frågor och svar om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå, för personer som har sökt asyl i Sverige. Det gäller både den så kallade gymnasielagen, och den så kallade nya gymnasielagen.

Frågor och svar om att förlänga uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier
 • Hur ansöker jag om förlängt uppehållstillstånd för gymnasiestudier?

  Om du har fått ett brev med en kod kan du ansöka om förlängt uppehållstillstånd på webben. Koden skickas till dig cirka två månader innan ditt nuvarande uppehållstillstånd slutar gälla. Du ska inte ansöka om förlängning tidigare än så. Om du inte har möjlighet att ansöka på webben ska du skriva ut ansökningsblanketten och skicka den till Migrationsverket med post.

  Förutom webbansökan eller ansökningsblanketten ska du skicka in bilagor som visar att du uppfyller kraven. Om du studerar i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, Komvux eller Särvux ska du skicka in din individuella studieplan. Om du studerar på folkhögskola ska du lämna in motsvarande planeringsdokument. Du får detta dokument av din skola.

  Studieplanen eller planeringsdokumentet ska visa

  • att du har påbörjat studierna
  • vilken typ av utbildning du läser
  • att du studerar på heltid, eller anledningen till att du studerar på deltid
  • hur länge utbildningen pågår, det vill säga vilket datum utbildningen slutar.

  Om du läser på en yrkesutbildning, ett så kallat yrkespaket, är det viktigt att det står i studieplanen vilken yrkesinriktning utbildningen har och att syftet är att du ska kunna arbeta när du har avslutat utbildningen.

  Läs om hur du ansöker om förlängt uppehållstillstånd

 • När måste jag ansöka om att förlänga mitt uppehållstillstånd för gymnasiestudier och hur gör jag det?

  Du måste ansöka om förlängning innan det uppehållstillstånd du har slutar gälla, men tidigast två månader innan.

  Om du har fått ett brev med en kod kan du ansöka om förlängning av ditt uppehållstillstånd på webben. Om du inte har någon kod måste du skriva ut ansökningsblanketten och skicka den med post till Migrationsverket.

  Webbansökan och ansökningsblankett för förlängt uppehållstillstånd

 • Kan jag uppge både asylskäl och gymnasiestudier när jag ansöker om förlängning?

  Ja, du kan kryssa för flera skäl samtidigt när du ansöker om förlängt uppehållstillstånd.

  Om du fortfarande har skyddsbehov kan du få ett längre uppehållstillstånd än vad du annars skulle ha fått, om du uppfyller kraven tillstånd på grund av gymnasiestudier.

  Om du inte uppfyller kraven för tillstånd på grund av gymnasiestudier kan du ändå få fortsatt uppehållstillstånd om du fortfarande behöver skydd i Sverige.

  Om du inte längre har skyddsbehov kan du ändå få förlängt uppehållstillstånd om du uppfyller alla kraven för uppehållstillstånd på grund av studier.

 • Kan jag ansöka om permanent uppehållstillstånd på grund av att jag kan försörja mig själv när jag är klar med utbildning på introduktionsprogram? Jag är under 25 år gammal.

  Nej. Studier på introduktionsprogram räknas inte som slutförda studier, vilket krävs för att få ett permanent uppehållstillstånd för den som är under 25 år. Då måste du fortsätta dina studier på gymnasial nivå.

  Som slutförd utbildning räknas:

  • studier på ett nationellt program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan
  • heltid på motsvarande utbildning på gymnasienivå på folkhögskola, Komvux eller Särvux,
  • ett så kallat yrkespaket, det vill säga en yrkesinriktad utbildning som syftar till att underlätta etablering på arbetsmarknaden och ges inom ramen för ett introduktionsprogram i gymnasieskolan eller på heltid på en sammanhållen yrkesutbildning på Komvux eller Särvux.

  Läs mer på Skolverkets webbplats om utbildningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Jag fick tillstånd i 13 månader enligt nya gymnasielagen. Vad krävs för att jag ska få förlängt uppehållstillstånd?

