Andra sorters studier

Om du vill gå en utbildning i Sverige som inte är på ett universitet, en högskola, ett internationellt gymnasium eller en folkhögskola behöver du ha uppehållstillstånd om utbildningen är längre än tre månader. Tillståndet ska vara klart innan du reser till Sverige.

För studier som varar kortare tid än tre månader måste medborgare i vissa länder ha visum. Särskilda regler gäller för dig som är EU-medborgare.

Länder vars medborgare måste ha visum till Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om att ansöka om visum under Besöka Sverige

Regler för EU-medborgare

Reglerna gäller för studier som inte är på ett universitet, en högskola, ett internationellt gymnasium eller en folkhögskola. Det kan vara till exempel bibelstudier och liknande religiösa studier, studier vid Folkuniversitet eller Världssjöfartsuniversitetet, uppdragsutbildningar, kompletteringsutbildningar för legitimationsyrken och förutbildningar för behörighet till högskoleutbildning.

Krav för uppehållstillstånd

För att få tillstånd ska du

 • ha ett giltigt pass
 • ha fyllt 18 år
 • vara antagen till heltidsstudier som ska pågå högst ett år
 • ha en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige
 • ha tillräckligt med pengar för kunna försörja dig under den tid som du söker uppehållstillstånd för.

Du får inte uppehållstillstånd för studier som

 • kräver att du är fast bosatt i Sverige
 • är inriktade på fortsatta studier eller verksamhet i Sverige. Det gäller inte när du ska läsa en förutbildning för att få behörighet till en högskoleutbildning eller när du ska gå en kompletteringsutbildning för att bli behörig för att arbeta inom ett yrke som kräver legitimation.

För att du ska få ett beslut i tid till att utbildningen startar, är det viktigt att du ansöker om uppehållstillstånd direkt när du har fått ditt antagningsbesked.

Svenska institutets webbplats Study in Swedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du får inte arbeta utan arbetstillstånd under studietiden.

Läs mer om att ansöka om arbetstillstånd

Längre än ett år i vissa fall

För vissa yrkesinriktade utbildningar, uppdragsutbildningar och vid studier på Världssjöfartsuniversitetet i Malmö kan du få uppehållstillstånd för studier som pågår längre än ett år. Kontakta Migrationsverket om du har frågor om vad som gäller för just din utbildning.

Du måste kunna försörja dig

Försörjningskravet för dig som har ansökt under år 2017 är minst 8 064 kronor per månad. För ansökningar som kommer in till Migrationsverket den 1 januari 2018 eller senare är försörjningskravet minst 8 190 kronor per månad.

Om du ska studera i ett år eller mer, ska du visa att din försörjning är tryggad för tio månader per år. Kan du visa att du får fri bostad och/ eller mat genom universitetet, högskolan eller en organisation som arbetar för internationellt utbyte, kan beloppet per månad minskas. För ansökningar som har kommit in under år 2017 minskas månadsbeloppet med 1 568 kronor per månad för fri mat och 1 568 kronor per månad för fri bostad. För ansökningar som kommer in till Migrationsverket den 1 januari 2018 eller senare minskas månadsbeloppet  med 1 592,50 kr per månad för fri mat och 1 592,50 kronor per månad för fri bostad.

Du måste visa att du har försörjningen tryggad för den tid som du söker uppehållstillstånd för. Det innebär att du måste visa att du har pengar tillgängliga genom egna banktillgångar, stipendium eller liknande, som exempelvis studiemedel från hemlandet.

Med egna banktillgångar menas att du har pengar på ett konto som tillhör dig och som bara du och din eventuella make eller maka kan ta ut pengar ifrån. Det ses inte som egna banktillgångar om du delar kontot med till exempel dina föräldrar eller en släkting. Migrationsverket godkänner inte heller att någon annan (till exempel en släkting eller ett företag) står som sponsor för din försörjning under din vistelse i Sverige, om inte pengarna finns på ditt eget konto. Kredit, fonder eller aktier räknas inte som egna banktillgångar.

Om du kommer att få stipendium eller liknande (till exempel studiemedel) ska du skicka med nyligen utfärdat dokument i ditt namn med uppgift om månadsbelopp. Av dokumentet ska även framgå vilken tid du kommer att få stipendium utbetalat och hur mycket av pengarna som kommer att vara tillgängliga för din försörjning.

Om du är doktorand och kommer att få utbildningsbidrag eller lön för anställning som doktorand ska detta framgå av ett anställningsbevis eller studieintyg. Studieintyget utfärdas av lärosätet (se Checklista för intyg gällande ett första tillstånd för doktorandstudier).

Checklista för intyg gällande ett första tillstånd för doktorandstudierPDF

Om du kan visa att du får fri bostad och/ eller mat genom universitetet, högskolan eller en organisation som arbetar för internationellt utbyte, kan beloppet per månad minskas. För ansökningar som har kommit in till Migrationsverket under år 2017 minskas månadsbeloppet med 1 568 kronor per månad för fri mat och 1 568 kronor per månad för fri bostad. För ansökningar som har kommit in den 1 januari 2018 eller senare minskas månadsbeloppet med 1 592,50 kronor per månad för fri mat och 1 592,50 kronor per månad för fri bostad.

