Ändrade regler för dig som ska studera vid uppdrags- och speci­a­li­serings­utbild­ning och dina famil­je­med­lemmar

Du som ska studera vid en uppdrags- eller specialiseringsutbildning och din medsökande familjemedlem kan nu få upp till fyra års uppehållstillstånd i taget, i stället för ett år som det varit tidigare. Dina medsökande familjemedlemmar kan nu också beviljas arbetstillstånd.

Längre tillståndstid

Migrationsverket har ändrat reglerna för hur långt uppehållstillstånd du som ska studera vid en uppdrags- eller specialiseringsutbildning kan få. Tidigare kunde du få som längst ett års tillstånd i taget. Detta har nu ändrats till som längst fyra års tillstånd i taget. Dina medföljande familjemedlemmar kan få tillstånd för samma tid.

Medsökande får nu arbeta under sin vistelse i Sverige

Migrationsverket ändrar också reglerna för möjligheten till arbetstillstånd för medsökande familjemedlemmar. Tidigare beviljades medsökande endast uppehållstillstånd och kunde därför inte arbeta under sin vistelse i Sverige. Ändringen innebär att medsökande nu kan få ett arbetstillstånd för samma tid som uppehållstillståndet, om du som studerande har fått ett uppehållstillstånd som är längre än sex månader.

Din medsökande familjemedlem behöver inte ansöka om arbetstillståndet separat utan detta kommer att prövas vid ansökan om uppehållstillstånd.