  Du som fick uppehållstillstånd enligt den så kallade nya gymnasielagen måste visa att du har påbörjat dina studier under tiden för ditt första uppehållstillstånd. Det visar du genom att skicka in ett studieintyg eller motsvarande planeringsdokument.

  Migrationsverket behöver veta

  • att du har påbörjat studierna
  • vilken typ av utbildning du läser
  • att du studerar på heltid, eller anledningen till att du studerar på deltid
  • hur länge utbildningen pågår, det vill säga vilket datum utbildningen slutar.

  Om något av detta inte står i din individuella studieplan eller planeringsdokument kan du komplettera med andra dokument, till exempel ett läkarintyg eller annat dokument som förklarar varför du inte studerar på heltid.

  Om du läser på en yrkesutbildning, ett så kallat yrkespaket, är det viktigt att det står i studieplanen vilken yrkesinriktning utbildningen har och att syftet är att du ska kunna arbeta efter avslutad utbildning.

  Läs om hur du ansöker om förlängt uppehållstillstånd

 • Kan jag få ett arbetstillstånd istället för ett uppehållstillstånd för gymnasiestudier när jag ansöker om förlängning?

  För att kunna få ett permanent uppehållstillstånd som anställd efter att ha haft ett uppehållstillstånd för gymnasiestudier måste du som är under 25 år ha slutfört en gymnasieutbildning. Introduktionsprogram räknas inte som slutförd gymnasieutbildning i detta fall.

  Om du har fyllt 25 år finns inte något krav på att du har slutfört en gymnasieutbildning.

 • Om jag inte hinner avsluta utbildningen inom den planerade tiden, kan jag få längre uppehållstillstånd för att avsluta mina studier?

  Ja, under vissa förutsättningar kan du få förlängt uppehållstillstånd för att avsluta dina studier. Du ska skicka in en ny individuell studieplan eller motsvarande planeringsdokument som visar vad du studerar, att du studerar på heltid och när utbildningen beräknas vara klar.

  Du behöver också förklara varför du inte hann bli klar med din utbildning som beräknat. Det kan till exempel bero på att du har varit sjuk eller att du inte fick godkänt på alla dina kurser trots heltidsstudier, och därför behöver mer tid på dig.

  Om något av det som Migrationsverket behöver veta inte står i studieplanen eller planeringsdokumentet måste du lämna in ett annat intyg där det framgår.

  Ansök om förlängt uppehållstillstånd

 • Får jag stanna i Sverige efter att jag har läst färdigt gymnasiet?

  Efter avslutade gymnasiestudier kan du ha rätt till förlängt uppehållstillstånd i upp till sex månader efter slutförd utbildning. Syftet med detta tillstånd är att du ska få tid på dig att hitta ett arbete. När du ansöker om förlängt uppehållstillstånd av den anledningen ska du skicka in ett intyg som visar vilket datum du blev klar med din utbildning.

  Om du inte hinner få ditt examensbevis innan du måste ansöka om förlängt uppehållstillstånd kan du i stället skicka in ett intyg som visar att du snart kommer att slutföra dina studier. När du har slutfört dina studier kan du komplettera din ansökan genom att skicka in ett nytt intyg som visar vilket datum du blev klar.

  Om du börjar arbeta och kan försörja dig själv innan det nya tillståndet tar slut har du möjlighet att ansöka om permanent uppehållstillstånd. Du måste ansöka om permanent uppehållstillstånd innan ditt tillfälliga uppehållstillstånd slutar gälla.

 • Jag har 13 månader uppehållstillstånd för gymnasiestudier och läser på introduktionsprogram. Kan jag ansöka om förlängning?

  Ja, om det är första gången som du ansöker om förlängning av uppehållstillstånd för gymnasiestudier går det bra. Om du läser på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan kan du få uppehållstillstånd som är giltigt i tretton månader. Ett sådant uppehållstillstånd kan du bara få två gånger, oavsett vad som var grunden för till första uppehållstillstånd.

