Efter beslut om uppehållstillstånd för studier

Beslutet skickas till den ambassad eller generalkonsulat där du lämnade in din ansökan eller den du skrev i din webbansökan. När du ska hämta ditt beslut ska du ta med ditt pass.

Uppehållstillståndskort

Du som har fått tillstånd för längre tid än tre månader får ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat ett foto på dig och dina fingeravtryck.

Om du behöver visum

Om du behöver visum för att resa till Sverige och inte blev fotograferad och lämnade fingeravtryck när du ansökte ska du besöka ambassaden eller generalkonsulatet för att göra det nu. Det är inte alla ambassader eller generalkonsulat som har möjlighet att ta emot dig för att fotografera dig och ta dina fingeravtryck. Kontakta därför alltid ambassaden eller generalkonsulatet före ditt besök för mer information.

När kortet är klart, kommer ambassaden eller generalkonsulatet att lämna ut eller skicka det till dig. Observera att det kan ta upp till fyra veckor efter det att du har fått ditt beslut att tillverka kortet och leverera det till ambassaden eller generalkonsulatet. När du reser in i Sverige ska du visa upp kortet tillsammans med ett giltigt pass.

Svenska ambassaders och generalkonsulats webbplatserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du kan resa utan visum

Om du kan resa till Sverige utan visum bör du kunna visa upp en kopia av beslutet när du reser in. Så snart du kan efter att du har kommit till Sverige ska du boka tid hos Migrationsverket för att lämna fingeravtryck och fotograferas. När ditt uppehållstillståndskort är klart kommer det att skickas till din adress i Sverige.

Uppehållstillståndskortet tillverkas i samband med att beslutet fattas, dock tidigast tre månader innan uppehållstillståndet börjar gälla. Det går inte att skynda på tillverkningen eller leveransen av kortet.

Boka tid på Migrationsverket för uppehållstillståndskort om du kan resa till Sverige utan visum

Läs mer om uppehållstillståndskort

Så länge gäller tillståndet

Du kan få uppehållstillstånd för den tid som dina studier kräver, men aldrig för längre tid än ditt pass är giltigt. Även om du har blivit antagen till flera års studier kan du vanligtvis få uppehållstillstånd för högst ett år i taget. Doktorander kan få uppehållstillstånd för två år i taget. Ska du fortsätta studera i Sverige efter att ditt tillstånd har gått ut lämnar du in en ansökan om att förlänga ditt uppehållstillstånd. Du bör ansöka om förlängning innan ditt nuvarande tillstånd går ut.

Läs mer om att förlänga ett uppehållstillstånd

Viktigt om försäkring

Du behöver ha en försäkring som täcker kostnader som kan uppstå vid sjukdom och olycksfall när du bor i Sverige. Om du är folkbokförd omfattas du av den svenska socialförsäkringen. Om du inte är folkbokförd är det viktigt att du skaffar en egen sjukförsäkring.

För att bli folkbokförd krävs i regel att du har beviljats minst ett års uppehållstillstånd i Sverige och att du planerar att bo här i ett år eller längre.

Läs mer om folkbokföring på Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du får arbeta

Du får arbeta under samma tid som du har uppehållstillstånd. Du behöver inte ha ett särskilt arbetstillstånd. När du söker arbete bör du ta med kopior på dokument som visar att du har rätt att vara och arbeta i Sverige. Ta också med ditt uppehållstillståndskort. Arbetsgivaren vill veta hur länge du har rätt att arbeta i Sverige och om det finns några begränsningar i ditt tillstånd. Den som anställer dig vill ha kopia på dokumenten och kommer att underrätta Skatteverket om att du anställts.

Migrationsverket kan återkalla ett tillstånd

Ditt tillstånd kan återkallas om du i din ansökan uppgav oriktiga uppgifter eller inte berättade om något som hade betydelse för ditt uppehållstillstånd. Tillståndet kan också återkallas om de villkor som du tidigare uppfyllt inte längre är uppfyllda, till exempel om du inte längre studerar.

Om Migrationsverket avslår din ansökan

Om Migrationsverket avslår din ansökan kan du överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet. Information om hur du gör finns i ditt beslut.

Om du befinner dig i Sverige och får avslag på din ansökan

Om Migrationsverket avslår din ansökan om uppehållstillstånd betyder det att du inte har rätt till uppehållstillstånd i Sverige. Du kan välja att acceptera eller överklaga beslutet. Även om du väljer att överklaga ska du planera för att återvända till ditt hemland eller det land där du har rätt att vistas.

Migrationsverket skickar beslutet

När Migrationsverket meddelar dig beslutet kan verket använda sig av förenklad delgivning. Det går till på följande sätt:

Migrationsverket skickar beslutet i ett vanligt brev till den adress som du har uppgett att du kan nås på. Minst en dag senare skickar Migrationsverket ett kontrollmeddelande till dig om att beslutet har skickats. Detta görs för att säkerhetsställa att du har fått det första brevet. Du kommer alltså att få två brev från Migrationsverket, oftast med en dags mellanrum. Du behöver inte meddela Migrationsverket att du har fått breven.

Du anses meddelad om beslutet när två veckor har gått från det att beslutet skickades till dig. Om du inte har fått beslutet utan endast kontrollmeddelandet ska du kontakta Migrationsverket så snart som möjligt.

Överklaga ett beslut om uppehållstillstånd

Om du inte överklagar kommer ditt beslut att börja gälla tre veckor efter att du har tagit del av beslutet. Du kan också visa att du accepterar beslutet genom att skriva under en så kallad nöjdförklaring. När du har skrivit under kan du inte överklaga och du ska förbereda dig för att lämna Sverige.

Om du inte accepterar beslutet har du rätt att överklaga. Du ska skicka ditt överklagande till Migrationsverket. Migrationsverket kommer först att ompröva beslutet. Om verket inte ändrar beslutet prövas ditt överklagande av migrationsdomstolen. Ditt överklagande måste ha kommit till verket innan beslutet börjar gälla, vilket är tre veckor från den dag då du tog del av beslutet.

Läs mer om vad som händer vid avslagsbeslut

Information till dig som är nyinflyttad i Sverige med ett uppehållstillstånd

Glöm inte att spara ditt beslut om uppehållstillstånd. Du kommer att ha användning för det vid kontakten med olika myndigheter och organisationer.

För att folkbokföra dig och för att få ett svenskt personnummer ska du vända dig till Skatteverket.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För att bli inskriven i det sociala trygghetssystemet ska du vända dig till Försäkringskassan.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För frågor om sjukvård kontakta landstinget eller regionen du bor i. Hitta vård i hela landet på 1177 Vårdguiden.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För frågor om att läsa svenska för invandrare (SFI) ska du kontakta den kommun du bor i. Se även webbplatsen för Sveriges kommuner och landsting.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du söker arbete kan du registrera dig hos Arbetsförmedlingen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om studier på högskola eller universitet kan du hitta på Antagning.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller studera.nu.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För frågor om studiemedel CSN, Centrala studiestödsnämnden.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För frågor om körkort kan du vända dig till Transportstyrelsen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För frågor om rösträtt kan du kontakta Valmyndigheten.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om den svenska skolan från Skolverket Om svenska skolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samhällsinformation om Sverige på flera språk finns på Information om Sverige.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer samhällsinformation om Sverige finns på Svenska institutets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länkar till webbsidor, där du kan studera och träna svenska finns på Digitala spårets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UR Nyanländlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en serie program om rättigheter och skyldigheter i Sverige.

Konsumentverkets upplysningstjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan ge tips när du har frågor om köp eller avtal.

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-21

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?