Uppehållstillstånd för att söka arbete eller undersöka möjligheterna att starta eget företag i Sverige

Du som har uppehållstillstånd för studier vid ett universitet eller högskola i Sverige och har slutfört dina studier kan få uppehållstillstånd för att söka arbete eller undersöka möjligheterna att starta eget företag här. Du ska ansöka om uppehållstillstånd medan du är kvar i Sverige.

Krav för att få uppehållstillstånd

För att få uppehållstillstånd ska du

 • ha ett pass som är giltigt hela den tid du tänker vara i Sverige
 • ha haft uppehållstillstånd för högskoleutbildning som varat i minst två terminer
 • ha slutfört studierna
 • ansöka om uppehållstillstånd medan du är kvar i Sverige
 • planera att söka arbete eller undersöka möjligheterna att starta eget företag
 • kunna försörja dig under den tid som du söker uppehållstillstånd för
 • ha en heltäckande sjukförsäkring om du inte är folkbokförd i Sverige.

Om ditt pass är på väg att gå ut bör du förlänga det eftersom du inte kan få tillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt.

Du kan få uppehållstillstånd som gäller upp till sex månader.

Du måste kunna försörja dig

Försörjningskravet för dig som sökt innan den 1 januari 2016 är minst 8 010 kronor per månad. För ansökningar som kommer in till Migrationsverket den 1 januari 2016 eller senare är försörjningskravet minst 7 974 kr per månad.

Du måste visa att du har försörjningen tryggad för hela den planerade tiden i Sverige. Det innebär att du måste visa att du har pengar tillgängliga genom egna banktillgångar, stipendium eller liknande, som exempelvis studiemedel från hemlandet.

Med egna banktillgångar menas att du har pengar på ett konto som tillhör dig och som bara du och din eventuella make eller maka kan ta ut pengar ifrån. Det ses inte som egna banktillgångar om du delar kontot med till exempel dina föräldrar eller en släkting. Migrationsverket godkänner inte heller att någon annan (till exempel en släkting eller ett företag) står som sponsor för din försörjning under din vistelse i Sverige, om inte pengarna finns på ditt eget konto.

Försäkring krävs om du inte är folkbokförd

Om du inte är folkbokförd behöver du ha en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige. Försäkringen ska gälla för hela den tid du ska vara i Sverige och täcka kostnader för akut och annan läkarvård, tandvård och sjukhusvistelse. Den ska också täcka kostnader för hemtransport av medicinska skäl.

Så ansöker du

Du kan ansöka om uppehållstillstånd via webben.

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för uppehållstillstånd

Det här ska du skicka med din ansökan

 • kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid, inresestämplar och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland
 • intyg från universitetet eller högskolan som visar att du har genomfört minst två terminer i Sverige
 • ett intyg, till exempel utdrag från Ladok-registret, som visar att du har slutfört dina studier
 • intyg från din handledare om du är doktorand i Sverige
 • kontoutdrag från din bank eller andra dokument som visar hur du har försörjt dig under din studietid och att du har pengar för din försörjning under den tid som du söker uppehållstillstånd för
 • kopia på dokument som visar att du har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige om du inte är folkbokförd.

Dokumenten bör vara översatta till svenska eller engelska av auktoriserad översättare. Kopia av dokumentet i original ska alltid skickas med.

Kontrollera att informationen på dokumenten du skickar med syns tydligt. På passkopiorna måste även siffror och tecken längst upp och längst ned på passidorna synas tydligt.

Läs mer om kraven för webbansökan

När vi har tagit emot din ansökan

När du har lämnat in en ansökan om uppehållstillstånd har du rätt att vara kvar i Sverige till Migrationsverket fattar ett beslut i din ansökan eller tills beslutet har vunnit laga kraft.

Om du får tillstånd får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat foto på dig och dina fingeravtryck. Du ska därför boka en tid för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck så snart som möjligt. Det behöver du göra även om du tidigare haft ett uppehållstillståndskort eftersom ditt foto och dina fingeravtryck inte kan sparas.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Boka en tid för att lämna fingeravtryck och bli fotograferad för uppehållstillståndskortet

Efter beslut

Beslutet skickas hem till din adress i Sverige. När uppehållstillståndskortet är klart skickas det hem till dig inom cirka en vecka.

Om du får jobb i Sverige

Du som har fått ett uppehållstillstånd för att söka arbete i Sverige kan arbeta under den tiden som ditt uppehållstillstånd är giltigt. Om du blir erbjuden ett fast arbete kan du ansöka om ett arbetstillstånd i Sverige.

Läs mer om hur du ansöker om ett arbetstillstånd under Studenter som fått arbete i Sverige.

Tillstånd för familjen

Om du får uppehållstillstånd i Sverige för att söka arbete efter avslutade studier på universitet eller högskola kan din familj få uppehållstillstånd för samma tid som du. Du ansöker för din familj i din egen webbansökan.

För att din familj ska kunna få uppehållstillstånd krävs att du har uppehållstillstånd för studier på universitet eller högskola och att

 • familjens försörjning är ordnad under hela den planerade tiden i Sverige
 • familjen har giltiga pass.

Försörjningskravet under hela vistelsetiden är 3 500 kronor per månad för make, maka eller sambo och 2 100 kronor per månad för varje barn.

Det här ska din familj skicka med

 • kopior av de sidor i sina pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid, inresestämplar och om de har tillstånd att bo i andra länder än deras hemland
 • handlingar som styrker ert släktskap
 • dokument, exempelvis kontoutdrag från bank, som styrker att din familjs försörjning är ordnad.

Dokumenten bör vara översatta till svenska eller engelska av auktoriserad översättare. Kopia av dokumentet i original ska alltid skickas med.

Om din familjs pass är på väg att gå ut bör de förlänga dessa eftersom de inte kan få tillstånd för längre tid än vad passen är giltiga.

Om du inte ansöker på webben

Om du inte kan ansöka på webben fyller du i blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för att söka arbete efter avslutade studier, nummer 188011, och Familjeuppgifter – bilaga till ansökan, nummer 238011. På ansökningsblanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga.

Skicka ansökan till Migrationsverket, Box 3100, 903 03 Umeå

Ansökan om uppehållstillstånd för att söka arbete efter avslutade studier, blankett nummer 188011 (på svenska)PDF

Familjeuppgifter – bilaga till ansökan, blankett nummer 238011 (på svenska)PDF

Ansökan för medsökande till studenter/doktorander, blankett nummer 134011 (på svenska)PDF

I de flesta fall betalar du en avgift.

Läs mer om avgifter och hur du betalar

Senast uppdaterad: 17 augusti 2016

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?