  Kom ihåg att studier på introduktionsprogram inte räknas som slutförda studier vilket krävs för att få ett permanent uppehållstillstånd för den som är under 25 år och kan försörja sig själv. För att kunna ansöka om det i framtiden måste du först fortsätta dina studier på gymnasial nivå.

Frågor och svar om den så kallade gymnasielagen – generella
 • Hur länge gäller gymnasielagen?

  Den så kallade gymnasielagen är inte en egen lag, utan en del av lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, den så kallade tillfälliga lagen. Den tillfälliga lagen gäller fram till juli 2021.

 • Vad krävs för att jag ska få ett uppehållstillstånd för studier på gymnasienivå?

  Det är många faktorer som påverkar om du kan få uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Reglerna ser olika ut för dig som är asylsökande och för dig som har ett tillfälligt uppehållstillstånd som du vill förlänga. Reglerna ser också olika ut beroende på om du är ett ensamkommande barn, om du studerar på ett nationellt program eller på ett introduktionsprogram och i vissa fall när din första ansökan om asyl inkom.

  Testa om du uppfyller kraven i vår guide

  Läs om hur du ansöker om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå

 • Hur långt uppehållstillstånd kan jag få om jag studerar på gymnasiet?

  Längden på uppehållstillståndet beror bland annat på längden på din utbildning och på om du studerar på ett nationellt program eller ett introduktionsprogram. Man kan få uppehållstillstånd som är giltigt i tretton månader eller upp till fyra år. Man kan också få ett uppehållstillstånd som gäller under utbildningstiden samt sex månader efter att utbildningen är avslutad.

  Om du läser på ett nationellt program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan, på heltid på gymnasienivå på Komvux, Särvux eller folkhögskola, eller ett så kallat yrkespaket, får du ett uppehållstillstånd som är giltigt utbildningens planerade längd samt ytterligare sex månader. Därför behöver Migrationsverket ha ett planerat slutdatum för dina studier att utgå ifrån när vi bestämmer längden för ditt uppehållstillstånd. Beroende på var du är i dina studier, och hur lång tid du har kvar, kommer alltså tillståndstiden att bli olika lång.

  Om du läser på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan kan du få uppehållstillstånd som är giltigt i tretton månader.

 • Får jag arbeta om jag får ett uppehållstillstånd för gymnasiestudier?

  Ja, när du får ett uppehållstillstånd får du oftast samtidigt ett arbetstillstånd. Det står i ditt beslut.

 • Gäller gymnasielagen bara ensamkommande barn?

  Nej, även ungdomar som kom till Sverige tillsammans med sina familjer har möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier. Dessutom kan personer som fyllt 18 men inte 25 år omfattas.

 • Jag har fått avslag på min asylansökan och studerar på gymnasiet, kan jag få uppehållstillstånd?

  Nej, den som har fått ett utvisningsbeslut omfattas inte av bestämmelserna i den så kallade gymnasielagen.

Frågor och svar om den så kallade nya gymnasielagen
 • Vad krävs för att jag ska få uppehållstillstånd enligt den så kallade nya gymnasielagen?

  Det går inte längre att ansöka om detta uppehållstillstånd. Det var möjligt endast från och med den 1 juli 2018 till och med den 30 september 2018. För att få uppehållstillstånd enligt den så kallade nya gymnasielagen skulle följande villkor vara uppfyllda:

  • Du ansökte om asyl första gången den 24 november 2015 eller tidigare. Alternativt att du kom till Sverige innan den 24 november 2015 och uppgav för kommunen som du kom till att du ville söka asyl, men fick asylansökan registrerad hos Migrationsverket först efter den 24 november 2015.
  • Du registrerades som ensamkommande barn vid ansökan och blev anvisad till en kommun som skulle ordna ditt boende.
  • När du fick beslutet om utvisning var du 18 år eller äldre.
  • Du fick vänta mer än 15 månader på att få ett beslut.
  • Du fick ditt beslut om utvisning den 20 juli 2016 eller senare.
  • Du studerar, eller har studerat och har för avsikt att studera på gymnasienivå i Sverige.
  • Du ska befinna dig i Sverige när du ansöker.

