Resa från Sverige

Tidsbegränsat eller permanent uppehållstillstånd

Ett uppehållstillstånd kan vara tidsbegränsat, vilket innebär att man får stanna i Sverige en begränsad tid. Om du vill stanna i Sverige efter att tillståndet slutar att gälla ska du ansöka om förlängning. Det är viktigt att ansöka innan tillståndet slutar gälla.

Ett tillstånd kan också vara utan tidsbegränsning, ett så kallat permanent uppehållstillstånd. Det innebär att du har rätt att bo och arbeta i Sverige under obegränsad tid.

Som bevis för ditt uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort. Om du har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd är kortet giltigt lika länge som tillståndet. Om du har permanent uppehållstillstånd gäller kortet i fem år. Därefter behöver du ett nytt kort.

När du reser behöver du visa upp kortet tillsammans med ett giltigt pass.

Du kan läsa på ditt beslut och uppehållstillståndskortet om du har ett tidsbegränsat eller permanent uppehållstillstånd.

Läs mer om uppehållstillståndskort.

Resa med tidsbegränsat uppehållstillstånd

Om du har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och lämnar Sverige kan du resa tillbaka så länge tillståndet är giltigt. Om du har lämnat Sverige bör du kontakta en svensk ambassad eller generalkonsulat för att kontrollera att ditt tillstånd fortfarande är giltigt.

Om ditt uppehållstillstånd har slutat gälla

Om ditt tillstånd inte längre är giltigt ska du ansöka om ett nytt om du vill resa tillbaka till Sverige. Du ansöker ifrån det land du bor i och tillståndet ska vara klart innan du reser till Sverige.

Uppehållstillstånd för att bo med någon i Sverige

Uppehållstillstånd för studier

Uppehållstillstånd för arbete

Resa med permanent uppehållstillstånd

Om du har permanent uppehållstillstånd kan du vara borta från Sverige i upp till ett år och behålla ditt uppehållstillstånd. Om du är borta längre eller om du planerar att bosätta dig i ett annat land kan Migrationsverket återkalla ditt uppehållstillstånd. Om du däremot gör en anmälan om att få behålla ditt permanenta uppehållstillstånd kan du vara borta från Sverige i upp till två år. Din anmälan ska ha kommit in till Migrationsverket senast en vecka innan du flyttar till ett annat land. Om du inte bosätter dig i Sverige på nytt efter två år kan ditt uppehållstillstånd komma att återkallas.

Anmäl om att få behålla ditt permanenta uppehållstillstånd

För att anmäla om att få behålla ditt permanenta uppehållstillstånd fyller du i blanketten Anmälan om att få behålla permanent uppehållstillstånd, nummer 186011. Skicka blanketten till migrationsverket@migrationsverket.se eller till

Migrationsverket
601 70 Norrköping

Din anmälan ska ha kommit in till Migrationsverket senast en vecka innan du flyttar till ett annat land. Om din resa blir inställd ska du meddela Migrationsverket om detta senast den dagen du först hade tänkt resa.

Anmälan om att få behålla permanent uppehållstillstånd, blankett nummer 186011 (på svenska)PDF

Notification of desire to retain permanent residence permit, form number 187011 (på engelska)PDF

Om ditt uppehållstillstånd slutat gälla

Om ditt tillstånd inte längre är giltigt ska du ansöka om ett nytt om du vill resa tillbaka till Sverige. Du ansöker på en svensk ambassad eller generalkonsulat i det land du bor och tillståndet ska vara klart innan du reser till Sverige.

Om du tidigare har haft permanent uppehållstillstånd och ansöker om uppehållstillstånd på nytt för att du tidigare har bott i Sverige tittar Migrationsverket på vilken anknytning du har till Sverige. Migrationsverket tittar också på hur länge du har bott i Sverige och hur länge du har bott i något annat land. Kontakta den svenska ambassaden eller generalkonsulatet för mer information om hur du ansöker och vad som gäller om du tidigare har haft permanent uppehållstillstånd.

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-21

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.