Exempel på försörjningskravet

Studietid

Du måste minst ha

Din make, maka eller sambo måste minst ha

Om du har ett barn krävs minst

6 mån.

49 140 kronor (6 x 8 190 kronor)

21 000 kronor (6 x 3 500 kronor)

12 600 kronor (6 x 2 100 kronor)

12 mån.

81 900 kronor (10 x 8 190 kronor)

42 000 kronor (12 x 3 500 kronor)

25 200 kronor (12 x 2 100 kronor)

13 mån.

90 090 kronor (11 x 8 190 kronor)

45 500 kronor (13 x 3 500 kronor)

27 300 kronor (13 x 2 100 kronor)

Så ansöker du

Du kan ansöka om uppehållstillstånd på webben. Tillståndet ska vara klart innan du reser till Sverige.

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för uppehållstillstånd

Det här ska du skicka med din ansökan

Du ska skicka med

 • kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland
 • antagningsbesked som visar att du är antagen till studier på heltid
 • intyg om att du efter förutbildningen kommer att vara formellt behörig till den efterföljande högskoleutbildningen (gäller dig som ska studera på en förberedande utbildning för att få behörighet till en högskoleutbildning)
 • beslut från Socialstyrelsen om prövning av din utländska utbildning (gäller dig som ska gå en kompletteringsutbildning för att bli behörig för att arbeta inom ett yrke som kräver legitimation)
 • kopia på dokument som visar att du har en heltäckande sjukförsäkring som gäller under hela den planerade vistelsen i Sverige
 • kontoutdrag från din bank som styrker att du har egna pengar för din försörjning. Kontoutdraget, som du ska bifoga ansökan, bör vara daterat i anslutning till ansökningstillfället och vara översatt till engelska, eller
 • dokument utfärdat i ditt namn som visar att du har fått stipendium eller liknande (till exempel studiemedel) med uppgift om månadsbelopp samt under vilken tid du får pengarna
 • ett komplett ifyllt frågeformulär (blankett nummer 105031W_A vid en förstagångsansökan och blankett nummer 105031W_B vid en förlängningsansökan) om du ansöker via webben
 • ett komplett ifyllt ansökningsformulär (blankett nummer 112011 vid en förstagångsansökan och blankett nummer 114011 vid en förlängningsansökan) om du ansöker via en pappersansökan.

Kontrollera vad ambassaden eller generalkonsulatet kräver

Observera att den ambassad eller det generalkonsulat där du lämnar in din ansökan kan kräva ytterligare dokument. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet för mer information.

Svenska ambassaders och generalkonsulats webbplatserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Din familj kan få tillstånd i vissa fall

Din familj kan få tillstånd för samma tid som du om du ska studera på en uppdragsutbildning, en förberedande utbildning för högskolestudier eller en kompletteringsutbildning för att bli behörig för att arbeta inom ett yrke som kräver legitimation. Det gäller också dig som ska studera på Världssjöfartsuniversitetet i Malmö.

Som familjemedlem räknas maka, make, sambo, registrerad partner och ogifta barn under 18 år. Ni måste ha bott tillsammans utanför Sverige för att ni ska räknas som sambo.

För att din familj ska kunna få tillstånd krävs att

 • familjens försörjning är tryggad under hela den planerade tiden i Sverige
 • de har giltiga pass.

Försörjningskravet under hela vistelsetiden är 3 500 kronor per månad för maka, make eller sambo och 2 100 kronor per månad för varje barn.

Om du och din familj ska ansöka om uppehållstillstånd samtidigt ansöker du för dem i din egen webbansökan.

Du ska skicka med

 • kopior av de sidor i dina familjemedlemmars pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om de har tillstånd att bo i andra länder än sitt hemland. Om deras pass är på väg att gå ut bör de förlänga det eftersom de inte kan få tillstånd för längre tid än deras pass är giltigt
 • dokument, exempelvis kontoutdrag från bank, som styrker att deras försörjning är tryggad
 • kopia av vigselbevis, äktenskapsbevis eller motsvarande (gäller gifta par och registrerad partner)
 • folkbokföringsbevis, hyreskontrakt, köpebevis för bostad eller andra dokument som visar att ni har bott tillsammans i hemlandet (gäller sambor)
 • kopia på dokument som visar att de har en heltäckande sjukförsäkring som gäller under hela den planerade vistelsen i Sverige

Om din familj ska ansöka efter dig kan de göra en egen webbansökan.

Läs mer om hur familjen gör en egen webbansökanlänk till annan webbplats


Kortare handläggningstid för komplett ansökan

För att Migrationsverket ska kunna fatta beslut i ditt ärende krävs det att alla uppgifter är ifyllda och alla nödvändiga dokument finns med. Det innebär att handläggningstiden blir kortare om allt som krävs finns med från början än om ansökan kompletteras i efterhand.

Observera att Migrationsverket i vissa fall kan behöva utreda ansökan ytterligare även om alla uppgifter är ifyllda och alla dokument har skickats med.