  Migrationsverket kontrollerar om du har begått något brott eller om det finns något som pekar på att du skulle kunna utgöra en säkerhetsrisk.

 • När måste man ha börjat studera efter att man fått sitt uppehållstillstånd för enligt den nya gymnasielagen?

  Om du har fått uppehållstillstånd enligt den så kallade nya gymnasielagen måste du börja studera innan ditt tillstånd slutar gälla. Migrationsverket kontrollerar inte att du studerar eller vad du studerar under den första tillståndstiden. Men när det är dags att ansöka om förlängt uppehållstillstånd måste du visa att du har börjat studera på en utbildning som omfattas av reglerna för uppehållstillstånd för studier gymnasial nivå. Det visar du genom att skicka in en individuell studieplan eller motsvarande planeringsdokument.

 • Om jag får ett avslag på min ansökan enligt nya gymnasielagen, kan jag överklaga det?

  Ja, du kan överklaga beslutet som har prövats av Migrationsverket och få ditt ärende prövat i domstol. Information om hur du överklagar står i beslutet. Om du har ett utvisningsbeslut som har börjat gälla och inte längre går att överklaga (fått laga kraft) ska du enligt huvudregeln förbereda dig på att återvända även om ansöker om verkställighetshinder. Om du har ett utvisningsbeslut som inte fått laga kraft får du stanna i Sverige under tiden som ditt överklagande prövas i domstol.

  Läs mer om verkställighetshinder

Frågor och svar om ansökan
 • Vilka intyg behöver jag lämna in för att visa att jag studerar på gymnasiet?

  Om du studerar i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, Komvux eller Särvux ska du lämna in din individuella studieplan. Om du studerar på folkhögskola ska du lämna in motsvarande planeringsdokument. Du får detta dokument av din skola.

  Migrationsverket behöver veta

  • att du har påbörjat studierna
  • vilken typ av utbildning du läser
  • att du studerar på heltid, eller anledningen till att du studerar på deltid
  • hur länge utbildningen pågår, det vill säga vilket datum utbildningen slutar.

  Om något av detta inte står i din individuella studieplan eller planeringsdokument kan du komplettera med andra dokument, till exempel ett läkarintyg eller annat dokument som förklarar varför du inte studerar på heltid.

  Om du läser på en yrkesutbildning, ett så kallat yrkespaket, är det viktigt att det står i studieplanen vilken yrkesinriktning utbildningen har och att syftet är att du ska kunna arbeta efter avslutad utbildning.

 • Jag har ansökt om asyl och studerar på gymnasiet. Hur ska jag göra för att komplettera min ansökan med intyg om gymnasiestudier?

  Om du redan har haft din asylutredning kommer Migrationsverket be dig att komplettera din ansökan genom att skicka in din individuella studieplan eller motsvarande planeringsdokument om du studerar på gymnasial nivå.

  Om du inte har haft din asylutredning kan du ta med dig din individuella studieplan, eller motsvarande planeringsdokument, till utredningen. Studieplanen eller planeringsdokumentet får du från din skola.

  Dokumenten som du lämnar in ska visa vilken typ av utbildning du läser, att du studerar på heltid och när din utbildning beräknas vara klar.

 • Jag har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl och studerar på gymnasiet. Hur ska jag göra nu?

  Du kommer att kunna ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiestudier när du ansöker om förlängning av ditt uppehållstillstånd.

  Läs om hur du ansöker om förlängt uppehållstillstånd

 • Jag har fått ett antagningsbesked till gymnasiet. Kan jag ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiestudier nu?

  Nej, du måste ha påbörjat dina gymnasiestudier när du ansöker om uppehållstillståndet.

Frågor och svar om studierna
 • Vad räknas som studier på gymnasial nivå?

  Med studier på gymnasial nivå, det vill säga studier som kan ligga till grund för ett uppehållstillstånd, menas studier på:

  • Introduktionsprogram i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan
  • Nationellt program i gymnasieskolan eller i gymnasiesärskolan
  • Heltidsstudier på gymnasienivå på folkhögskola
  • Heltidsstudier på gymnasienivå på Komvux eller Särvux
  • Yrkesinriktad utbildning som syftar till att underlätta etablering på arbetsmarknaden och ges inom ramen för ett introduktionsprogram i gymnasieskolan, ett så kallat yrkespaket
  • Heltidsstudier på en sammanhållen yrkesutbildning på Komvux eller Särvux, ett så kallat yrkespaket

  Läs mer på Skolverkets webbplats om utbildningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Måste jag studera på heltid?

  Ja, i de flesta fall måste du studera på gymnasial nivå på heltid.

  I vissa fall kan du få uppehållstillstånd trots att du studerar på deltid. Då behöver du lämna in dokument som förklarar varför du inte studerar på heltid. Det gäller till exempel vid sjukdom, funktionsnedsättning eller om du behöver komplettera en utländsk utbildning med enstaka kurser. Det kan även bli aktuellt om du studerar på gymnasial nivå men läser någon enstaka kurs på grundläggande nivå. Studier på deltid kan också godtas om du läser på ett så kallat yrkespaket och samtidigt arbetar – då ställs även vissa särskilda krav på den anställningen.

 • Behöver jag uppnå vissa studieresultat för att få ha kvar mitt uppehållstillstånd?

  Ja, om du beviljas ett uppehållstillstånd som gäller mer än 13 månader ska du varje år redovisa att du har deltagit aktivt i dina studier. Migrationsverket kontaktar dig när det är dags att redovisa detta. Om du studerar på gymnasieskola, gymnasiesärskola, Komvux eller Särvux ska du lämna in din individuella studieplan och utdrag ur betygskatalog. Om du läser vid folkhögskola ska du lämna in motsvarande planeringsdokument och du ska även lämna in ditt studieomdöme och intyg om grundläggande behörighet, om du har fått dessa handlingar. Du kan även lämna in andra handlingar som visar att du har deltagit aktivt i dina studier.

  Om du inte lämnar in några handlingar eller inte har deltagit aktivt i dina studier kan Migrationsverket ompröva tiden för ditt uppehållstillstånd eller återkalla uppehållstillståndet.

 • När räknas det som man har slutfört sina studier?

  Om du studerar på ett nationellt program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola har du fullföljt din utbildning när du har ett examensbevis eller studiebevis om minst 2 500 gymnasiepoäng.

  För en utbildning på gymnasial nivå inom Komvux eller Särvux har du fullföljt din utbildning när du har ett examensbevis om minst 2400 gymnasiepoäng.

  Om du studerar på folkhögskolans allmänna kurs har du fullföljt din utbildning om du har ett utfärdat intyg om grundläggande omfattningskrav motsvarande tre år på gymnasieskola.

  Om du läser ett yrkespaket är utbildningen fullföljd när du har avslutat den i enlighet med din individuella studieplan. Detta kan du visa exempelvis genom gymnasieintyg eller utdrag ur betygskatalogen med en bilaga där det framgår vilket eller vilka yrkesområden som den sammanhållna yrkesutbildningen är avsedd för.

 • Kan byta utbildning under tillståndstiden? Påverkar det min möjlighet att få förlängt uppehållstillstånd?

  Det beror på vilken utbildning du läser. Om du läser ett yrkespaket kan du inte byta utbildning och ha kvar uppehållstillståndet. Däremot går det att byta till ett yrkespaket från en annan studieform, eller mellan andra studieformer. Det är viktigt att du fortsätter att aktivt studera utan uppehåll.

Frågor och svar om det så kallade yrkespaketet
 • Vad är ett yrkespaket?