Tid till beslut

För att få en uppfattning om hur lång tid du behöver vänta på ditt beslut kan du besöka sidan Tid till beslut. Observera att genomsnittstiden som visas på sidan beräknas utifrån tidigare avgjorda ärenden i samma kategori. Tiden kan variera från ansökan till ansökan.

När vi har tagit emot din ansökan

Om du får tillstånd för mer än tre månader får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat foto på dig och dina fingeravtryck.

Du som behöver visum för att resa till Sverige ska därför besöka den svenska ambassaden eller generalkonsulatet för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck så snart som möjligt. Det är inte alla ambassader som har möjlighet att ta emot dig för att fotografera dig och ta dina fingeravtryck. Kontakta därför alltid ambassaden eller generalkonsulatet före ditt besök för mer information.

Du som inte behöver visum ska besöka Migrationsverket för att lämna fingeravtryck och bli fotograferad efter att du har kommit till Sverige. Ditt tillstånd måste dock vara klart innan du reser till Sverige.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Svenska ambassaders och generalkonsulats webbplatserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontrollera att din ansökan registrerats eller om något beslut fattats i din ansökanöppnas i nytt fönster

Efter beslut

Beslutet skickas till den ambassad eller generalkonsulat som valdes i webbansökan. När du ska hämta ditt beslut ska du ta med ditt pass.

När uppehållstillståndskortet är klart, kommer ambassaden eller generalkonsulatet att lämna ut eller skicka det färdiga kortet till dig. Tänk på att det kan ta upp till fyra veckor att tillverka och leverera kortet till ambassaden eller generalkonsulatet efter det att du har fått ditt beslut. När du reser in i Sverige måste du visa upp uppehållstillståndskortet tillsammans med ett giltigt pass.  

Om du kan resa till Sverige utan visum bör du kunna visa upp en kopia av beslutet när du reser in. Så snart du kan efter att du har kommit till Sverige ska du boka en tid för att lämna fingeravtryck och fotograferas. När ditt uppehållstillståndskort är klart kommer det att skickas till din adress i Sverige.

Uppehållstillståndskortet tillverkas i samband med att beslutet fattas, dock tidigast tre månader innan uppehållstillståndet börjar gälla. Det går inte att skynda på tillverkningen eller leveransen av kortet.

Kontrollera att din ansökan registrerats eller om något beslut fattats i din ansökanöppnas i nytt fönster

Boka tid på Migrationsverket för att lämna fingeravtryck och bli fotograferad om du kan resa utan visum

Information till dig som är nyinflyttad i Sverige med ett uppehållstillstånd

Så länge gäller tillståndet

Du kan få uppehållstillstånd för den tid som dina studier kräver, men aldrig för längre tid än ditt pass är giltigt. Du kan få uppehållstillstånd i högst ett år.

Vanliga tillståndstider

Studietid

Tillståndstid

En hösttermin1 augusti–31 januari följande år
En vårtermin1 januari–30 juni
Två terminer med start på höstterminen1 augusti–30 juni följande år
Två terminer med start på vårterminen1 januari–31 december
Längre tid än två terminer med start på höstterminen1 augusti–31 juli följande år
Längre tid än två terminer med start på vårterminen1 januari–31 december

Tiderna som presenteras i tabellen är generella. Giltighetstiden för ditt uppehållstillstånd hittar du i beslutet från Migrationsverket.

Om Migrationsverket avslår din ansökan

Om Migrationsverket avslår din ansökan kan du överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet. Information om hur du gör finns i ditt beslut.

Vi har för närvarande tekniska problem med vår betaltjänst som gör att inte alla får sina kvitton. Även om du inte får ett kvitto så går betalningen alltid fram.

Vi beklagar eventuella besvär som detta kan orsaka.

Om du inte ansöker på webben

Om du inte kan ansöka på webben fyller du i blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för studerande och doktorander – Förstagångsansökan, nummer 112011 när du ska ansöka för första gången. Om du vill förlänga ditt uppehållstillstånd ska du fylla i Ansökan om uppehållstillstånd för studierande och doktorander – Förlängningsansökan, blankett nummer 114011.

Lämna in blanketten vid en svensk ambassad eller generalkonsulat i det land du bor. På ansökningsblanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet innan du lämnar in ansökan.

Ansökan om uppehållstillstånd för studerande och doktorander – Förstagångsansökan blankett nummer 112011 (på svenska)PDF

Ansökan om uppehållstillstånd för studerande och doktorander – Förlängningsansökan, blankett nummer 114011 (på svenska)PDF

Svenska ambassaders och generalkonsulats webbplatserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om det inte finns någon möjlighet att ansöka i ditt land ska du ansöka på den ambassad eller det generalkonsulat som är närmast det land där du bor. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet innan du lämnar in din ansökan för mer information.

Om du ansöker på en ambassad eller ett generalkonsulat betalar du avgiften när du lämnar in din ansökan. För information om avgift ska du kontakta den aktuella ambassaden eller generalkonsulatet eftersom de inte följer samma avgiftsbestämmelser som Migrationsverket.

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-21

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.