  Ett yrkespaket är en yrkesinriktad utbildning som syftar till att underlätta etablering på arbetsmarknaden och som ges inom ramen för ett introduktionsprogram i gymnasieskolan eller på heltid på en sammanhållen yrkesutbildning inom Komvux eller Särvux.

  Yrkesutbildningar som tillhandahålls av andra utbildningsanordnare omfattas inte, och sådana studier kan alltså inte ligga till grund för ett uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå.

 • Vilka yrkesinriktade utbildningar på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan leder till att jag kan få uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå?

  Skolverket har tagit fram exempel på nationella yrkespaket. Studier på en sådan utbildning räknas som studier på gymnasial nivå. En del skolor erbjuder också egna varianter av yrkesinriktade utbildningar. I bilagorna som du lämnar in tillsammans med din ansökan måste det tydligt framgå att utbildningen du läser har som mål att du ska kunna få ett jobb i Sverige. Det kan också handla om att utbildningen leder till en viss yrkeskompetens.

  Eftersom yrkesinriktade utbildningar i gymnasieskolan och sammanhållna yrkesutbildningar inom Komvux eller Särvux anpassas till dina kunskaper och behov blir den individuella studieplanen som du lämnar in avgörande för att Migrationsverket ska kunna se vad det är för utbildning du läser. Vid behov kan den kompletteras med annat underlag från skolan, exempelvis en utbildningsplan, där målet med utbildningen står med. Migrationsverket kontaktar dig eller din skola om vi behöver mer information.

 • Jag läser en yrkesutbildning på Komvux. Kan jag få uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå trots att några av kurserna jag läser är på grundläggande nivå?

  Om du studerar på en sammanhållen yrkesutbildning inom Komvux kan du få uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå om du läser på heltid. Det bör stå i din individuella studieplan att studierna är på heltid. Det finns dock möjlighet för Migrationsverket att göra undantag när de yrkeskurser du går kombineras med kurser på grundläggande nivå. Det går bra om det är enstaka kurser du studerar på grundläggande nivå. Det är viktigt att det i sådana fall framgår varför du behöver läsa den mer grundläggande kursen bilagorna du skickar till Migrationsverket.

 • Kan man studera sfi samtidigt som man läser på en sammanhållen yrkesutbildning på Komvux?

  Migrationsverket kan göra undantag från kravet på studier på heltid på gymnasial nivå för den som läser någon enstaka kurs på grundläggande nivå. Det kan gälla dig som läser svenska som andraspråk. Undantag från kravet på studier på heltid kan även gälla dig som läser svenska för invandrare (sfi). Det är viktigt att det i så fall också står i din individuella studieplan.

 • När anser Migrationsverket att en utbildning på ett yrkespaket är fullföljd?

  Utbildningen är fullföljd när du har avslutat utbildningen i enlighet med din individuella studieplan.

  På samma sätt som den individuella studieplanen är ett viktigt underlag för att avgöra om en utbildning är ett yrkespaket, är alltså den individuella studieplanen ett viktigt underlag för att avgöra om en sådan utbildning har fullföljts.

  Detta kan du visa exempelvis genom gymnasieintyg eller utdrag ur betygskatalogen med en bilaga där det framgår vilket eller vilka yrkesområden som den sammanhållna yrkesutbildningen är avsedd för.

  Du behöver visa att du har fullföljt din utbildning om du vill ansöka om förlängt uppehållstillstånd för att söka jobb, eller om du är under 25 år och vill ansöka om permanent uppehållstillstånd därför att du kan försörja dig själv som anställd eller egen företagare.

  Mer information finns hos Skolverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor och svar om boende, ekonomiskt stöd och sjukvård
 • Hur blir det med boende om jag får uppehållstillstånd för gymnasiestudier?

  Du ansvarar själv för att ordna ditt boende.

 • Har jag som sökt uppehållstillstånd för gymnasiestudier rätt till sjukvård eller LMA-kort?

  Vissa personer som bodde på ett av Migrationsverkets boenden fick bo kvar där när de fick uppehållstillstånd enligt den så kallade nya gymnasielagen. De var då fortfarande inskrivna på en mottagningsenhet och fick behålla sina LMA-kort. Den som har ett giltigt LMA-kort har rätt till vård som asylsökande, även om han eller hon har ett svensk personnummer också.

  Om du har blivit utskriven från mottagningsenheten och inte längre har ett giltigt LMA-kort, så har du inte längre rätt till vård som asylsökande.

  Om du har sökt uppehållstillstånd för studier för första gången efter ett avslag på din ansökan om asyl räknas du som tillståndssökande, inte asylsökande. Det betyder att du får vård på samma villkor som tredjelandsmedborgare som är i Sverige som turister; landstingen/regionerna ska erbjuda icke subventionerad omedelbar (akut) vård om de vistas i landstinget. Du måste med andra ord själv betala det som sjukvården säger att det kostar.

  Om du har haft uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå och ansökt om förlängt uppehållstillstånd innan tillståndet gick ut har du rätt till vård för samma pris som personer med uppehållstillstånd eller svenskt medborgarskap.

 • Vilket ekonomiskt stöd (pengar) kan jag få medan jag väntar på mitt beslut om uppehållstillstånd?

  Om du har ansökt om uppehållstillstånd enligt gymnasielagen eller den så kallade nya gymnasielagen och dessutom väntar på att få beslut i ditt asylärende eller att det ska prövas av domstol, har du rätt till dagersättning. Den betalas ut av Migrationsverket.

  Läs mer om dagersättning

 • Vilket ekonomiskt stöd (pengar) kan jag få när jag har fått uppehållstillstånd för gymnasiestudier?

  Du kan ansöka om ekonomiskt stöd från CSN. Om du är under 20 kan ha rätt till ett ekonomiskt stöd som heter studiehjälp, och du som är över 20 kan ansöka om studiestöd.

  Om du har svårt att klara ditt uppehälle är det ytterst kommunen (socialtjänsten) där du befinner dig som får pröva om du har rätt till försörjningsstöd.

  Läs om ekonomiskt stöd från CSNlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor och svar om familj
 • Kan mina föräldrar komma till Sverige när jag har fått uppehållstillstånd för gymnasiestudier?

  Du har möjlighet att återförenas med din närmaste familj om du har flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande För att kunna återförenas med dina föräldrar krävs då att du är under 18 år.

  Om du har fått avslag på din asylansökan och har fått ett utvisningsbeslut har din familj inte möjlighet att få uppehållstillstånd för att flytta till dig i Sverige, även om du får uppehållstillstånd för studier.

  Läs mer om uppehållstillstånd för föräldrar till ensamkommande barn

 • Kan min maka/make/registrerade partner få uppehållstillstånd på anknytning till mig om jag får uppehållstillstånd för att jag läser på gymnasiet?

  För att din make/maka/registrerade partner ska kunna få uppehållstillstånd på anknytning till dig krävs att:

  • du har flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande
  • ni båda är över 21 år (undantag kan göras om ni har gemensamma barn)
  • ni har levt tillsammans innan du flydde till Sverige.

  Läs mer om familjeåterförening

Frågor och svar om uppehållstillståndskort (UT-kort)
 • Jag har fått uppehållstillstånd, men jag saknar fast adress. Vart kommer mitt UT-kort att skickas?

  UT-kortet kommer att skickas till den adress som finns registrerad hos Migrationsverket. Det är viktigt att du talar om till vilken adress du vill få kortet skickat när du lämnar foto och fingeravtryck till kortet. Ditt namn måste finnas på dörren eller brevlådan. Om Migrationsverket saknar en svensk postadress till dig kommer ditt uppehållstillståndskort att skickas till ett av Migrationsverkets kontor. Då får du hämta kortet där.

 • Migrationsverket har dragit in mitt LMA-kort, hur ska jag kunna legitimera mig när jag ska hämta ut UT-kortet?

  Ta med dig ditt beslut om uppehållstillstånd till receptionen.